Kort Nyt nr. 69 er udsendt
07-01-2018
Indhold: Elmangel truer Sverige (og dets nabolande). Sverige har gennem en årrække reduceret kernekraftværkernes samlede effekt betydeligt. Sidst er Oscarshamn 2 blevet lukket - på trods af, at værket for nylig er blevet moderniseret for 8 mia skr.
Læs mere
Kort Nyt nr. 68 er udsendt
14-12-2017
Indhold: Frankrig udsætter reduktion af atomkraft. - Medvind! (om at franske atomkraftværker kan variere effekten). - REO klager over DONGs markedsføring. - Vindmøller rives ned i Englands "Lake District".
Læs mere
REO har klaget over DONG's markedsføring
10-12-2017
DONG, nu Ørsted, garanterede for nylig i breve til kunderne, at de nu leverer 100 % grøn strøm fra DONGs havvindmøller. Da dette er forkert, klagede REO i dagbladet Politiken, 31.10.17, og da DONG svarede undvigende, har vi nu, 4.12.17 sendt klage over markedsføringen til Forbrugerombudsmanden. - Også el-selskabet Vindstød.dk påstår, at de sælger "100 % strøm fra vindmøller" !
Læs mere
Klimakonferencen COP 23
18-11-2017
En - gennem mange år - flittig energi- og klimadebattør, Jonna Vejrup Carlsen, har i DEN KORTE AVIS kommenteret den netop afholdte konference, - og giver her en kommentar til konferencens resultat.
Læs mere
Skal Danmark anlægge et nyt elkabel til England ?
10-11-2017
Energinet.dk har foreslået at lægge et 770 km langt søkabel til Storbritannien. Pris 11 mia kr. Formålet er, at Danmark og Storbritannien så kan udveksle elektricitet, når et af landene har overskud, - især på grund af de mange vindmøller. REO har undersøgt behovet for denne udveksling. Og vi vurderer, at der det meste af tiden vil være overskud af vindmøllestrøm næsten samtidig i vore to lande, så det er en meget tvivlsom investering. Se Kort Nyt nr. 67 og yderligere dokumentationen her.
Læs mere
Kort Nyt nr. 67 er udsendt
07-11-2017
Indhold: Kabel til Storbritannien. - Energilagring. - Angst for stråling dominerer vores tilværelse.
Læs mere
Verdens energiforbrug vokser, men langsommere.
07-10-2017
Flere nyhedsmedier citerer IEA, og skriver (oktober 2017), at verdens energiforbrug er stagnerende. Ifølge sidste udgave af BP's oversigt over verdens energiforbrug og fordeling, voksede energiforbruget fra 2008 til 2016 med 17,8 %. Fra 2015 til 2016 voksede det 1,3 %, så stigningen (væksten) bliver mindre og mindre. Tal for 2017 kender vi naturligvis ikke endnu! - Vedvarende energi, VE, leverede 3,1 % og vandkraft: 6,8 %.- CO2-fri energi (vandkraft, solenergi og kernekraft) leverede tilsammen 14,5 %. - Det betyder, at olie, kul og naturgas tilsammen stadig (2016) leverer ca. 85 % af energien.
Læs mere
Kort Nyt nr. 66 er udsendt
07-10-2017
Indhold: Voksende interesse for små reaktorer i UK. - Storbritannien: trods 18 % mere landvind kapacitet, 8 % mindre el fra landvind i 2016. - Flere scenarier for fremtidens elforsyning i Storbritannien. - Hvad sker der nu med Tysklands ”Energiewende”? - Atter ”SMOG” i London.
Læs mere
Deponering af affald fra Risø
21-09-2017
Risø's affald giver igen anledning til debat. Regeringen foreslår nu (september 2017), at det opbevares på Risø, - evt. i en forstærket bygning, hvor det skal lagres i 30-50 år. Det er ikke blot Risø's affald, men også affald fra industrien og fra hospitaler. Derfor vil der fortsat komme affald, som skal kunne lagres samme sted. REO udarbejdede i 2007 en grundig rapport, som desværre ikke ses her. Men i 2014 leverede REO et kortere høringssvar: Offentlig høring om miljøvurdering af forslag til plan for etablering af slutdepot for dansk lav- og mellemaktivt affald.
Læs mere
Ny rapport om dansk vindkraft
15-09-2017
September 2017. Danish Windpower, jan-jun-2017. Civ. ing. Søren Kjærsgaard har udarbejdet en ny rapport, der belyser alt omkring vindkraftens betydning i det danske el-system. Et af resultaterne er, at vindkraften ikke dækker de ofte påståede 44 %, men kun 34 % af det danske el-behov. Det skyldes, at vi i kraftig blæst ikke kan udnytte det hele, men er nødt til at eksportere el til vore nabolande.
Læs mere
Kort Nyt nr. 65 er udsendt
05-09-2017
Indhold: Kina's elforsyning. BP's årlige rapport over Verdens energi er "på gaden". Vind er afhængig af vore nabolande.
Læs mere
Kort Nyt nr. 64 er udsendt
07-08-2017
Indhold: IEA: "Tab af nuklear kapacitet vil banke os 15 år tilbage". - 6. august. - Franske præsident Macron viderefører den tidligere regerings energipolitik. - Dansk elforsyning afhængig af udlandet.
Læs mere
Kort Nyt nr. 63 er udsendt
02-07-2017
Indhold: DONG indvier 582 MW havvind i Tyskland. DONG bygger Asnæsværket om for 1,2 mia. kr. Vigtigt at holde eksisterende atomkraftværker kørende. Kun én reaktor tilbage i Oscarshamn. Kan USA bevare lederskab på det nukleare område? Rusland starter forskningsreaktor.
Læs mere
Kort Nyt nr. 62 er udsendt
01-06-2017
Indhold: Knap 25% af vælgerne i Schweiz beslutter "Energiwende" efter tysk forbillede. Tidligere tysk minister advarer Schweiz imod energiomstilling. Ingen energiminister i Frankrig. Hurtigt overblik over forskellige landes CO2-udslip og elpris (dag til dag). Solcellefirma konkurs. Regeringen begrænser udbygningen med solceller.
Læs mere
Vindmøller og solceller kan ikke levere stabil energi
30-05-2017
REO har nu i flere år forklaret, at vindmøller kun leverer strøm, når det blæser, og at solceller kun leverer strøm, når solen skinner! Alligevel ønsker mange politikere flere vindmøller - uden at forklare, hvor strømmen skal komme fra de ca. 100 dage om året, hvor møllerne står stille. Læs hvor galt det er gået i Sydaustralien.
Læs mere
Kort Nyt nr. 61 er udsendt
27-04-2017
Indhold. Videnskabernes Akademi i Frankrig: Borgerne kan blive vildledt! Videnskabernes Akademi i Frankrig om tysk energi-omstilling - "Man kan ikke tale om en succes". Videnskabernes akademi i Frankrig om lagring af el. Lagring af energi (som el eller som varme) er højt på dagsordenen. Atomar fjernvarme interesserer i Finland.
Læs mere
Kort Nyt nr. 60 er udsendt
05-04-2017
Indhold: Danskere i front med forskning og udvikling i atomenergi. Usikkerhed om fortsat drift af USA's atomkraftværker. Verdens ælste havvindmøllepark rives ned efter 25 år. Syd Australien vil fylde huller i vindkraften med dieselgeneratorer. Vestager godkender Kriegers Flak Havmøller og Ungarns næste reaktor.
Læs mere
Atomkraft, et statsanliggende - måske
02-04-2017
I Ingeniøren beskrives de kommercielle problemer i atomkraftindustrien, og der konkluderes at atomkraft fremover må være et statsligt anliggende. Det kan der være en pointe i, men det ville være mere overbevisende, hvis der også blev set på årsagerne til problemerne.
Læs mere
Danmarks energiforbrug voksede fra 2015 til 2016
28-03-2017
Energistyrelsen meddeler 28.3.2017, at Danmarks totale energiforbrug steg 4 % fra 2015 til 2016. Det skyldtes især, at det var lidt koldere i 2016 end i 2015. Vi importerede desuden lidt mindre CO2-fri strøm fra vore nabolande. Ialt medførte det, at vores CO2-udslip voksede med 5,6 %.
Læs mere
Støtte til dansk forskning og udvikling af thorium-reaktor.
27-03-2017
Det er gruppen Seaborg Tecnologies med Troels Schönfeldt i spidsen, der i nogle år har arbejdet på at udvikle en reaktor - baseret på thorium som brændsel. ​Gruppen har nu fået støtte fra den danske stat gennem innovationsfondens InnoBoost. Det meddeler dagbladet Børsen den 26.3.2017.
Læs mere

Ønsket om en grøn fremtid – et konkret forslag til søren pape og per stig møller

Onsdag, 08. Juli 2015 00:00

Af Thomas Grønlund Nielsen, Cand.Scient og Forfatter, Formand for REO

I en kronik i Berlingske fra 7. juni skriver de konservative politikere Søren Pape og Per Stig Møllerat deres parti er ”det eneste i den blå blok som sætter klare grænser for CO2-udledningen, men som også understreger, at indsatsen ikke må koste arbejdspladser”. De mener at man kan være grøn samtidig med at man producerer mere og bliver materielt rigere. Dette, skriver de lidt senere i kronikken, sker ikke gennem politik men snarere ved ny viden og teknologiske landvindinger. Så det Konservative Folkeparti ”støtter udviklingen af innovative miljøteknologiske projekter i danske virksomheder”.

Det lyder ganske lovende og derfor vil jeg gerne komme med et forslag til konkret og innovativ handling. Det er ikke første gang at dette forslag kommer fra foreningen Ren Energi Oplysning, som jeg er formand for, og hver gang er det stødt på larmende tavshed hos politikerne. Hvorfor er jeg da så himmelråbende naiv, at jeg tror at forslaget denne gang kunne gøre en forskel? Fordi Søren Pape må være en modig mand. Det kræver en god portion mod at blive formand for et parti der længe har været på vej nedad. Mod er netop den egenskab blandt politikerne, der er allermest brug for hvis Danmark igen skal være rigtig innovativ. Mod er egentlig det eneste som virkeliggørelsen af forslaget kræver. Til gengæld kræver det stort mod at tage forslaget op, for det går på et emne som har været unævneligt i politik lige siden min årgang fik stemmeret i 1987. Emnet er atomkraft og navnlig forskning og udvikling heraf. Atomkraft er en højst innovativ miljøteknologi der bygger på viden der er ligeså ny som transistorer. Atomkraft er muliggjort gennem epokegørende teknologiske landvindinger, der kan forbedre vores energiforsyning i samme grad som informationsteknologien forbedrede vores dataforsyning. Hvis man tager de forudindtagede og farveblinde briller af, er atomkraft tillige den grønneste af alle energiteknologier. For den er uhyre skånsom i forhold til brug af landjord og råmaterialer og den udleder hverken røg eller støj og kun meget lidt møg.

Kronikørerne skriver videre: ”miljøindsatsen skal også kombineres med en erhvervspolitik, som gør vore erhverv konkurrencedygtige i en globaliseret verden”. I et avanceret industriland som Danmark der ikke har lave lønninger, handler industriel konkurrenceevne i høj grad om at have stabile og billige forsyninger af elektricitet. Det ved vore brødre i Sverige, der både har billigere og mere CO2-fri elektricitet end Danmark og som bl.a. derfor har en mere succesrig industri end vor. Sverige gør som bekendt brug af atomkraft selvom der fra politisk side i både ind- og udland (Danmark) har været, og stadig er, et stærkt pres imod denne rene energiform. Her har de stærke svenske industriforbund holdt fast på at landet ikke kan undvære atomkraft. Det samme billede tegner sig i et udpræget industriland som Japan. Især efter ulykken ved Fukushima har det folkelige pres mod atomkraft dog været så stort, at premierminister Shinzo Abe ikke har været i stand til at få genåbnet landets reaktorer, som blev lukket umiddelbart efter ulykken i 2011. Det eneste positive ved det, er at det nu fremstår i al sin entydige klarhed hvad lukning af atomkraftværker betyder. Forureningen stiger i form af afbrænding af fossile brændstoffer. Men ikke nok med de graverende konsekvenser for miljøet. Japans konkurrencedygtighed er også hårdt ramt. Landet havde i årtier haft bugnende handelsoverskud og havde herved opbygget verdens største valutareserver. Dette fik en brat opbremsning i 2011. Efter lukningen af kernekraftreaktorerne, er Japan nu nødt til at importere så meget olie og gas at handelsoverskuddene er vendt til handelsunderskud.

Så atomkraft er både godt for miljø og konkurrencedygtighed – lande som Frankrig og USA har stor eksport af deres atomkraftteknologi til Kina. Men Danmark er jo noget andet end Sverige, Japan og Frankrig. Måske er vi bare ikke til store atomkraftværker. Vi har jo ikke så megen tradition for store industrielle anlæg. Derimod har vi en dyb tradition for naturvidenskabelig forskning i verdensklasse – særligt indenfor fysik med navne som Tycho Brahe, Ole Rømer, H.C. Ørsted og ikke mindst Niels Bohr. Sidstnævnte grundlagde Atomforsøgsstationen Risø og skænkede os derved en plads indenfor atomforskningens elite. En plads som vi forsvarede gennem 40 år indtil den uforklarlige dag, da den sidste forskningsreaktor blev lukket i år 2000. Siden den dag har der ikke været nogen forskning i atomkraft i Danmark og derved adskiller Niels Bohrs fædreland sig fra alle andre industrilande. Både Norge, Sverige, Finland og Holland har forsøgsreaktorer og forsker i atomkraft.

Så hvis Det Konservative Folkeparti vil støtte forskning og udvikling af miljøteknologi der både fremmer miljø og konkurrenceevne, er her min opfordring til Søren Pape: Genopliv Niels Bohrs drøm om udvikling af den fredelige atomenergi. F.eks. ved at starte et forskningsprogram i Thorium atomkraft. Vi har allerede en gruppe af unge ingeniører og fysikere der har samlet sig under betegnelsen Copenhagen Atomics og arbejder gratis i deres fritid med dette. Der er store lande som Indien og Kina der forsker intensivt i Thorium atomkraft, og deres forskningsbudgetter kan Danmark aldrig komme i nærheden af. Men vi danske kan tænke ud af boksen og det kan igen, som i Niels Bohrs dage, bidrage afgørende til verden og vores fælles sag – miljøet.​

Forenings-information

REO

Kulsvierparken 71
2800 Lyngby

tlf-ikon  21 25 54 20

mail-ikon  info@reo.dk

REO arbejder for en nuanceret energidebat, hvor kernekraft vurderes på lige fod med andre energikilder ud fra samfundsøkonomiske og miljømæssige hensyn.​