Debatten​

Her kan du finde debatindlæg, bøger, rapporter, konferencer, m.m. om energi og klima.​

​Dagbladet Politiken har de sidste to måneder bragt en stribe artikler om energi og klima.

Der har været artikler om:

Thorium-forskningen (MSR) hos Seaborg Technologies.

301 forskeres opråb til politikerne om den mangelfulde klimaindsats.

Grundig artikel med spørgsmålet: Hvorfor benytter vi ikke atomkraft i Danmark?

m.m.m.

REO har også kommenteret, sidst 24/6-2018 om elforbrugets og CO2-udslippets forøgelse pga af de kommende datacentre i Danmark. Læs kommentaren her.

​Konference om energi og klima den 16-17. februar 2018.

Sted: Tæt ved Göteborg. Mere præcist: den 16. februar 2018 kl. 13.00 til den 17. kl. 15.00.

Konferencen byder på en lang række indlæg om det globale klima og om både dansk, svensk og norsk energipolitik.

Tre foredrag af danske debattører: Henrik Svensmark, Jens Morten Hansen og Søren Kjærsgaard.

Søren Kjærsgaard (SK) vil fortælle om et aktuelt dansk dilemma:

1. Danmark er meget afhængig af udlandet, fordi vi har valgt en så svingende og ustyrlig energikilde som vindkraft.

2. Man må forudsætte, at nabolandende ikke kaster sig ud i samme afhængighed, hvis de skal kunne hjælpe med at styre det danske forbrug.

3. SK stiller spørgsmålet: Hvorfor falder elforbruget i stedet for at stige, når det er så godt med grøn elektricitet?

4. SK vil gøre opmærksom på, at danskere og tyskere har et elforbrug per capita, der er under det halve af svenskernes, men har en væsentlig større kuldioxidudledning.

Se program for konferencen her

Om deltagelse, se her

For mange vindmøller i Danmark

6. april 2017

I anledning af, at 525 beboere ved Vestkysten har krævet erstatning, hvis der bygges to kystnære vindmølleparker ud for Ringkøbing, har vi skrevet et indlæg til Dagbladet Ringkøbing-Skjern.

Der er nemlig flere grunde til at droppe et sådant projekt.

Læs det her​

Se vindmøllernes placering

Atomkraftens betydning i Verden. "Årenes graf!"

16. januar 2017

Olie-, kul-, gas-, vandkraft, biomasse, geovarme samt atomkraft virker alle, også når sol og vind ikke leverer.

Se kurver for alle de stabile energikilders bidrag gennem de sidste 50 år.

Måske forskning i akraft i Danmark?

30. november 2016

Den ny VLAK-regering har i regeringsgrundlaget åbnet muligheden for forskning i thoriumenergi i Danmark.

Jyllands-Posten har 28.11.2016 bragt en artikel om dette.

Læs den her

Vindkraft i 14 europæiske lande.

15. oktober 2016​

En stribe PowerPoint-plancher viser, at vindkraftens bidrag i 14 europæiske lande kommer næsten samtidig. Derfor øger det kun forsyningssikkerheden ganske lidt, hvis man forbinder landene med ekstra el-forbindelser - et såkaldt "Smart grid".

Plancherne viser effekten (MW) gennem de første ni måneder af 2016. ​Landene er anført øverst.

Se plancher her​

Aktuel bog om klima og kernekraft

03. januar 2015

Den grønne Boble - af Per Wimmer. Forlag Gyldendal, november 2014.
Forfatteren er finansmand, men beskriver fremragende også de mere tekniske fordele og ulemper ved de forskellige energikilder.
Kernekraft (A-kraft) fremhæves som en af de vigtigste satsninger, hvis klimaændringerne skal reduceres.
Læs mere…

Bog om kernekraft og Niels Bohr

01. januar 2015

I 2013 udkom en bog: "Niels Bohr må vende sig i sin grav" Med undertitlen: "Om fornægtelsen af kernekraften".

Bogen fortæller, hvad kernekraft (=atomkraft) kan. Og tager udgangspunkt i, at det er uforståeligt, at Danmark ikke udnytter kernekraft til CO2-fri el-produktion. En af forskerne bag teknologien er den danske forsker, Niels Bohr, som tog initiativ til oprettelsen af Atomforsøgsanlæg Risø. - Dengang (1976) var der planer om fire kernekraftværker, to reaktorer på hver side af Storebælt. Danmark har som bekendt ikke bjerge og store floder, så vi kan ikke benytte vandkraft. Derfor er kernekraft den eneste store, stabile energikilde, der kan erstatte fossil energi.
Bogen blev anmeldt af Frede Vestergaard i Weekendavisen - og anmeldelsen ses i REN ENERGI nr. 137.
Læs bladet og anmeldelsen her
Bestil bogen her, pris 100 kr. (Pluspris: 84,95 kr).

Atomkraft er faktisk mere vedvarende end "Vedvarende energi"!

29. oktober 2014

Mange spørger REO om, hvor længe atomkraft (kernekraft) kan dække Verdens el- og energiforbrug?
Eller med andre ord: "Er atomkraft en bæredygtig energikilde?"
Det kan beregnes på mange måder, men her en realistisk og overraskende beregning af uran- og thorium-ressoursernes varighed.
Resultatet er, at der er energi til en halv million år !!
I beregningen udnyttes uran fra den kendte mængde i havvand. Men medtager ikke, at der hvert år tilføres uran (og thorium) til havet.
Medtages dette, er der energi til flere millioner år!
Det er så længe, at atomkraft i praksis er "vedvarende energi" !
Medregner man også forsyningssikkerheden, er kernekraft mere vedvarende end sol og vind. KK kan jo levere CO2-fri elektricitet dag og nat, og ikke kun, når vinden blæser og solen skinner.
Desuden kan de fleste lande med bjerge udnytte vandkraft, som også leverer billig og stabil elektricitet. 

PS. En Megafon-undersøgelse i 2016 har afsløret, at kun 47 % af befolkningen ved, at kernekraft er CO2-fri og derfor ikke skader klimaet.
Læs beregningen her

Fn's klimapanel anbefaler nu kernekraft

09. oktober 2014

FN-panel: A-kraft og skifergas er en del af klimaløsningen
Svaret på klimaudfordringerne er ikke alene vindmøller og solceller, lyder det i udkast til kommende FN-rapport.

100 pct. grønne løsninger alene er ikke svaret på de globale klimaudfordringer, som verden står overfor - også atomkraft, skifergas og CO2-lagring bliver nødt til at spille en rolle, hvis klimamissionen skal have en realistisk chance for at lykkes.
Sådan lyder det i et udkast til FN’s Klimapanels kommende rapport. Det skriver Politiken.
Læs mere…

Fossilfrit Danmark I 2050

25. maj 2014

Energistyrelsen har maj 2014 offentliggjort nogle forslag til at gøre Danmark fossilfrit i 2050.
Ugeavisen Ingeniøren har 23.5.2014 sammenfattet de fire scenarier, som alle indebærer meget store ændringer af energisektoren. Og de er alle meget dyre for samfundet.

Læs mere…

Filmen "Pandoras Promise"

29. april 2014

Den amerikanske film "Pandoras Promis" blev vist i Imperial i november 2013.

REO medvirkede i en debat efter forestillingen.

Det er vistnok den eneste "positive" biograf-film om kernekraft, der nogensinde er produceret. Den afslører, at modstanden imod kernekraft både er overdrevet og ofte fejlagtig.

Stort set alle argumenter imod kernekraft kommer tydeligt frem - og diskuteres..

Flere tidligere modstandere af kernekraft forklarer, hvorfor de tog fejl, og nu anbefaler denne omtrent CO2-fri energikilde, som kunne afhjælpe de værste klimaændringer.

Filmen nævner bl.a. den lovende reaktor IFR (= Integrated fast Reactor), hvor affaldet er mere håndterligt end fra almindelige BWR og PWR.

DR2 viste filmen i en Temalørdag-udsendelse (xx.xx.2016).

Filmen ligger nu på YouTube

Se filmen her

Læs her om de medvirkende og deres baggrund.

TV om moderne kernekraft​ (Olkiluoto 3 i Finland)

DR2's "Viden om" viste i marts 2011 et besøg på kernekraftværket Olkulioto 3 i Finland​.

Journalisten Line Friis Frederiksen forklarede grundigt om kraftværket, sikkerheden og affaldet.

Se udsendelsen her

Tilføjelse:  Ved årsskiftet 1.1.2016 påbegyndte man testningen af sikkerheds-systemerne på kraftværket. Færdiggørelsen er udsat flere år, bl.a. pga. juridiske og financielle uoverensstemmelser med det franske firma Areva Group. Man forventer nu, at kraftværket kan gå på nettet ved udgangen af 2018.

Mini-atomreaktorer vinder frem

20. januar 2014

Ingeniøren oplyser:
Det internationale atomenergiagentur, IAEA, holdt i august 2014 seminar om SMR-teknologier (det betyder små og mellemstore reaktorer). Der udvikles nu SMR-koncepter - først og fremmest til at passe ind i mindre elsystemer, mens traditionelle reaktorer normalt fungerer som grundlast i store elsystemer, altså i lande med stort elforbrug.

Flere koncepter er undervejs i lande som Kina, Rusland, Frankrig, Indien og USA. Lige nu er 131 reaktorer i SMR-konceptet i drift, men det er ofte de mellemstore på 300 MW og op til 800 MW. Udviklingen af de mindre reaktorer er ret ny, og ofte bliver de udviklet som moduler, så de kan skaleres efter behov.

Læs mere…

Er saltreaktorer en god ide?

21. juni 2013

Mange forskere og debattører mener, at saltreaktorer kan blive fremtidens reaktorer, fordi de har en række fordele sammenlignet med konventionelle reaktorer.
Det kan kort nævnes, at de kan "brænde" mere energi ud af brugt brændsel, og at det højradioaktive affald fra saltreaktorerne kræver langt kortere opbevaringstid (kortlivede isotoper). Desuden er trykket i reaktoren lavt (atmosfæretryk), hvilket giver minimal risiko for udslip ved ulykker.
Ugeavisen Ingeniøren bragte en artikel om saltreaktorer den 16.6.2013.
En gruppe forskere med baggrund i MIT (Massachusetts Institute of Technology) mener, at saltreaktorer kan bygges for ca. den halve pris af de nuværende kraftværker.

Læs artiklen her

Bioethanol fra Inbicon (DONG)

13. marts 2013

REO's konsulent, Søren Kjærsgaard, har i februar 2013 udarbejdet en grundig beskrivelse og status for DONG's demonstrationsanlæg, Inbicon, ved Kalundborg.
Det er et 2. generations anlæg, der skal producere bioethanol fra halm. Foruden bioethanol skal det levere brændselspiller til Asnæs-værket og melasse (dyrefoder).
Desværre står det hidtidige udbytte ikke mål med omkostningerne. Dette er særdeles grundigt beskrevet i rapporten.
Læs rapporten her

Thorium. Fremtidens reaktorer?

07. februar 2013

Mange energifolk (også i Dannmark) går kraftigt ind for Thorium-reaktorer.
De har en række fordele, og mange mener, at de hurtigt kan udvikles til kommerciel elproduktion.
Jonna Vejrup Carlsen er en af de særdeles positive debattører, der her i "Den korte Avis" forklarer sit syn på mulighederne.
Læs indlæget her

Se også REN ENERGI nr. 130, 133 og 142 om Thorium-reaktorer.

Tidsskriftet Illustreret Videnskab bragte i nr 3/2012 en meget oplysende artikel om thoriumreaktorer. Den er meget positiv, forstået på den måde, at de problemer, der mangler at blive løst, kun er nævnt overfladisk.
Læs den her

Ny kernekraft I USA og Sverige

10. februar 2012

Radioavisens P1 og TV2 oplyste 9.2.2012, at USA foreløbig vil bygge to nye avancerede reaktorer AP1000 (PWR) på hver 1150 MW i staten Georgia. To yderligere planlægges i South Carolina. Læs om USA her (Nyhederne, TV2)
og her (Børsen, Ritzau)

Sikkerheden øges efter stress-tests af Europas kernekraftværker.

29. februar 2012

Ugeavisen Ingeniøren bringer 4.1.2012 en artikel om øget sikkerhed på kernekraftværkerne i Europa.
Hovedkonklusionen er, at "EU’s 143 atomkraftværker generelt er i rigtig god stand og kan håndtere selv voldsomme lokale naturkatastrofer som jordskælv og oversvømmelser."
Læs hele artiklen her.
Læs mere…

Om Fukushima-ulykken I Japan den 11. marts 2011.

01 februar 2012

Ugeavisen Ingeniøren udsendte 1. januar 2012 et hefte: "Året rundt 2011".
Her gennemgås hele hændelsesforløbet i Fukushima-ulykken særdeles grundigt.
Læs artiklen her.
Læs mere…

Atomkraft I EU, ja tak!

29. februar 2012

Denne udmelding kommer fra EU’s energikommissær Günther Oettinger.
Ifølge Süddeutsche Zeitung den 9.12.2011 er han uenig i den officielle tyske politik fra sommeren 2011, hvor kernekraften i Tyskland skal udfases senest i 2022. Han betegner kernekraften som en ”vigtig faktor”, og støtter et scenarie, hvor 40 nye kernekraftværker ønskes i drift i EU allerede før 2030.

Læs hele artiklen her (på tysk).


PS. Billedet i artiklen viser IKKE et kernekraftværk, men fire køletårne!
Danske kernekraftværker skal IKKE have køletårne. Se "Billed-arkiv".
Læs mere…

Japan har nu (6.5.2011) besluttet at lukke alle enheder på Hamaota-kraftværket, der ligger ca. 200 km sydvest for Tokyo.

29. februar 2012

Værket har fem BWR-enheder på tilsammen ca. 6000 MW. De to blev lukket allerede i januar 2009, og de tre sidste nu. - Årsagen er, at værket ligger meget tæt ved en forkastning, hvor der er stor risiko for jordskælv.
Det lukkes, selv om det er dimensioneret til at modstå et kraftigt jordskælvn (Richter 8,5) - og er beskyttet af volde, der kan klare en tsunami på 8 meter.
Læs mere her.
Læs mere…

Tyskland. 28.5.2011.

29. februar 2012

Ifølge nyhedsbureauet AP, har Miljøminister Norbert Röttgen aftalt med Tysklands 16 delstater, at de 7 reaktorer (bygget før 1980), der er midlertidigt lukket... - skal forblive lukket.
Reuters meddeler (rapport fra det tyske miljøministerium), at det er muligt at stoppe samtlige tyske kernekraftværker før 2017, - "uden at det vil medføre mangel på strøm eller gøre strømmen nævneværdigt dyrere".
REO`s kommentar: Den sidste oplysning strider imod al sund fornuft! - Allerede nu importerer Tyskland strøm både fra Norden og fra Frankrig, så oplysningen er enten forkert - eller Tyskland må genstarte og/eller bygge et større antal kul- og/eller gas-kraftværker - eller importere en meget stor del af strømmen.
Tilføjelse: Den 8. juni har Tyskland vedtaget, at de sidste 10 reaktorer skal lukkes før 2022.
- En egentlig plan for Tysklands elforsyning (Energiewende) skal først nu udarbejdes.
Læs mere…

Rapporter

29. februar 2012

Danske energiafgifter øger CO2-udledningen uden for Danmark!
Dansk industri (DI) har udført en analyse af virkningerne af de voksende danske energiafgifter:
Dansk energi- og klimapolitik flytter CO2-udledning fra Danmark til andre lande. Årsagen er, at danske afgifter på energi er højere end i andre lande. Det rammer de energi-intensive virksomheder, som ofte er meget konkurrenceudsatte.
Læs analysen her.
Læs mere…

World Energy Outlook 2011 (frem til 2010) er nu på nettet.

29. februar 2012

Det er en yderst grundig oversigt over hele verdens energiforbrug, samt en fremskrivning af det forventede energiforbrug.
Det ligger som en meget stor Excel-fil, og den kræver adgang.

Særligt interesserede kan henvende sig til REO - og evt. få adgang.
Læs mere…

Kernekraften efter Fukushima.

29. februar 2012

Lyt til en en times diskussion mellem REO`s næstformand, Holger Skjerning og den konservative energi-ordfører, Jørgen Lundsgaard. Den blev sendt i sommeren 2011, men er stadig højaktuel!

Lyt til udsendelsen her.
Læs mere…

Spanien stopper støtte til vindmøller og solenergi.

06. februar 2012

Det skriver Børsen 5.2.2012.

Læs om det her.
Læs mere…

IAEA har offentliggjort liste over nye kernekraftværker I 2011.

Flere og flere erkender, at vindkraft-boomet ikke er bæredygtigt.

20. januar 2012

Jyllands-Posten bragte 18.1.2012 et velformuleret indlæg om dette.

Læs det her.
Læs mere…

Ny hjemmeside om radon I vore huse. Startet 19. Januar 2012.

12. januar 2012

Om Radon.
REO bliver ofte spurgt om farligheden af den luftart, radon, der trænger ind i mange af vore boliger. Især i enfamiliehuse med kælder.
Luftarten "radon" findes næsten overalt i jorden, og hvis vore huse ikke har helt tætte vægge og gulve under jorden, kan radon trænge ind og give helbredsrisiko (lungekræft).
Læs mere…

Forenings-information

REO

Kulsvierparken 71
2800 Lyngby

tlf-ikon  21 25 54 20

mail-ikon  info@reo.dk

REO arbejder for en nuanceret energidebat, hvor kernekraft vurderes på lige fod med andre energikilder ud fra samfundsøkonomiske og miljømæssige hensyn.​