Kort Nyt nr. 74 er udsendt
07-05-2018
Indhold: Kul er det sikreste til back-up! - Hvor stor en del af elforbruget kommer fra vindkraft? - Kina bygger 1600 kulkraftværker i 62 lande. - Kom til filmpremiere i Cinemateket den 11. maj kl. 16.30.
Læs mere
Støtte til videreudvikling af thorium-reaktorer
18-04-2018
Energy Supply meddeler 17. april, at den danske gruppe Seaborg Technologies har modtaget et millionbeløb til videreudvikling af deres MSR-reaktor (Molten Salt Reactor). De arbejder på en modulopbygget reaktor, der kan fremstilles centralt og transporteres til en vilkårlig lokalitet og evt. sammenbygges til større enheder. På langt sigt vil den - sammen med konventionelle reaktorer - kunne erstatte kul-, olie- og gas-kraftværker med næsten CO2-fri energi og dermed kunne reducere de klimaændringer, som IPCC's klimamodeller forudser.
Læs mere
Kort Nyt nr 73 er udsendt
14-04-2018
Indhold: Ude af trit med virkeligheden. - Flere havvindmøller. - Politikere i Belgien siger, at atomkraften skal væk 2025. - Kan USA modvirke Ruslands gasmonopol i Europa?
Læs mere
REO inviterer alle til at se en ny film om atomkraft: "The New Fire".
02-04-2018
Filmen vises i Cinemateket fredag den 11. maj kl. 16.30 - 18.30. I filmen fortæller unge ingeniører om den forsømte teknologi atomkraft, der bl.a. kan bidrage til løsning af klimaproblemerne.
Læs mere
Frit valg mellem strøm fra svensk kernekraft og dansk kulkraft.
01-04-2018
Forskere på DTU har for længe siden gjort det muligt at undgå el fra atomkraft i vore boliger. Og projektet blev ifølge Svend Auken støttet af Energistyrelsen.
Læs mere
Ny bog "Den grønne Atomkraft" af Thomas Grønlund Nielsen
21-03-2018
REO's formand har skrevet ny bog: "Den grønne Atomkraft - Opgør med de farveblinde miljøforkæmpere". Forlaget Kharius. Bogen er 21.3.2018 anmeldt på Den korte Avis af Jonna Vejrup Carlsen, der er stor tilhænger af atomkraft og ikke mindst thorium-energi.
Læs mere
Kort Nyt nr 72 er udsendt
20-03-2018
Indhold: Det radioaktive affald bliver på Risø. - Elforsyningens stabilitet. - Storbritannien såvel som EU er afhængig af russisk gas.
Læs mere
REO havde årsmøde med generalforsamling og to foredrag lørdag den 10. marts 2018.
11-03-2018
De to foredrag var: Lars Högberg fortalte om bygning af atomkraftværker i Mellemøsten: HOW TO BUILD A NUCLEAR REACTOR ON BUDGET AND ON TIME—THE LESSON FROM THE UNTIED ARABIC EMIRATES. og REO's formand Thomas Grønlund Nielsen fortalte om sin nye bog: "De farveblinde miljøforkæmpere". Der var ca. 40 deltagere til foredragene. Årsmødet og foredragene blev bl.a. annonceret i en "flyer": klik på Læs mere.
Læs mere
Kort Nyt nr 71 er udsendt
28-02-2018
Indhold: Ny reaktor i drift i Forenede Arabiske Emirater i år. - USA's olieproduktion topper! - Nuklear fjernvarme i Kina. - Nogle vindmøller på havet slides.
Læs mere
Ny rapport om dansk vind- og sol-energis betydning i elsystemet.
14-02-2018
Civ. ing. Søren Kjærsgård har udarbejdet en a'jourført rapport om vindkraftens og solcellernes ydelse og betydning i det danske elsystem i 2017.
Læs mere
Kort Nyt nr 70 er udsendt
05-02-2018
Indhold: Vil Norge fortsat være Europas "power house"? - Målet om 100 % VE vil være unødvendigt dyr. - Julegave til tyske elforbrugere: brug el og få penge for det! - 1.284 MW CO2-fri elkapacitet fjernet! - Kul på! - i Tyskland.
Læs mere
Kort Nyt nr. 69 er udsendt
07-01-2018
Indhold: Elmangel truer Sverige (og dets nabolande). Sverige har gennem en årrække reduceret kernekraftværkernes samlede effekt betydeligt. Sidst er Oscarshamn 2 blevet lukket - på trods af, at værket for nylig er blevet moderniseret for 8 mia skr.
Læs mere
Kort Nyt nr. 68 er udsendt
14-12-2017
Indhold: Frankrig udsætter reduktion af atomkraft. - Medvind! (om at franske atomkraftværker kan variere effekten). - REO klager over DONGs markedsføring. - Vindmøller rives ned i Englands "Lake District".
Læs mere
REO har klaget over DONG's og Vindstøds markedsføring
10-12-2017
DONG, nu Ørsted, garanterede i sommeren 2017 - i breve til kunderne, at de nu leverer 100 % grøn strøm fra DONGs havvindmøller. Da dette er forkert, klagede REO i dagbladet Politiken, 31.10.17, og da DONG svarede undvigende, har vi nu, 4.12.17 sendt klage over markedsføringen til Forbrugerombudsmanden. - Også el-selskabet Vindstød.dk påstår, at de "altid sælger 100 % el fra danske vindmøller", - selv om det er forkert!
Læs mere
Klimakonferencen COP 23
18-11-2017
En - gennem mange år - flittig energi- og klimadebattør, Jonna Vejrup Carlsen, har i DEN KORTE AVIS kommenteret den netop afholdte konference, - og giver her en kommentar til konferencens resultat.
Læs mere
Skal Danmark anlægge et nyt elkabel til England ?
10-11-2017
Energinet.dk har foreslået at lægge et 770 km langt søkabel til Storbritannien. Pris 11 mia kr. Formålet er, at Danmark og Storbritannien så kan udveksle elektricitet, når et af landene har overskud, - især på grund af de mange vindmøller. REO har undersøgt behovet for denne udveksling. Og vi vurderer, at der det meste af tiden vil være overskud af vindmøllestrøm næsten samtidig i vore to lande, så det er en meget tvivlsom investering. Se Kort Nyt nr. 67 og yderligere dokumentationen her.
Læs mere
Kort Nyt nr. 67 er udsendt
07-11-2017
Indhold: Kabel til Storbritannien. - Energilagring. - Angst for stråling dominerer vores tilværelse.
Læs mere
Verdens energiforbrug vokser, men langsommere.
07-10-2017
Flere nyhedsmedier citerer IEA, og skriver (oktober 2017), at verdens energiforbrug er stagnerende. Ifølge sidste udgave af BP's oversigt over verdens energiforbrug og fordeling, voksede energiforbruget fra 2008 til 2016 med 17,8 %. Fra 2015 til 2016 voksede det 1,3 %, så stigningen (væksten) bliver mindre og mindre. Tal for 2017 kender vi naturligvis ikke endnu! - Vedvarende energi, VE, leverede 3,1 % og vandkraft: 6,8 %.- CO2-fri energi (vandkraft, solenergi og kernekraft) leverede tilsammen 14,5 %. - Det betyder, at olie, kul og naturgas tilsammen stadig (2016) leverer ca. 85 % af energien.
Læs mere
Kort Nyt nr. 66 er udsendt
07-10-2017
Indhold: Voksende interesse for små reaktorer i UK. - Storbritannien: trods 18 % mere landvind kapacitet, 8 % mindre el fra landvind i 2016. - Flere scenarier for fremtidens elforsyning i Storbritannien. - Hvad sker der nu med Tysklands ”Energiewende”? - Atter ”SMOG” i London.
Læs mere
Deponering af affald fra Risø
21-09-2017
Risø's affald giver igen anledning til debat. Regeringen foreslår nu (september 2017), at det opbevares på Risø, - evt. i en forstærket bygning, hvor det skal lagres i 30-50 år. Det er ikke blot Risø's affald, men også affald fra industrien og fra hospitaler. Derfor vil der fortsat komme affald, som skal kunne lagres samme sted. REO udarbejdede i 2007 en grundig rapport, som desværre ikke ses her. Men i 2014 leverede REO et kortere høringssvar: Offentlig høring om miljøvurdering af forslag til plan for etablering af slutdepot for dansk lav- og mellemaktivt affald.
Læs mere

Ønsket om en grøn fremtid – et konkret forslag til søren pape og per stig møller

Onsdag, 08. Juli 2015 00:00

Af Thomas Grønlund Nielsen, Cand.Scient og Forfatter, Formand for REO

I en kronik i Berlingske fra 7. juni skriver de konservative politikere Søren Pape og Per Stig Møllerat deres parti er ”det eneste i den blå blok som sætter klare grænser for CO2-udledningen, men som også understreger, at indsatsen ikke må koste arbejdspladser”. De mener at man kan være grøn samtidig med at man producerer mere og bliver materielt rigere. Dette, skriver de lidt senere i kronikken, sker ikke gennem politik men snarere ved ny viden og teknologiske landvindinger. Så det Konservative Folkeparti ”støtter udviklingen af innovative miljøteknologiske projekter i danske virksomheder”.

Det lyder ganske lovende og derfor vil jeg gerne komme med et forslag til konkret og innovativ handling. Det er ikke første gang at dette forslag kommer fra foreningen Ren Energi Oplysning, som jeg er formand for, og hver gang er det stødt på larmende tavshed hos politikerne. Hvorfor er jeg da så himmelråbende naiv, at jeg tror at forslaget denne gang kunne gøre en forskel? Fordi Søren Pape må være en modig mand. Det kræver en god portion mod at blive formand for et parti der længe har været på vej nedad. Mod er netop den egenskab blandt politikerne, der er allermest brug for hvis Danmark igen skal være rigtig innovativ. Mod er egentlig det eneste som virkeliggørelsen af forslaget kræver. Til gengæld kræver det stort mod at tage forslaget op, for det går på et emne som har været unævneligt i politik lige siden min årgang fik stemmeret i 1987. Emnet er atomkraft og navnlig forskning og udvikling heraf. Atomkraft er en højst innovativ miljøteknologi der bygger på viden der er ligeså ny som transistorer. Atomkraft er muliggjort gennem epokegørende teknologiske landvindinger, der kan forbedre vores energiforsyning i samme grad som informationsteknologien forbedrede vores dataforsyning. Hvis man tager de forudindtagede og farveblinde briller af, er atomkraft tillige den grønneste af alle energiteknologier. For den er uhyre skånsom i forhold til brug af landjord og råmaterialer og den udleder hverken røg eller støj og kun meget lidt møg.

Kronikørerne skriver videre: ”miljøindsatsen skal også kombineres med en erhvervspolitik, som gør vore erhverv konkurrencedygtige i en globaliseret verden”. I et avanceret industriland som Danmark der ikke har lave lønninger, handler industriel konkurrenceevne i høj grad om at have stabile og billige forsyninger af elektricitet. Det ved vore brødre i Sverige, der både har billigere og mere CO2-fri elektricitet end Danmark og som bl.a. derfor har en mere succesrig industri end vor. Sverige gør som bekendt brug af atomkraft selvom der fra politisk side i både ind- og udland (Danmark) har været, og stadig er, et stærkt pres imod denne rene energiform. Her har de stærke svenske industriforbund holdt fast på at landet ikke kan undvære atomkraft. Det samme billede tegner sig i et udpræget industriland som Japan. Især efter ulykken ved Fukushima har det folkelige pres mod atomkraft dog været så stort, at premierminister Shinzo Abe ikke har været i stand til at få genåbnet landets reaktorer, som blev lukket umiddelbart efter ulykken i 2011. Det eneste positive ved det, er at det nu fremstår i al sin entydige klarhed hvad lukning af atomkraftværker betyder. Forureningen stiger i form af afbrænding af fossile brændstoffer. Men ikke nok med de graverende konsekvenser for miljøet. Japans konkurrencedygtighed er også hårdt ramt. Landet havde i årtier haft bugnende handelsoverskud og havde herved opbygget verdens største valutareserver. Dette fik en brat opbremsning i 2011. Efter lukningen af kernekraftreaktorerne, er Japan nu nødt til at importere så meget olie og gas at handelsoverskuddene er vendt til handelsunderskud.

Så atomkraft er både godt for miljø og konkurrencedygtighed – lande som Frankrig og USA har stor eksport af deres atomkraftteknologi til Kina. Men Danmark er jo noget andet end Sverige, Japan og Frankrig. Måske er vi bare ikke til store atomkraftværker. Vi har jo ikke så megen tradition for store industrielle anlæg. Derimod har vi en dyb tradition for naturvidenskabelig forskning i verdensklasse – særligt indenfor fysik med navne som Tycho Brahe, Ole Rømer, H.C. Ørsted og ikke mindst Niels Bohr. Sidstnævnte grundlagde Atomforsøgsstationen Risø og skænkede os derved en plads indenfor atomforskningens elite. En plads som vi forsvarede gennem 40 år indtil den uforklarlige dag, da den sidste forskningsreaktor blev lukket i år 2000. Siden den dag har der ikke været nogen forskning i atomkraft i Danmark og derved adskiller Niels Bohrs fædreland sig fra alle andre industrilande. Både Norge, Sverige, Finland og Holland har forsøgsreaktorer og forsker i atomkraft.

Så hvis Det Konservative Folkeparti vil støtte forskning og udvikling af miljøteknologi der både fremmer miljø og konkurrenceevne, er her min opfordring til Søren Pape: Genopliv Niels Bohrs drøm om udvikling af den fredelige atomenergi. F.eks. ved at starte et forskningsprogram i Thorium atomkraft. Vi har allerede en gruppe af unge ingeniører og fysikere der har samlet sig under betegnelsen Copenhagen Atomics og arbejder gratis i deres fritid med dette. Der er store lande som Indien og Kina der forsker intensivt i Thorium atomkraft, og deres forskningsbudgetter kan Danmark aldrig komme i nærheden af. Men vi danske kan tænke ud af boksen og det kan igen, som i Niels Bohrs dage, bidrage afgørende til verden og vores fælles sag – miljøet.​

Forenings-information

REO

Kulsvierparken 71
2800 Lyngby

tlf-ikon  21 25 54 20

mail-ikon  info@reo.dk

REO arbejder for en nuanceret energidebat, hvor kernekraft vurderes på lige fod med andre energikilder ud fra samfundsøkonomiske og miljømæssige hensyn.​