Artikel om "Fake News" - v/REO's formand,Thomas Grønlund.
12-11-2018
Fake News er ikke noget Trump har fundet på! - REO's formand nævner en række energi-relaterede emner, som har givet anledning til mange "Fake News" gennem tiden.
Læs mere
Debat: Tre ministre afslørede, at de næsten intet ved om Atomkraft!
11-11-2018
På et debatmøde den 1. november på Aahus Universitet kunne de studerende stille spørgsmål til Lars Løkke, Jakob Ellemann og Tommy Ahlers, - alle ministre i regeringen. De studerende skulle foreslå emnerne, og på væggen bag panelet blev emnerne skrevet med større tekst, jo flere der ønskede dem debatteret. Atomkraft blev valgt af langt flest! Og hvad blev der så svaret?
Læs mere
Kort Nyt nr 80 er udsendt
03-11-2018
Indhold: Hambacher Forst (om Tysklands brunkul). - "Kohlekommission" (om Tysklands fremtidige kul-forbrug). - Rusland bygger flere atomdrevne isbrydere. - Brug atomkraft, ikke kul. - Norsk TV producerer og viser oplysende film om atomkraft.
Læs mere
Kort Nyt nr 79 er udsendt
02-10-2018
Indhold: Finlands parti De Grønne vil basere sin politik på fornuft! - To reaktorer i Finland får 20 år ekstra. - Kernekraftværket "Isar 2" i Bayern er den tredje reaktor i verden, som passerer 350 MWh. - Kan man stole på vindkraften?
Læs mere
Besøg på engelsk atomkraftværk, Sizewell B.
01-10-2018
REO's formand, Thomas Grønlund, har for nylig besøgt dette kraftværk.
Læs mere
REO har uddybet sin klage over DONG's markedsføring.
13-09-2018
DONG, nu Ørsted, solgte i 2017 strøm, der kom 100 % fra danske havvindmøller! Da dette naturligvis ikke er korrekt, klagede REO den 4.12.2017 til Forbrugerombudsnanden. Se hele sagen under MEDLEMSNYT.
Læs mere
Kort Nyt 78 er udsendt
03-09-2018
Indhold: Oliefyret kraftværk i Karlshamn gøres klar! - Oscarshamn 2 havde forbedret kølevandsindtag. - Tysk vindkraft i krise. - Energilagring i stor skala er meget kostbar.
Læs mere
Kort Nyt nr 77 er udsendt
03-08-2018
Indhold: Tørkens konsekvenser for elforsyningen. - Svensk forsyningssikkerhed lavere i de kommende vintre. - Mangel på strøm i Californien. - To atomreaktorer af generation III+ i drift i Kina.
Læs mere
BP's årlige "BP Statistical Review of World Energy, juni 2018" er udkommet
22-07-2018
Den udkommer både som papirudgave og på nettet. Den leverer tal for de vigtigste landes produktion og forbrug af energi. Det totale energiforbrug samt olie, gas, kul, kernekraft, vandkraft, fornybar energi (VE), biobrændsler, el-forbrug og CO2-emission.
Læs mere
Kort Nyt nr 76 er udsendt
11-07-2018
Indhold: Andel af vandkraft i EU ned med 15 % fra 2016 til 2017. - EU sætter mål på 32% VE i energiforbruget i 2030. - Citat: "Borgere tværs over Europa mister tilliden til politik, når de ser, at vi sætter meget ambitiøse mål, og at vi nogle år senere må udsætte disse". - Genbrug af brugt atombrændsel ikke længere tabu i USA.
Læs mere
Aktuel kommentar til artikel i Politiken
26-06-2018
Dagbladet Politiken skrev 19/6 på forsiden: "CO2-udslippet ventes at stige trods energiplan". Årsagen er de 3-6 datacentre, som forventes af blive placeret i Danmark de kommende år. De vil ifølge Politiken øge det danske elforbrug med hver 4 %, - og så er det ikke mærkeligt, at CO2-udslippet kan vokse!
Læs mere
Euratom konference på Christiansborg
25-06-2018
Thomas Grønlund Nielsen, formand for REO, var med på Euratom konferencen på Christiansborg. Det var en forstemmende oplevelse for atomkrafttilhængere.
Læs mere
Kort Nyt nr 75 er udsendt
07-06-2018
Indhold: Holland når bunden af gastanken! - Mere naturgas i belgisk elproduktion! - Sverige forbyder al produktion af uran. - Rusland hjælper Argentina med produktion af uran. - Tysk udslip af CO2 lever ikke op til håbet.
Læs mere
Kort Nyt nr. 74 er udsendt
07-05-2018
Indhold: Kul er det sikreste til back-up! - Hvor stor en del af elforbruget kommer fra vindkraft? - Kina bygger 1600 kulkraftværker i 62 lande. - Kom til filmpremiere i Cinemateket den 11. maj kl. 16.30.
Læs mere
Støtte til videreudvikling af thorium-reaktorer
18-04-2018
Energy Supply meddeler 17. april, at den danske gruppe Seaborg Technologies har modtaget et millionbeløb til videreudvikling af deres MSR-reaktor (Molten Salt Reactor). De arbejder på en modulopbygget reaktor, der kan fremstilles centralt og transporteres til en vilkårlig lokalitet og evt. sammenbygges til større enheder. På langt sigt vil den - sammen med konventionelle reaktorer - kunne erstatte kul-, olie- og gas-kraftværker med næsten CO2-fri energi og dermed kunne reducere de klimaændringer, som IPCC's klimamodeller forudser.
Læs mere
Kort Nyt nr 73 er udsendt
14-04-2018
Indhold: Ude af trit med virkeligheden. - Flere havvindmøller. - Politikere i Belgien siger, at atomkraften skal væk 2025. - Kan USA modvirke Ruslands gasmonopol i Europa?
Læs mere
REO inviterer alle til at se en ny film om atomkraft: "The New Fire".
02-04-2018
Filmen vises i Cinemateket fredag den 11. maj kl. 16.30 - 18.30. I filmen fortæller unge ingeniører om den forsømte teknologi atomkraft, der bl.a. kan bidrage til løsning af klimaproblemerne.
Læs mere
Frit valg mellem strøm fra svensk kernekraft og dansk kulkraft.
01-04-2018
Forskere på DTU har for længe siden gjort det muligt at undgå el fra atomkraft i vore boliger. Og projektet blev ifølge Svend Auken støttet af Energistyrelsen.
Læs mere
Ny bog "Den grønne Atomkraft" af Thomas Grønlund Nielsen
21-03-2018
REO's formand har skrevet ny bog: "Den grønne Atomkraft - Opgør med de farveblinde miljøforkæmpere". Forlaget Kharius. Bogen er 21.3.2018 anmeldt på Den korte Avis af Jonna Vejrup Carlsen, der er stor tilhænger af atomkraft og ikke mindst thorium-energi.
Læs mere
Kort Nyt nr 72 er udsendt
20-03-2018
Indhold: Det radioaktive affald bliver på Risø. - Elforsyningens stabilitet. - Storbritannien såvel som EU er afhængig af russisk gas.
Læs mere

Skifergas I danmark​

Lørdag, 20. oktober 2012 22:02


Skal Danmark have skifergas?
Frederiksborg Amts Avis bragte 8/11 en advarsel imod udvinding af skifergas i Danmark.
En læser (fra Nordjylland!) benytter en fransk afgørelse som argument imod udnyttelse af skifergas i Nordsjælland!
Og Greenpeace har i Information (5.3.2013) erklæret: "Skifergas skaber radioaktivt affald".
Til det sidste vil REO tilføje: "Ja, alle gravearbejder (boligbyggeri, Metroen, tuneller, grusgrave, granitudvinding på Bornholm) frigør radioaktive stoffer, især radon. Mest på Bornholm og mindst i Vestjylland."

Men hvad er skifergas?

Mange steder i verden er der nu mangel på især olie og naturgas. Ikke mindst USA har importeret meget store og voksende mængder olie til industri og transport. I Danmark er både olie- og gasudvinding fra Nordsøen toppet, så vi snart ikke længere er selvforsynende.
Det har medført øget udnyttelse af utraditionelle energikilder. Dette er skifergassen et eksempel på.
I 2-4 kilometers dybde findes mange steder i verden tykke skiferlag, der indeholder store mængder metan, altså naturgas. Det udvindes ved at bore ned til lagene og presse vand ved stort tryk ned i borehullet, så skiferlagene revner eller ”sprænges”. Derefter kan gassen finde vej til borehullet, og efter at være renset for urenheder, kan den pumpes ind i gasnettet og bruges præcis som naturgas.
Men helt så simpelt er det ikke. For at udvide revnerne i skiferen, pumpes der kemikalier ned sammen med vandet. De fleste kemikalier kommer med op igen, men noget forbliver dernede. Desuden er der en lille risiko for udslip til grundvandet.
Især det sidste giver anledning til både tekniske og politiske vurderinger. EU har givet grønt lys for udvinding, men Frankrig har sagt nej. I Danmark er der givet tilladelse til prøveboringer i Vendsyssel (forsinket) og i Nordsjælland, og først når resultater foreligger, vil Energistyrelsen (og regeringen) tage stilling til udvinding.

Men hvorfor er det så vigtigt at finde mere naturgas?

Jo, Danmark har besluttet at producere halvdelen af strømmen med vindmøller allerede i 2020.
Men da møllerne ikke leverer strøm en stor del af tiden, skal der være almindelige kraftværker til at levere strøm i stille vejr. Her er naturgas og biogas meget vigtige, fordi vi også har besluttet at skrue ned for kulforbruget. Og da biogassen kun kan dække en del af behovet, skal vi enten importere en voksende mængde gas (fra Norge og Sibirien) – eller forsøge at udnytte skifergas.
Men hvad med CO2-udslippet? Naturgas er jo fossil energi, der forbrændes til CO2 og vand. Det er rigtigt, men heldigvis udsender naturgas kun ca. 60% så meget CO2 som kul, så det er en klar forbedring.
Et godt eksempel er USA, hvor skifergas nu har erstattet så mange kul, at CO2-udslippet er faldet til samme niveau som i 1992.
Så svaret på bekymringen for dansk skifergas er, at vi har brug for gassen, både til elproduktion og til opvarmning af vore boliger. Så det skal med i overvejelserne engang i 2014, når resultatet af prøveboringerne foreligger.​

Holger Skjerning​

Forenings-information

REO

Kulsvierparken 71
2800 Lyngby

tlf-ikon  21 25 54 20

mail-ikon  info@reo.dk

REO arbejder for en nuanceret energidebat, hvor kernekraft vurderes på lige fod med andre energikilder ud fra samfundsøkonomiske og miljømæssige hensyn.​