​Om reo

REO står for REN ENERGIOPLYSNING (tidligere Reel Energioplysning).

Vi er en medlemsbaseret oplysningsorganisation - drevet af frivillige. Vi har derfor brug for støtte til vores arbejde.

REO ønsker en økonomisk, samfundsmæssigt og miljømæssig forsvarlig energiforsyning i Danmark.

REO arbejder for en saglig energidebat, der skal danne grundlag for valget af fremtidens energikilder. Derfor er REO åben for alle energiproduktionsformer, der er forsvarlige m.h.t. økonomi, samfund og miljø.


Dette udtrykkes i vedtægternes § 3:

Foreningens formål er at arbejde for en saglig energidebat, der også skal omfatte atomkraft. REO har den opfattelse, at atomkraft i bredeste forstand er særdeles forsvarlig både i forhold til økonomi, samfund og miljø.

​​REO har som udgangspunkt, at uden en tilstrækkelig, prismæssigt overkommelig, miljøvenlig og stabil forsyning af energi vil Danmark i fremtiden få en stærkt forringet velstand og velfærd. Behovet for energi er stadigt stigende - både på nationalt og globalt plan. Det er derfor en uundgåelig og påtrængende opgave for samfundet at imødekomme dette behov. Derfor er det også meget vigtigt, at beslutningerne om løsningerne træffes på det bedst mulige grundlag.

REO vil søge at påvirke energidebatten og oplyse både beslutningstagere og den bredere offentlighed gennem en offensiv kommunikation på mange platforme og i mange medier – altid med den størst mulige videnskabelige redelighed som grundlag.

REO er uafhængig af kommercielle og politiske interesser.

Forenings-information

REO

Kulsvierparken 71
2800 Lyngby

tlf-ikon  21 25 54 20

mail-ikon  info@reo.dk

REO arbejder for en nuanceret energidebat, hvor kernekraft vurderes på lige fod med andre energikilder ud fra samfundsøkonomiske og miljømæssige hensyn.​