Medlems-info

Her finder du information til vores medlemmer og andre interesserede.
Alle numre af KORT NYT kan læses under UDGIVELSER - og bladet REN ENERGI kan læses under BLADET "REN ENERGI".

Besøg på engelsk atomkraftværk.​

REO's formand, Thomas Grønlund har - sammen med en gruppe studerende - besøgt et velfungerende atomkraftværk, Sizewell B, på den engelske østkyst.

Se her

Nyt om REO's klage til ombudsmanden​.

Det nyeste er, at en datamatiker, Olivier Corradi, i Politiken, den 3.9.2018 oplyser, at den danske ordning, hvor man kan købe "grønne certifikater", og derefter sælge "grøn strøm" fra vindmøller, bør afskaffes.

Af to grunde:

Dels er ordningen vildledende, fordi strømmen naturligvis fra kommer fra andre energikilder, når det ikke blæser,

- dels skader de den "grønne omstilling". Det gør den, fordi de, der køber certifikaterne, fristes til at tro, at nu har de gjort noget for klimaet, - og så tager de måske en ekstra flyvetur til Thailand!!

**

OC fremlagde sin kritik ved en teknik-konference i København den 5. - 9. september 2018.

**

REO har derfor skrevet til Forbrugerombudsmanden og tilføjet ønsket om, at de "grønne cetifikater" også tages op til vurdering.

​​

REO's klage til Forbrugerombudsmanden (FO).

12. februar 2018.

Vi blev (5/2) ringet op af den jurist, der behandler vores klage over DONG's markedsføring.

Hun og FO arbejder på sagen - og FO er glad for vores henvendelse, da de benytter lejligheden til at præcisere reglerne for korrekt markedsføring.​

Om klagen over DONG: Se nedenfor.

Om Vindstød: se nedenfor.

REO's årsmøde med generalforsamling 2018 - og efterfølgende foredrag.

Se den udsendte indkaldelse

Se dagsordenen

Se referatet

Se REO's "flyer" (plakat) om generalforsamling og foredrag.

Se desuden nedenfor. - De tre nævnte bestyrelsesmedlemmer, der var på valg, blev genvalgt, og de fire nævnte nye medlemmer blev alle valgt til bestyrelsen.​

8. januar 2018.​

Indkaldelse til REO’s generalforsamling 10. marts 2018.

Bestyrelsens forslag til valg af bestyrelsesmedlemmer skal være offentliggjort senest den 10. januar 2018.

Fire bestyrelsesmedlemmer har ønsket at træde ud af bestyrelsen:

Det er: Ib Yde, Kjeld Hillingsø, Poul Hansen og Aleksander Mekni.

Tre bestyrelsesmedlemmer er på valg i år og ønsker genvalg. Det er: Rebecca Lohfert Boas, Kian Schmücker Conteh og Kaspar Hewitt Klenøe.

Bestyrelsen foreslår nyvalg af følgende fire til bestyrelsen:

Det er: Jakob Peter Thorsbro, Bill Ebbesen, Mads Høj Jørgensen og Rune Lohfert Boas.

REO’s formand er ikke på valg i år, men bestyrelsen foreslår, at øvrige bestyrelsesmedlemmer samt vores revisor, Svend Blankholm, genvælges.

NB! - Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal sendes til formanden, Thomas Grønlund Nielsen (tgn@reo.dk) inden den 30. januar.

Landsmødet finder sted den 10. marts 2018 i Cepos’s lokaler, Landgreven 3, 1301 København K.

Program for landsmødet og dagsorden for generalforsamlingen offentliggøres senere. Der planlægges to aktuelle foredrag efter generalforsamlingen.

Med hilsen … Holger Skjerning (næstformand)

REO har klaget over DONG's (nu Ørsted's) og Vindstød's markedsføring af deres produkt: elektricitet.

Da DONG i sommeren 2017 påstod, at de sælger 100 % strøm fra vindmøller, klagede REO i et åbent brev til DONG (Politiken, den 31.10.2017), - og da DONG's svar ikke var tilfredsstillende, sendte vi den 4.12.2017 klagen til Forbrugerombudsmanden.

DONG sendte i sommeren 2017 breve til alle sine kunder, hvor de skrev:

" ... Og i Danmark tog vi i foråret et stort skridt ved at garantere, at dit årlige elforbrug er dækket af 100 % grøn strøm fra DONG Energy's danske havvindmøller". ​

Det er naturligvis ikke rigtigt, da strømmen ca. 100 dage hvert år kommer fra kul, gas, biomasse og importeret kernekraft og vandkraft. - Dette fremgår også af DONG's egen el-deklaration.

DONG kvitterede for klagen, og  klagens ordlyd ses her.

REO's indlæg (klage) i Politiken den 31.10.2017  ses her

DONG's svar i Politiken den 5.11.2017 

og REO's 2. indlæg i Politiken den 16.11.2017  ses her

**

Nyt: Ørsted har (marts 2018) ændret formuleringen, som nu lyder:

"Vores danske havmøller producerer hvert år mere grøn strøm end du og resten af vores privatkunder bruger. Det er den ene grund til, at vi kan give en garanti for, at dit forbrug er dækket af grøn strøm".

REO: Det er lidt mindre forkert end før, men ordene "dækkes af grøn strøm" er stadig en manipulation, da mange kunder vil tro, at al deres strøm er grøn strøm!

Problemet er jo, at strømmen ikke kan gemmes, så der er perioder, hvor strømmen ikke kommer fra vindmøllerne, og derfor ikke kan "dække" kundernes forbrug. - Så vi forventer, at Ørsted tvinges til at bruge en mere sandfærdig formulering.

Om reglerne for salg af "grøn strøm": Se vindmølleforeningens hjemmeside dkvind.dk - der helt seriøst forklarer, at al produceret strøm blandes på nettet, og derfor aldrig er "ren" vindmøllestrøm.

Læs det her.

Vindstød er et mindre elselskab,  der også påstår, at kunderne "altid køber 100% el fra danske vindmøller! Dette har vi klaget over til Vindstød, der fastholder, at deres formulering opfylder reglerne for korrekt markedsføring! - Og REO fastholder, at intet el-selskab kan sælge/levere "100 % el fra vindmøller" - uanset lovgivningen.

PS. Korrekt markedsføring er vigtig, fordi dansk energipolitik i voksende grad er baseret på den viden, som politikerne tror, vælgerne er i besiddelse af! Med andre ord: Hvis folk tror, at vindmøller kan levere en stabil elforsyning til samfundet, så fortsætter vi med at bygge vindmøller - indtil strømforsyningen på et tidspunkt kollapser, som det for nylig skete i Syd Australien. De satsede også på vindmøller, men har nu anskaffet en masse dieseldrevne elgeneratorer, der startes, når det ikke blæser. Desuden er der indkøbt et meget stort Tesla-batteri, der kan  levere strøm ved pludselige fald i el-produktionen.

DONG/Ørsted og Vindstød vil nok forsvare deres markedsføring med, at vindmøllerne på årsbasis leverer lige så meget strøm, som kunderne bruger. Men dette er blot en "søforklaring", da strømmen som nævnt ikke produceres samtidig med at den bruges!

REO har den holdning, at hvis det er OK at sælge strømmen som "100 % vindmøllestrøm", så bør reglerne ændres, så kunderne får at vide, at strømmen - objektivt set - ikke kommer fra vindmøller de ca. 100 dage hvert år, hvor det næsten - eller slet ikke - ikke blæser!

Sidste nye: DR1's KONTANT bragte 7/3 udsendelsen "Dyr strøm i forklædning", hvor Jakob Illeborg afslørede, at både DONG/Ørsted og NVE/SEAS prøver at "kapre" kunder vha. overdrevne "grønne argumenter".

Begge lovede "for åben skærm" at ændre taktik i markedsføringen. 

Se Vindstøds markedsføring og deres svar til REO her.

Nytårs- og julebrev til alle medlemmer

En hilsen fra REO's formand til medlemmer og andre interesserede!

læs den her​

​Besøg på kernekraftværket Dungeness, 16-17/10-2017.

Kraftværket består af to AGR (Advanced Gas-cooled Reactor), på hver 615 MW.

Bertel Lohmann Andersen fortæller her om kraftværket og om besøget, som havde 15 deltagere. De fleste medlemmer af REO.

Læs referatet her 

Konference om energi- og klimapolitik

Den 16. februar 2018 kl. 13.00 til den 17. kl. 15.00. Sted: Tæt ved Göteborg.

Konferencen byder på en lang række indlæg om det globale klima og om både dansk, svensk og norsk energipolitik.

Tre foredrag af danske debattører: Henrik Svensmark, Jens Morten Hansen og Søren Kjærsgaard.

Søren Kjærsgaard (SK) vil fortælle om et aktuelt dansk dilemma:

1. Danmark er meget afhængig af udlandet, fordi vi har valgt en så svingende og ustyrlig energikilde som vindkraft.

2. Man må forudsætte, at nabolandende ikke kaster sig ud i samme afhængighed, hvis de skal kunne hjælpe med at styre det danske forbrug.

3. SK stiller spørgsmålet: Hvorfor falder elforbruget i stedet for at stige, når det er så godt med grøn elektricitet?

4. SK vil gøre opmærksom på, at danskere og tyskere har et elforbrug per indbygger, der er under det halve af svenskernes, men har en væsentlig større kuldioxid-udledning.

Se program for konferencen her

Om deltagelse,se her

Uddeling af REO-plakater og pjecer, m.v.

Opfordring til REO's medlemmer om at hjælpe med oplysning og uddeling af pjecer, m.v.

​Læs opfordringen her

​​

To foredrag efter generalforsamlingen den 18-3-2017:

​REO indbød alle til to GRATIS foredrag: 

1. Atomkraft - også for miljøaktivister v/kommunikationsekspert Mona Jensen.

2. Om dansk forskning i Thorium-teknologi og planer for fremtiden v/Troels Schønfeldt.

ad 1: Debatten om atomkraft i Danmark handler ikke bare om følelser, men især om data og viden.
Vi hørte, hvorfor fakta tit preller af, og hvad vi kan gøre for at formidle viden, så folk forstår det.

​ad 2: Administrende direktør og PhD i fysik, Troels Schønfeldt, fortalte om Seaborg Tecnologies, der udvikler en modul-opbygget thorium-reaktor - en såkaldt MSR (Molten Salt Reactor). 

Der var ca. 35 tilhørere.

gf-foredrag-tilhørere-img_9367_2

Kontingent for 2017.​

Kære REO-medlem!

Mange har allerede betalt kontingent for 2017, men kontingnet kan indbetales enten til vores bank, Danske Bank: 9570 3000753

- eller med mobilepay til: 50 395 777. Ved mobilepay skal anføres navn og adresse.

Kontingent for 2017 er uændret:

Studerende: 50 kr

Alm. medlem: 300 kr

Ægtepar: 400 kr

Firmamedlem: 750 kr.

Vi er meget glade for, at I støtter REO’s arbejde!

Med hilsen … REO's bestyrelse/HS

11.02.2017:

Generalforsamling 2017

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i REO den 18. marts 2017 i Valby.

Se indkaldelse og formandens foreløbige beretning om vores arbejde i 2016

16.03.2016:
Generalforsamling blev holdt 12. marts 2016 i Cepos's lokaler, Landgreven 3, København K.
Se indkaldelsen her

Se referatet her

14.12.2015.  REO's brev til alle medlemmer.
REO har udarbejdet en folder: "7 argumenter og 5 myter om atomkraft". Den blev i december 2015 sendt til alle medlemmer - sammen med en hilsen og påmindelse om betaling af kontingent for 2016.
Flere foldere kan rekvireres fra hs@reo.dk. Vi håber, vore medlemmer vil lægge den på biblioteker, i ventesale, m.v.
Folderen kan ses under UDGIVELSER. (læs side 2, før side 1 !!)
Brevet ses her.

Generalforsamling blev holdt den 7. marts 2015 i Valby i København.
Læs referatet og beretningen her

Nye vedtægter, besluttet ved generalforsamlingen, den 7. marts 2015.

Læs vedtægterne her

Brev om kontingent til REO for 2015.
Læs det her

NYTÅRSHILSEN TIL ALLE MEDLEMMER

Læs den herææsæs

​​Ekstraordinær generalforsamling den 23/8-2014.

- på grund af et uforudset problem, ønskede REO et nyt medlem til bestyrelsen.

Læs mere her 

Generalforsamling 2014

Reo's årlige generalforsamling holdes 8.3.2014 I fredericia.

Læs mere her

Referat fra generalforsamlingen I 2014

Læs det her

​​

Referat fra generalforsamlingen 2013

Læs det her

Ekstraordinær generalforsamling, den 9.6.2012.

Læs referatet her

REO's høringssvar til ENERGISTYRELSEN  vedr. ENERGIFORLIGET i marts 2012.

REO blev af energistyrelsen den 13.04.2012 indbudt til at kommentere de lovforslag, der foreløbigt er fremlagt efter indgåelse af energiforliget d. 22.03.2012.

Høringssvaret blev indsendt 27. april 2012.

Læs høringssvaret her

Forenings-information

REO

Kulsvierparken 71
2800 Lyngby

tlf-ikon  21 25 54 20

mail-ikon  info@reo.dk

REO arbejder for en nuanceret energidebat, hvor kernekraft vurderes på lige fod med andre energikilder ud fra samfundsøkonomiske og miljømæssige hensyn.​