Danmarks energiforug voksede fra 2015 til 2016
28-03-2017
Energistyrelsen meddeler 28.3.2017, at Danmarks totale energiforbrug steg 4 % fra 2015 til 2016. Det skyldtes især, at det var lidt koldere i 2016 end i 2015. Vi importerede desuden lidt mindre CO2-fri strøm fra vore nabolande. Ialt medførte det, at vores CO2-udslip voksede med 5,6 %.
Læs mere
Støtte til dansk forskning og udvikling af thorium-reaktor.
27-03-2017
Det er gruppen Seeborg Tecnologies med Troels Schönfeldt i spidsen, der i nogle år har arbejdet på at udvikle en reaktor - baseret på thorium som brændsel. ​Gruppen har nu fået støtte fra den danske stat gennem innovationsfondens InnoBoost. Det meddeler dagbladet Børsen den 26.3.2017. VLAK-regeringen åbnede i sit regeringsgrundlag mulighed for støtte til udvikling af thorium-teknologi, altså thoriumreaktorer. - Og dette er altså nu en realitet.
Læs mere
GENERALFORSAMLING og to FOREDRAG
07-03-2017
Efter generalforsamlingen var der to foredrag, hvor ca. 40 deltog.
Læs mere
Kort Nyt nr. 59 er udsendt
05-03-2017
Indhold: Hvor skal strømmen komme fra på en tåget vindstille vinterdag? Dunkelflaute. (= vindstille). Rullende blackout i Syd Australien. Fukushima ulykken fylder 6 år. DONG erstatter kul med biomasse. Er skovens rolle i CO2-regnskabet mere kompliceret end hidtil antaget? - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - PS. Om brændes CO2-neutralitet: Se forklaring under FAQ: "Hvorfor er brænde næsten CO2-neutralt?"
Læs mere
Kort Nyt nr. 58
02-02-2017
Indhold: Vindmøller og elbiler efterlader et affaldsproblem i Kina (Indre Mongoliet). Mulig produktion af uran og sjældne jordarter i Grønland. Risø's radioaktive affald i nye dimensioner. Hidtil største produktion fra Oscarshamn 3 (O3). Udbygningen af svensk vindkraft daler.
Læs mere
Kort Nyt nr. 57
08-01-2017
Indhold: Decentrale kraftvarmeværker bliver ikke brugt. VE skal ikke længere have forkørselsret. Det globale energiforbrug vil vokse. Atomkraft er nødvendig for at løse klimakrisen. I USA truer lukning af atomreaktorer klimamålene. Fuglelivet vigtigere end vindkraft - på Öland.
Læs mere
Rapport om den nødvendige backup til de mange vindmøller
20-12-2016
Ny rapport analyserer mulighederne for miljøvenlig backup fra de nordiske vandkraftværker.
Læs mere
REN ENERGI nr. 144 er udsendt. - REO stopper hermed udsendelse af medlemsbladet - men nyhedsbrevet KORT NYT fortsætter som hidtil.
09-12-2016
Sidste nummer af REN ENERGI indeholder: En fremtidsvision: ENERGI og KLIMA i 2056 (Karl Iver-Madsen). KERNEKRAFT i en POLITISERET ENERGISEKTOR (Otto Brøns-Petersen). REN ENERGI 1983 - 2016 (Thomas Grønlund Nielsen - i anledning af "REO 40 år", og at det er sidste nummer af bladet).
Læs mere
Liberal Alliance vil tale om atomkraft i Danmark
08-12-2016
Efter regeringspartierne er blevet enige om at fjerne barrierer for forskning i thorium-energi, tager Liberal Alliance et skridt videre, og vil starte diskussionen om at indføre atomkraft i dansk energiproduktion. De øvrige regeringspartier er endnu ikke parate til den drøftelse endnu.
Læs mere
Kort Nyt nr 56
07-12-2016
Indhold: Borgerne i Schweiz vil beholde atomkraften. EU's skove fældes for at skaffe biobrændsel! Følg med i Nordens elproduktion!
Læs mere
En generel snak om thorium og verdens energisituation
29-11-2016
Der er store udfordringer for verden, de kommende 50 til 100 år. Enorm mangel på energi, overbefolkning, flygtninge, migranter, sult, sygdomme, milliardstore opkommende og krævende middelklasser, vand, brændstof, klima, etc. etc.
Læs mere
Måske kan Danmark nu forske i atomkraft?
29-11-2016
I den nye V-LA-K regerings "regeringsgrundlag" åbnes der mulighed for dansk forskning i thoriumenergi. Se mere under Viden om energi/DEBATTEN.
Læs mere
Kort Nyt nr. 55
08-11-2016
Indhold. Har vedvarende energi (sol, vind, vandkraft) overhalet kul? Dansk vindkraft dækkede IKKE 42% af elforbruget i 2015. Atomkraft er af vital betydning for Sustainable Devellopment Goals, SDG. Rapport om dansk og europæisk energi (rapporten viser sammenhængen mellem vind-el og eksport/import af strøm).
Læs mere
Kernekraft og orkaner?
16-10-2016
Orkanen Matthew i USA gav kortvarige problemer på kernekraftværkerne ved Østkysten.
Læs mere
REO's hjemmeside er ændret lidt.
03-10-2016
Det skyldes, at vores netudbyder gik konkurs. Derfor er REO.dk overført til en ny vært. Det har medført en del ændringer - og desværre nogle få fejl, som REO vil udbedre hurtigst muligt.
Læs mere
Kort Nyt nr. 54
03-10-2016
Indhold: Kina bygger kulkraft i Balkan. Strammere regler for vindkraft i Polen. EU's nukleare politik utilfredsstillende. Levetidsforlængelse til 80 år!
Læs mere
En hilsen fra Norge - om betydningen af atomkraft
23-09-2016
En norsk forfatter og foredragsholder, Truls Sevje, fortæller her, hvorfor atomkraft er vigtig, hvis Verden skal neddrosle de fossile brændstoffer. Altså hvis klimamålene skal opfyldes - og hvis fattigdommen i Verden skal mindskes.
Læs mere
KORT NYT nr. 53
03-09-2016
Emner: Kina bremser udbygningen af vindkraft. Russisk hurtig reaktor (FBR) på fuld effekt. Rusland undersøger thoriumvejen. Emiraternes projekt i god gænge.
Læs mere
Ny REO-plakat
11-08-2016
REO har fået designet en kampagne-plakat, som kan bruges af alle, der ønsker at argumentere for en mere effektiv energi- og klimapolitik. Plakaten kan rekvireres hos REO's formand på adressen tgn@reo.dk
Læs mere
Japan forsinket med genstart af kraftværker
08-08-2016
Efter de voldsomme ulykker på 4 reaktorer i marts 2011 blev resten af de ca. 50 reaktorer i Japan midlertidigt lukket. De skulle alle "stress-testes", før de igen skulle på nettet. REO's konsulent gav et bud på situationen i juli 2016. Men af forskellige årsager er endnu kun to reaktorer genstartet (august 2016).
Læs mere

Skifergas I danmark​

Lørdag, 20. oktober 2012 22:02


Skal Danmark have skifergas?
Frederiksborg Amts Avis bragte 8/11 en advarsel imod udvinding af skifergas i Danmark.
En læser (fra Nordjylland!) benytter en fransk afgørelse som argument imod udnyttelse af skifergas i Nordsjælland!
Og Greenpeace har i Information (5.3.2013) erklæret: "Skifergas skaber radioaktivt affald".
Til det sidste vil REO tilføje: "Ja, alle gravearbejder (boligbyggeri, Metroen, tuneller, grusgrave, granitudvinding på Bornholm) frigør radioaktive stoffer, især radon. Mest på Bornholm og mindst i Vestjylland."

Men hvad er skifergas?

Mange steder i verden er der nu mangel på især olie og naturgas. Ikke mindst USA har importeret meget store og voksende mængder olie til industri og transport. I Danmark er både olie- og gasudvinding fra Nordsøen toppet, så vi snart ikke længere er selvforsynende.
Det har medført øget udnyttelse af utraditionelle energikilder. Dette er skifergassen et eksempel på.
I 2-4 kilometers dybde findes mange steder i verden tykke skiferlag, der indeholder store mængder metan, altså naturgas. Det udvindes ved at bore ned til lagene og presse vand ved stort tryk ned i borehullet, så skiferlagene revner eller ”sprænges”. Derefter kan gassen finde vej til borehullet, og efter at være renset for urenheder, kan den pumpes ind i gasnettet og bruges præcis som naturgas.
Men helt så simpelt er det ikke. For at udvide revnerne i skiferen, pumpes der kemikalier ned sammen med vandet. De fleste kemikalier kommer med op igen, men noget forbliver dernede. Desuden er der en lille risiko for udslip til grundvandet.
Især det sidste giver anledning til både tekniske og politiske vurderinger. EU har givet grønt lys for udvinding, men Frankrig har sagt nej. I Danmark er der givet tilladelse til prøveboringer i Vendsyssel (forsinket) og i Nordsjælland, og først når resultater foreligger, vil Energistyrelsen (og regeringen) tage stilling til udvinding.

Men hvorfor er det så vigtigt at finde mere naturgas?

Jo, Danmark har besluttet at producere halvdelen af strømmen med vindmøller allerede i 2020.
Men da møllerne ikke leverer strøm en stor del af tiden, skal der være almindelige kraftværker til at levere strøm i stille vejr. Her er naturgas og biogas meget vigtige, fordi vi også har besluttet at skrue ned for kulforbruget. Og da biogassen kun kan dække en del af behovet, skal vi enten importere en voksende mængde gas (fra Norge og Sibirien) – eller forsøge at udnytte skifergas.
Men hvad med CO2-udslippet? Naturgas er jo fossil energi, der forbrændes til CO2 og vand. Det er rigtigt, men heldigvis udsender naturgas kun ca. 60% så meget CO2 som kul, så det er en klar forbedring.
Et godt eksempel er USA, hvor skifergas nu har erstattet så mange kul, at CO2-udslippet er faldet til samme niveau som i 1992.
Så svaret på bekymringen for dansk skifergas er, at vi har brug for gassen, både til elproduktion og til opvarmning af vore boliger. Så det skal med i overvejelserne engang i 2014, når resultatet af prøveboringerne foreligger.​

Holger Skjerning​

Forenings-information

REO

Kulsvierparken 71
2800 Lyngby

tlf-ikon  21 25 54 20

mail-ikon  info@reo.dk

REO arbejder for en nuanceret energidebat, hvor kernekraft vurderes på lige fod med andre energikilder ud fra samfundsøkonomiske og miljømæssige hensyn.​