En analyse af dansk vindkraft I første halvår af 2011, samt af danmarks og østtysklands vindkraft, forår 2010.​

Onsdag, 29. februar 2012 14:41

Mange håber på (eller påstår), at produktionen af vindkraft over et større område vil udligne
de store svingninger i danske vindmøllers el-produktion. Rapportens første figur viser, at Danmark plus Østtyskland ikke er stort nok til at indfri denne forhåbning!
Rapporten sammenligner danske land- og havvindmøllers ydelse og sammenholder den med det danske elforbrug og med eksport/import af elektricitet.
Endelig analyseres Klimakommissionens forslag om fremtidig vindproduktion.

Læs den særdeles grundige rapport, der er udarbejdet af civ.ing. Søren Kjærsgård, september 2011.

NB! Der er nu udarbejdet en analyse, der omfatter landene Danmark, Tyskland, Frankrig og Storbritanien.
Den er baseret på tal fra 2011.

Den konkluderer, at den samlede el-produktion fra vindmøllerne i dette område varierer så meget, at møllerne "næsten" kræver fuld backup fra energikilder, der fungerer i vindstille perioder.
Et såkaldt "smart-grid", der forbinder de nævnte nordeuropæiske landes elnet kan altså ikke løse problemet med den varierende el-effekt fra vindmøllerne.

Læs denne analyse fra maj 2012.

Forenings-information

REO

Kulsvierparken 71
2800 Lyngby

tlf-ikon  21 25 54 20

mail-ikon  info@reo.dk

REO arbejder for en nuanceret energidebat, hvor kernekraft vurderes på lige fod med andre energikilder ud fra samfundsøkonomiske og miljømæssige hensyn.​