Artikel om "Fake News" - v/REO's formand,Thomas Grønlund.
12-11-2018
Fake News er ikke noget Trump har fundet på! - REO's formand nævner en række energi-relaterede emner, som har givet anledning til mange "Fake News" gennem tiden.
Læs mere
Debat: Tre ministre afslørede, at de næsten intet ved om Atomkraft!
11-11-2018
På et debatmøde den 1. november på Aahus Universitet kunne de studerende stille spørgsmål til Lars Løkke, Jakob Ellemann og Tommy Ahlers, - alle ministre i regeringen. De studerende skulle foreslå emnerne, og på væggen bag panelet blev emnerne skrevet med større tekst, jo flere der ønskede dem debatteret. Atomkraft blev valgt af langt flest! Og hvad blev der så svaret?
Læs mere
Kort Nyt nr 80 er udsendt
03-11-2018
Indhold: Hambacher Forst (om Tysklands brunkul). - "Kohlekommission" (om Tysklands fremtidige kul-forbrug). - Rusland bygger flere atomdrevne isbrydere. - Brug atomkraft, ikke kul. - Norsk TV producerer og viser oplysende film om atomkraft.
Læs mere
Kort Nyt nr 79 er udsendt
02-10-2018
Indhold: Finlands parti De Grønne vil basere sin politik på fornuft! - To reaktorer i Finland får 20 år ekstra. - Kernekraftværket "Isar 2" i Bayern er den tredje reaktor i verden, som passerer 350 MWh. - Kan man stole på vindkraften?
Læs mere
Besøg på engelsk atomkraftværk, Sizewell B.
01-10-2018
REO's formand, Thomas Grønlund, har for nylig besøgt dette kraftværk.
Læs mere
REO har uddybet sin klage over DONG's markedsføring.
13-09-2018
DONG, nu Ørsted, solgte i 2017 strøm, der kom 100 % fra danske havvindmøller! Da dette naturligvis ikke er korrekt, klagede REO den 4.12.2017 til Forbrugerombudsnanden. Se hele sagen under MEDLEMSNYT.
Læs mere
Kort Nyt 78 er udsendt
03-09-2018
Indhold: Oliefyret kraftværk i Karlshamn gøres klar! - Oscarshamn 2 havde forbedret kølevandsindtag. - Tysk vindkraft i krise. - Energilagring i stor skala er meget kostbar.
Læs mere
Kort Nyt nr 77 er udsendt
03-08-2018
Indhold: Tørkens konsekvenser for elforsyningen. - Svensk forsyningssikkerhed lavere i de kommende vintre. - Mangel på strøm i Californien. - To atomreaktorer af generation III+ i drift i Kina.
Læs mere
BP's årlige "BP Statistical Review of World Energy, juni 2018" er udkommet
22-07-2018
Den udkommer både som papirudgave og på nettet. Den leverer tal for de vigtigste landes produktion og forbrug af energi. Det totale energiforbrug samt olie, gas, kul, kernekraft, vandkraft, fornybar energi (VE), biobrændsler, el-forbrug og CO2-emission.
Læs mere
Kort Nyt nr 76 er udsendt
11-07-2018
Indhold: Andel af vandkraft i EU ned med 15 % fra 2016 til 2017. - EU sætter mål på 32% VE i energiforbruget i 2030. - Citat: "Borgere tværs over Europa mister tilliden til politik, når de ser, at vi sætter meget ambitiøse mål, og at vi nogle år senere må udsætte disse". - Genbrug af brugt atombrændsel ikke længere tabu i USA.
Læs mere
Aktuel kommentar til artikel i Politiken
26-06-2018
Dagbladet Politiken skrev 19/6 på forsiden: "CO2-udslippet ventes at stige trods energiplan". Årsagen er de 3-6 datacentre, som forventes af blive placeret i Danmark de kommende år. De vil ifølge Politiken øge det danske elforbrug med hver 4 %, - og så er det ikke mærkeligt, at CO2-udslippet kan vokse!
Læs mere
Euratom konference på Christiansborg
25-06-2018
Thomas Grønlund Nielsen, formand for REO, var med på Euratom konferencen på Christiansborg. Det var en forstemmende oplevelse for atomkrafttilhængere.
Læs mere
Kort Nyt nr 75 er udsendt
07-06-2018
Indhold: Holland når bunden af gastanken! - Mere naturgas i belgisk elproduktion! - Sverige forbyder al produktion af uran. - Rusland hjælper Argentina med produktion af uran. - Tysk udslip af CO2 lever ikke op til håbet.
Læs mere
Kort Nyt nr. 74 er udsendt
07-05-2018
Indhold: Kul er det sikreste til back-up! - Hvor stor en del af elforbruget kommer fra vindkraft? - Kina bygger 1600 kulkraftværker i 62 lande. - Kom til filmpremiere i Cinemateket den 11. maj kl. 16.30.
Læs mere
Støtte til videreudvikling af thorium-reaktorer
18-04-2018
Energy Supply meddeler 17. april, at den danske gruppe Seaborg Technologies har modtaget et millionbeløb til videreudvikling af deres MSR-reaktor (Molten Salt Reactor). De arbejder på en modulopbygget reaktor, der kan fremstilles centralt og transporteres til en vilkårlig lokalitet og evt. sammenbygges til større enheder. På langt sigt vil den - sammen med konventionelle reaktorer - kunne erstatte kul-, olie- og gas-kraftværker med næsten CO2-fri energi og dermed kunne reducere de klimaændringer, som IPCC's klimamodeller forudser.
Læs mere
Kort Nyt nr 73 er udsendt
14-04-2018
Indhold: Ude af trit med virkeligheden. - Flere havvindmøller. - Politikere i Belgien siger, at atomkraften skal væk 2025. - Kan USA modvirke Ruslands gasmonopol i Europa?
Læs mere
REO inviterer alle til at se en ny film om atomkraft: "The New Fire".
02-04-2018
Filmen vises i Cinemateket fredag den 11. maj kl. 16.30 - 18.30. I filmen fortæller unge ingeniører om den forsømte teknologi atomkraft, der bl.a. kan bidrage til løsning af klimaproblemerne.
Læs mere
Frit valg mellem strøm fra svensk kernekraft og dansk kulkraft.
01-04-2018
Forskere på DTU har for længe siden gjort det muligt at undgå el fra atomkraft i vore boliger. Og projektet blev ifølge Svend Auken støttet af Energistyrelsen.
Læs mere
Ny bog "Den grønne Atomkraft" af Thomas Grønlund Nielsen
21-03-2018
REO's formand har skrevet ny bog: "Den grønne Atomkraft - Opgør med de farveblinde miljøforkæmpere". Forlaget Kharius. Bogen er 21.3.2018 anmeldt på Den korte Avis af Jonna Vejrup Carlsen, der er stor tilhænger af atomkraft og ikke mindst thorium-energi.
Læs mere
Kort Nyt nr 72 er udsendt
20-03-2018
Indhold: Det radioaktive affald bliver på Risø. - Elforsyningens stabilitet. - Storbritannien såvel som EU er afhængig af russisk gas.
Læs mere

Ønsket om en grøn fremtid – et konkret forslag til søren pape og per stig møller

Onsdag, 08. Juli 2015 00:00

Af Thomas Grønlund Nielsen, Cand.Scient og Forfatter, Formand for REO

I en kronik i Berlingske fra 7. juni skriver de konservative politikere Søren Pape og Per Stig Møllerat deres parti er ”det eneste i den blå blok som sætter klare grænser for CO2-udledningen, men som også understreger, at indsatsen ikke må koste arbejdspladser”. De mener at man kan være grøn samtidig med at man producerer mere og bliver materielt rigere. Dette, skriver de lidt senere i kronikken, sker ikke gennem politik men snarere ved ny viden og teknologiske landvindinger. Så det Konservative Folkeparti ”støtter udviklingen af innovative miljøteknologiske projekter i danske virksomheder”.

Det lyder ganske lovende og derfor vil jeg gerne komme med et forslag til konkret og innovativ handling. Det er ikke første gang at dette forslag kommer fra foreningen Ren Energi Oplysning, som jeg er formand for, og hver gang er det stødt på larmende tavshed hos politikerne. Hvorfor er jeg da så himmelråbende naiv, at jeg tror at forslaget denne gang kunne gøre en forskel? Fordi Søren Pape må være en modig mand. Det kræver en god portion mod at blive formand for et parti der længe har været på vej nedad. Mod er netop den egenskab blandt politikerne, der er allermest brug for hvis Danmark igen skal være rigtig innovativ. Mod er egentlig det eneste som virkeliggørelsen af forslaget kræver. Til gengæld kræver det stort mod at tage forslaget op, for det går på et emne som har været unævneligt i politik lige siden min årgang fik stemmeret i 1987. Emnet er atomkraft og navnlig forskning og udvikling heraf. Atomkraft er en højst innovativ miljøteknologi der bygger på viden der er ligeså ny som transistorer. Atomkraft er muliggjort gennem epokegørende teknologiske landvindinger, der kan forbedre vores energiforsyning i samme grad som informationsteknologien forbedrede vores dataforsyning. Hvis man tager de forudindtagede og farveblinde briller af, er atomkraft tillige den grønneste af alle energiteknologier. For den er uhyre skånsom i forhold til brug af landjord og råmaterialer og den udleder hverken røg eller støj og kun meget lidt møg.

Kronikørerne skriver videre: ”miljøindsatsen skal også kombineres med en erhvervspolitik, som gør vore erhverv konkurrencedygtige i en globaliseret verden”. I et avanceret industriland som Danmark der ikke har lave lønninger, handler industriel konkurrenceevne i høj grad om at have stabile og billige forsyninger af elektricitet. Det ved vore brødre i Sverige, der både har billigere og mere CO2-fri elektricitet end Danmark og som bl.a. derfor har en mere succesrig industri end vor. Sverige gør som bekendt brug af atomkraft selvom der fra politisk side i både ind- og udland (Danmark) har været, og stadig er, et stærkt pres imod denne rene energiform. Her har de stærke svenske industriforbund holdt fast på at landet ikke kan undvære atomkraft. Det samme billede tegner sig i et udpræget industriland som Japan. Især efter ulykken ved Fukushima har det folkelige pres mod atomkraft dog været så stort, at premierminister Shinzo Abe ikke har været i stand til at få genåbnet landets reaktorer, som blev lukket umiddelbart efter ulykken i 2011. Det eneste positive ved det, er at det nu fremstår i al sin entydige klarhed hvad lukning af atomkraftværker betyder. Forureningen stiger i form af afbrænding af fossile brændstoffer. Men ikke nok med de graverende konsekvenser for miljøet. Japans konkurrencedygtighed er også hårdt ramt. Landet havde i årtier haft bugnende handelsoverskud og havde herved opbygget verdens største valutareserver. Dette fik en brat opbremsning i 2011. Efter lukningen af kernekraftreaktorerne, er Japan nu nødt til at importere så meget olie og gas at handelsoverskuddene er vendt til handelsunderskud.

Så atomkraft er både godt for miljø og konkurrencedygtighed – lande som Frankrig og USA har stor eksport af deres atomkraftteknologi til Kina. Men Danmark er jo noget andet end Sverige, Japan og Frankrig. Måske er vi bare ikke til store atomkraftværker. Vi har jo ikke så megen tradition for store industrielle anlæg. Derimod har vi en dyb tradition for naturvidenskabelig forskning i verdensklasse – særligt indenfor fysik med navne som Tycho Brahe, Ole Rømer, H.C. Ørsted og ikke mindst Niels Bohr. Sidstnævnte grundlagde Atomforsøgsstationen Risø og skænkede os derved en plads indenfor atomforskningens elite. En plads som vi forsvarede gennem 40 år indtil den uforklarlige dag, da den sidste forskningsreaktor blev lukket i år 2000. Siden den dag har der ikke været nogen forskning i atomkraft i Danmark og derved adskiller Niels Bohrs fædreland sig fra alle andre industrilande. Både Norge, Sverige, Finland og Holland har forsøgsreaktorer og forsker i atomkraft.

Så hvis Det Konservative Folkeparti vil støtte forskning og udvikling af miljøteknologi der både fremmer miljø og konkurrenceevne, er her min opfordring til Søren Pape: Genopliv Niels Bohrs drøm om udvikling af den fredelige atomenergi. F.eks. ved at starte et forskningsprogram i Thorium atomkraft. Vi har allerede en gruppe af unge ingeniører og fysikere der har samlet sig under betegnelsen Copenhagen Atomics og arbejder gratis i deres fritid med dette. Der er store lande som Indien og Kina der forsker intensivt i Thorium atomkraft, og deres forskningsbudgetter kan Danmark aldrig komme i nærheden af. Men vi danske kan tænke ud af boksen og det kan igen, som i Niels Bohrs dage, bidrage afgørende til verden og vores fælles sag – miljøet.​

Forenings-information

REO

Kulsvierparken 71
2800 Lyngby

tlf-ikon  21 25 54 20

mail-ikon  info@reo.dk

REO arbejder for en nuanceret energidebat, hvor kernekraft vurderes på lige fod med andre energikilder ud fra samfundsøkonomiske og miljømæssige hensyn.​