World energy outlook 2011 (frem til 2010) er nu på nettet.​

Onsdag, 29. februar 2012 14:43

Det er en yderst grundig oversigt over hele verdens energiforbrug, samt en fremskrivning af det forventede energiforbrug.
Det ligger som en meget stor Excel-fil, og den kræver adgang.

Særligt interesserede kan henvende sig til REO - og evt. få adgang.

Forenings-information

REO

Kulsvierparken 71
2800 Lyngby

tlf-ikon  21 25 54 20

mail-ikon  info@reo.dk

REO arbejder for en nuanceret energidebat, hvor kernekraft vurderes på lige fod med andre energikilder ud fra samfundsøkonomiske og miljømæssige hensyn.​