Medlems-info

Her finder du information til vores medlemmer og andre interesserede.
Alle numre af KORT NYT kan læses under UDGIVELSER - og bladet REN ENERGI kan læses under BLADET "REN ENERGI".

8. januar 2018.​

REO’s generalforsamling 10. marts 2018.

Bestyrelsens forslag til valg af bestyrelsesmedlemmer skal være offentliggjort senest den 10. januar 2018.

Fire bestyrelsesmedlemmer har ønsket at træde ud af bestyrelsen:

Det er: Ib Yde, Kjeld Hillingsø, Poul Hansen og Aleksander Mekni.

Tre bestyrelsesmedlemmer er på valg i år og ønsker genvalg. Det er: Rebecca Lohfert Boas, Kian Schmücker Conteh og Kaspar Hewitt Klenøe.

Bestyrelsen foreslår nyvalg af følgende fire til bestyrelsen:

Det er: Jakob Peter Thorsbro, Bill Ebbesen, Mads Høj Jørgensen og Rune Lohfert Boas.

REO’s formand er ikke på valg i år, men bestyrelsen foreslår, at øvrige bestyrelsesmedlemmer samt vores revisor, Svend Blankholm, genvælges.

NB! - Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal sendes til formanden, Thomas Grønlund Nielsen (tgn@reo.dk) inden den 30. januar.

Landsmødet finder sted den 10. marts 2018 i Cepos’s lokaler, Landgreven 3, 1301 København K.

Program for landsmødet og dagsorden for generalforsamlingen offentliggøres senere. Der planlægges to aktuelle foredrag efter generalforsamlingen.

Med hilsen … Holger Skjerning (næstformand)

REO har klaget over DONG's og Vindstød's markedsføring af deres produkt: elektricitet.

Da DONG i sommer påstod, at de sælger 100 % strøm fra vindmøller, klagede REO i et åbent brev til DONG (Politiken, den 31.10.2017), - og da DONG's svar ikke var tilfredsstillende, sendte vi den 4.12.2017 klagen til Forbrugerombudsmanden.

DONG havde i sommer (2017) sendt breve til alle sine kunder, hvor de skrev:

" ... Og i Danmark tog vi i foråret et stort skridt ved at garantere, at dit årlige elforbrug er dækket af 100 % grøn strøm fra DONG Energy's danske havvindmøller". ​

Det er naturligvis ikke rigtigt, da strømmen ca. 100 dage hvert år kommer fra kul, gas, biomasse og importeret kernekraft og vandkraft. - Dette fremgår også af DONG's egen el-deklaration.

DONG kvitterede for klagen, og  klagens ordlyd ses her.

REO's indlæg (klage) i Politiken den 31.10.2017: Læs det her

DONG's svar i Politiken den 5.11.2017 

og REO's 2. indlæg i Politiken den 16.11.2017: Læs dem her

El-selskabet Vindstød skriver - endnu mere skråsikkert, at de leverer 100 % vindmøllestrøm, så vi har også klaget til Vindstød over deres markedsføring.

Deres svar er så usagligt og ubehjælpsomt formuleret, at det næsten er en oplevelse at læse det!

De mener - gætter vi på -, at de køber og sælger "deklareret vindmøllestrøm", og at det ikke er i strid med reglerne for markedsføring!

Til dette er kun at sige, at hvis det er OK at sælge strømmen som "100 % vindmøllestrøm", så bør reglerne ændres, så kunderne får at vide, at strømmen - objektivt set - ikke kommer fra vindmøller de ca. 100 dage hvert år, hvor det ikke blæser! - Se Vindstøds svar her.

Nytårs- og julebrev til alle medlemmer

En hilsen fra REO's formand til medlemmer og andre interesserede!

læs den her​

​Besøg på kernekraftværket Dungeness, 16-17/10-2017.

Kraftværket består af to AGR (Advanced Gas-cooled Reactor), på hver 615 MW.

Bertel Lohmann Andersen fortæller her om kraftværket og om besøget, som havde 15 deltagere. De fleste medlemmer af REO.

Læs referatet her 

Konference om energi- og klimapolitik

Den 16. februar 2018 kl. 13.00 til den 17. kl. 15.00. Sted: Tæt ved Göteborg.

Konferencen byder på en lang række indlæg om det globale klima og om både dansk, svensk og norsk energipolitik.

Tre foredrag af danske debattører: Henrik Svensmark, Jens Morten Hansen og Søren Kjærsgaard.

Søren Kjærsgaard (SK) vil fortælle om et aktuelt dansk dilemma:

1. Danmark er meget afhængig af udlandet, fordi vi har valgt en så svingende og ustyrlig energikilde som vindkraft.

2. Man må forudsætte, at nabolandende ikke kaster sig ud i samme afhængighed, hvis de skal kunne hjælpe med at styre det danske forbrug.

3. SK stiller spørgsmålet: Hvorfor falder elforbruget i stedet for at stige, når det er så godt med grøn elektricitet?

4. SK vil gøre opmærksom på, at danskere og tyskere har et elforbrug per indbygger, der er under det halve af svenskernes, men har en væsentlig større kuldioxid-udledning.

Se program for konferencen her

Om deltagelse,se her

Uddeling af REO-plakater og pjecer, m.v.

Opfordring til REO's medlemmer om at hjælpe med oplysning og uddeling af pjecer, m.v.

​Læs opfordringen her

​​

To foredrag efter generalforsamlingen den 18-3-2017:

​REO indbød alle til to GRATIS foredrag: 

1. Atomkraft - også for miljøaktivister v/kommunikationsekspert Mona Jensen.

2. Om dansk forskning i Thorium-teknologi og planer for fremtiden v/Troels Schønfeldt.

ad 1: Debatten om atomkraft i Danmark handler ikke bare om følelser, men især om data og viden.
Vi hørte, hvorfor fakta tit preller af, og hvad vi kan gøre for at formidle viden, så folk forstår det.

​ad 2: Administrende direktør og PhD i fysik, Troels Schønfeldt, fortalte om Seaborg Tecnologies, der udvikler en modul-opbygget thorium-reaktor - en såkaldt MSR (Molten Salt Reactor). 

Der var ca. 35 tilhørere.

gf-foredrag-tilhørere-img_9367_2

Kontingent for 2017.​

Kære REO-medlem!

Mange har allerede betalt kontingent for 2017, men kontingnet kan indbetales enten til vores bank, Danske Bank: 9570 3000753

- eller med mobilepay til: 50 395 777. Ved mobilepay skal anføres navn og adresse.

Kontingent for 2017 er uændret:

Studerende: 50 kr

Alm. medlem: 300 kr

Ægtepar: 400 kr

Firmamedlem: 750 kr.

Vi er meget glade for, at I støtter REO’s arbejde!

Med hilsen … REO's bestyrelse/HS

11.02.2017:

Generalforsamling 2017

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i REO den 18. marts 2017 i Valby.

Se indkaldelse og formandens foreløbige beretning om vores arbejde i 2016

16.03.2016:
Generalforsamling blev holdt 12. marts 2016 i Cepos's lokaler, Landgreven 3, København K.
Se indkaldelsen her

Se referatet her

14.12.2015.  REO's brev til alle medlemmer.
REO har udarbejdet en folder: "7 argumenter og 5 myter om atomkraft". Den blev i december 2015 sendt til alle medlemmer - sammen med en hilsen og påmindelse om betaling af kontingent for 2016.
Flere foldere kan rekvireres fra hs@reo.dk. Vi håber, vore medlemmer vil lægge den på biblioteker, i ventesale, m.v.
Folderen kan ses under UDGIVELSER. (læs side 2, før side 1 !!)
Brevet ses her.

Generalforsamling blev holdt den 7. marts 2015 i Valby i København.
Læs referatet og beretningen her

Nye vedtægter, besluttet ved generalforsamlingen, den 7. marts 2015.

Læs vedtægterne her

Brev om kontingent til REO for 2015.
Læs det her

NYTÅRSHILSEN TIL ALLE MEDLEMMER

Læs den herææsæs

​​Ekstraordinær generalforsamling den 23/8-2014.

- på grund af et uforudset problem, ønskede REO et nyt medlem til bestyrelsen.

Læs mere her 

Generalforsamling 2014

Reo's årlige generalforsamling holdes 8.3.2014 I fredericia.

Læs mere her

Referat fra generalforsamlingen I 2014

Læs det her

​​

Referat fra generalforsamlingen 2013

Læs det her

Ekstraordinær generalforsamling, den 9.6.2012.

Læs referatet her

REO's høringssvar til ENERGISTYRELSEN  vedr. ENERGIFORLIGET i marts 2012.

REO blev af energistyrelsen den 13.04.2012 indbudt til at kommentere de lovforslag, der foreløbigt er fremlagt efter indgåelse af energiforliget d. 22.03.2012.

Høringssvaret blev indsendt 27. april 2012.

Læs høringssvaret her

Forenings-information

REO

Kulsvierparken 71
2800 Lyngby

tlf-ikon  21 25 54 20

mail-ikon  info@reo.dk

REO arbejder for en nuanceret energidebat, hvor kernekraft vurderes på lige fod med andre energikilder ud fra samfundsøkonomiske og miljømæssige hensyn.​