Kort Nyt nr. 74 er udsendt
07-05-2018
Indhold: Kul er det sikreste til back-up! - Hvor stor en del af elforbruget kommer fra vindkraft? - Kina bygger 1600 kulkraftværker i 62 lande. - Kom til filmpremiere i Cinemateket den 11. maj kl. 16.30.
Læs mere
Støtte til videreudvikling af thorium-reaktorer
18-04-2018
Energy Supply meddeler 17. april, at den danske gruppe Seaborg Technologies har modtaget et millionbeløb til videreudvikling af deres MSR-reaktor (Molten Salt Reactor). De arbejder på en modulopbygget reaktor, der kan fremstilles centralt og transporteres til en vilkårlig lokalitet og evt. sammenbygges til større enheder. På langt sigt vil den - sammen med konventionelle reaktorer - kunne erstatte kul-, olie- og gas-kraftværker med næsten CO2-fri energi og dermed kunne reducere de klimaændringer, som IPCC's klimamodeller forudser.
Læs mere
Kort Nyt nr 73 er udsendt
14-04-2018
Indhold: Ude af trit med virkeligheden. - Flere havvindmøller. - Politikere i Belgien siger, at atomkraften skal væk 2025. - Kan USA modvirke Ruslands gasmonopol i Europa?
Læs mere
REO inviterer alle til at se en ny film om atomkraft: "The New Fire".
02-04-2018
Filmen vises i Cinemateket fredag den 11. maj kl. 16.30 - 18.30. I filmen fortæller unge ingeniører om den forsømte teknologi atomkraft, der bl.a. kan bidrage til løsning af klimaproblemerne.
Læs mere
Frit valg mellem strøm fra svensk kernekraft og dansk kulkraft.
01-04-2018
Forskere på DTU har for længe siden gjort det muligt at undgå el fra atomkraft i vore boliger. Og projektet blev ifølge Svend Auken støttet af Energistyrelsen.
Læs mere
Ny bog "Den grønne Atomkraft" af Thomas Grønlund Nielsen
21-03-2018
REO's formand har skrevet ny bog: "Den grønne Atomkraft - Opgør med de farveblinde miljøforkæmpere". Forlaget Kharius. Bogen er 21.3.2018 anmeldt på Den korte Avis af Jonna Vejrup Carlsen, der er stor tilhænger af atomkraft og ikke mindst thorium-energi.
Læs mere
Kort Nyt nr 72 er udsendt
20-03-2018
Indhold: Det radioaktive affald bliver på Risø. - Elforsyningens stabilitet. - Storbritannien såvel som EU er afhængig af russisk gas.
Læs mere
REO havde årsmøde med generalforsamling og to foredrag lørdag den 10. marts 2018.
11-03-2018
De to foredrag var: Lars Högberg fortalte om bygning af atomkraftværker i Mellemøsten: HOW TO BUILD A NUCLEAR REACTOR ON BUDGET AND ON TIME—THE LESSON FROM THE UNTIED ARABIC EMIRATES. og REO's formand Thomas Grønlund Nielsen fortalte om sin nye bog: "De farveblinde miljøforkæmpere". Der var ca. 40 deltagere til foredragene. Årsmødet og foredragene blev bl.a. annonceret i en "flyer": klik på Læs mere.
Læs mere
Kort Nyt nr 71 er udsendt
28-02-2018
Indhold: Ny reaktor i drift i Forenede Arabiske Emirater i år. - USA's olieproduktion topper! - Nuklear fjernvarme i Kina. - Nogle vindmøller på havet slides.
Læs mere
Ny rapport om dansk vind- og sol-energis betydning i elsystemet.
14-02-2018
Civ. ing. Søren Kjærsgård har udarbejdet en a'jourført rapport om vindkraftens og solcellernes ydelse og betydning i det danske elsystem i 2017.
Læs mere
Kort Nyt nr 70 er udsendt
05-02-2018
Indhold: Vil Norge fortsat være Europas "power house"? - Målet om 100 % VE vil være unødvendigt dyr. - Julegave til tyske elforbrugere: brug el og få penge for det! - 1.284 MW CO2-fri elkapacitet fjernet! - Kul på! - i Tyskland.
Læs mere
Kort Nyt nr. 69 er udsendt
07-01-2018
Indhold: Elmangel truer Sverige (og dets nabolande). Sverige har gennem en årrække reduceret kernekraftværkernes samlede effekt betydeligt. Sidst er Oscarshamn 2 blevet lukket - på trods af, at værket for nylig er blevet moderniseret for 8 mia skr.
Læs mere
Kort Nyt nr. 68 er udsendt
14-12-2017
Indhold: Frankrig udsætter reduktion af atomkraft. - Medvind! (om at franske atomkraftværker kan variere effekten). - REO klager over DONGs markedsføring. - Vindmøller rives ned i Englands "Lake District".
Læs mere
REO har klaget over DONG's og Vindstøds markedsføring
10-12-2017
DONG, nu Ørsted, garanterede i sommeren 2017 - i breve til kunderne, at de nu leverer 100 % grøn strøm fra DONGs havvindmøller. Da dette er forkert, klagede REO i dagbladet Politiken, 31.10.17, og da DONG svarede undvigende, har vi nu, 4.12.17 sendt klage over markedsføringen til Forbrugerombudsmanden. - Også el-selskabet Vindstød.dk påstår, at de "altid sælger 100 % el fra danske vindmøller", - selv om det er forkert!
Læs mere
Klimakonferencen COP 23
18-11-2017
En - gennem mange år - flittig energi- og klimadebattør, Jonna Vejrup Carlsen, har i DEN KORTE AVIS kommenteret den netop afholdte konference, - og giver her en kommentar til konferencens resultat.
Læs mere
Skal Danmark anlægge et nyt elkabel til England ?
10-11-2017
Energinet.dk har foreslået at lægge et 770 km langt søkabel til Storbritannien. Pris 11 mia kr. Formålet er, at Danmark og Storbritannien så kan udveksle elektricitet, når et af landene har overskud, - især på grund af de mange vindmøller. REO har undersøgt behovet for denne udveksling. Og vi vurderer, at der det meste af tiden vil være overskud af vindmøllestrøm næsten samtidig i vore to lande, så det er en meget tvivlsom investering. Se Kort Nyt nr. 67 og yderligere dokumentationen her.
Læs mere
Kort Nyt nr. 67 er udsendt
07-11-2017
Indhold: Kabel til Storbritannien. - Energilagring. - Angst for stråling dominerer vores tilværelse.
Læs mere
Verdens energiforbrug vokser, men langsommere.
07-10-2017
Flere nyhedsmedier citerer IEA, og skriver (oktober 2017), at verdens energiforbrug er stagnerende. Ifølge sidste udgave af BP's oversigt over verdens energiforbrug og fordeling, voksede energiforbruget fra 2008 til 2016 med 17,8 %. Fra 2015 til 2016 voksede det 1,3 %, så stigningen (væksten) bliver mindre og mindre. Tal for 2017 kender vi naturligvis ikke endnu! - Vedvarende energi, VE, leverede 3,1 % og vandkraft: 6,8 %.- CO2-fri energi (vandkraft, solenergi og kernekraft) leverede tilsammen 14,5 %. - Det betyder, at olie, kul og naturgas tilsammen stadig (2016) leverer ca. 85 % af energien.
Læs mere
Kort Nyt nr. 66 er udsendt
07-10-2017
Indhold: Voksende interesse for små reaktorer i UK. - Storbritannien: trods 18 % mere landvind kapacitet, 8 % mindre el fra landvind i 2016. - Flere scenarier for fremtidens elforsyning i Storbritannien. - Hvad sker der nu med Tysklands ”Energiewende”? - Atter ”SMOG” i London.
Læs mere
Deponering af affald fra Risø
21-09-2017
Risø's affald giver igen anledning til debat. Regeringen foreslår nu (september 2017), at det opbevares på Risø, - evt. i en forstærket bygning, hvor det skal lagres i 30-50 år. Det er ikke blot Risø's affald, men også affald fra industrien og fra hospitaler. Derfor vil der fortsat komme affald, som skal kunne lagres samme sted. REO udarbejdede i 2007 en grundig rapport, som desværre ikke ses her. Men i 2014 leverede REO et kortere høringssvar: Offentlig høring om miljøvurdering af forslag til plan for etablering af slutdepot for dansk lav- og mellemaktivt affald.
Læs mere

Nyheder og DEBAT

Her kan du læse REOs artikler, analyser, rapporter, læserbreve og debatindlæg.​

Kort Nyt nr. 51 er udsendt 4.7.2016

Indhold:  Storbritanniens klimamål er uændret.  Bred energipolitisk aftale i Sverige.  Rapport om dansk og europæisk vindkraft.  Atomkraft under pres i USA.

Kommentar: Især aftalen i Sverige er positiv. De 10 reaktorer kan nu forventes at køre videre, og de kan erstattes af nye mere moderne.​

Læs det her

​REN ENERGI nr 143, juni 2016

Den 20. juni 2016

Indhold: Danskerne støtter offentlig forskning i atomenergi. Tysklands "grønne" revulotion kaster en mørk skygge (Bertel Lohmann Andersen). Sværere at eksportere el til Tyskland (Paul-Frederik Bach). Fossil energi dominerer stadig (Bertel Lohmann Andersen).

Læs det her​

Kort Nyt nr. 50 er udsendt 1.6.2016

Indhold: Dansk Energi erkender atomkraftens muligheder. IEA anbefaler Belgien at opretholde atomkraften. EU's holdning til atomkraft.

Læs det her

​Ny rapport om Elforsyningen i Danmark og Europa 2015

​REO har fået udarbejdet en grundig rapport om dansk og europæisk el-forsyning i 2015.

Den indeholder data, der er nødvendige for kvalificeret deltagelse i den danske energidebat.
Forfatter: Civ.ing. Søren Kjærsgård, 12.5.2016.
Se rapporten - og omtalen af rapporten - under UDGIVELSER

Kort Nyt nr. 49 er udsendt 2.5.2016

​Indhold: Vindmøller påvirker kyst-turismen negativt. To interessante udsendelser om energi i Dannarks Radio. Mere CO2 medvirker til en grønnere jordklode. Svensk industri urolig ved udsigten til ringere forsyningssikkerhed.

Læs det her

Foredrag om fremtidens reaktorer

Tirsdag, 01. marts 2016

REO inviterede til foredrag den 12. marts om fremtidens atomkraft, bl.a. thoriumreaktorer.

Der kom ca. 60 medlemmer og andre for at høre om thoriumreaktor-forskning og om Svensk energipolitik.

Programmet ses her

Japan genstarter atomkraftværker

Tirsdag, 15. december 2015

Japan genstarter nogle af sine kernekraftværker nu 4-5 år efter Fukushima.
Jyllands-Postens "FINANS" meddeler, citat:
Japan energiforsynes fortsat af atomkraftværker, idet to af landets reaktorer er i drift, imens 41 reaktorer står stille. Japan har alternativt øget sit forbrug af gas, kul og olie for at modvirke manglen på energi fra atomkraftværkerne. Før katastrofen i marts 2011 fik Japan 80 pct. af sin energiforsyning fra atomkraft.
REO korrigerer:
Det sidste er ikke rigtigt! - Det er 80% af el-forsyningen, der før Fukushima kom fra japans kernekraftværker (= 56 reaktorer).

Folder: 7 argumenter og 5 myter.

Søndag, 06. december 2015

argumenter og 5 myter om atomkraft.
REO udarbejdede i oktober 2015 en tre-fløjet folder (pjece).
Den forklarer kort, hvorfor REO går ind for atomkraft - og retter 5 udbredte misforståelser.
Den kan rekvireres, hvis man ønsker den trykte version.
Den blev 15.12.2015 sendt til alle medlemmer.
Læs den her

Høring om thorium-reaktorer på Christiansborg

Mandag, 30. november 2015

REO og Liberal Alliance arrangerede høring om thorium-reaktorer på Christiansborg d. 27. november 2015.
Emnet var: Thorium - den nære fremtids grønne energikilde. Program: klik på overskriften!
Læs også Ekstrabladets omtale af høringenher

En af høringens arrangører, Jonna Vejrup Carlsen, har skrevet en sammenfatning.
JVC er glødende tilhænger af thorium-energi, og sammenfatningen skal læses som hendes prioritering af de oplysninger, vi fik.
En vigtig tilføjelse fra REO: Thorium-reaktorer er under udvikling og kræver lang tids forskning og afprøvning, før lande som Danmark evt. kan købe nøglefærdige reaktorer.
Det vil derfor være useriøst at udsætte bygning af konventionelle reaktorer med henvisning til, at vi kan "vente" med kernekraft til thorium-reaktorer er klar!
Læs sammenfatningen her
Læs mere…

REN ENERGI nr 142, november 2015 er udsendt

Lørdag, 28. november 2015

Indhold: Om thorium: Seaborg Tecnologies - dansk thoriumenergi. Hvorfor thorium? Genanvender affald. Mere sikker. International blåstempling. (Kaspar Hewitt klenø). Pandoras Promise - Filmen, der blev væk. (Bertel Lohmann Andersen). 30 år gammel beslutning spærrer for grøn innovation. (Thomas Grønlund Nielsen). Nyeste om elpriser fra forskellige kilder i flere lande. (Bertel Lohmann Andersen).
Læs det her.

Dansk vindkraft, januar-juni 2015

Onsdag, 07. oktober 2015

En ny aktuel rapport om dansk vindkraft i første halvdel af 2015 er udkommet.
Den afslører bl.a:
1. Vi importerer nu ca. 10% af vores elforbrug.
2. Netto-handelen med strøm (eksport og import) varierer mellem (2633 og 3187 MW).
3. Netto-eksporten følger effekten fra vindmøllerne.
Rapporten er udarbejdet af civ.ing. Søren Kjærsgaard, Grenå.
Læs rapporten her

Hvad koster strøm?

Fredag, 11. september 2015

Ny rapport fra IEA: Hvad koster strøm fra nye kraftværker?
IEA (International Energy Agency) udarbejder rapporter, der sammenligner priser for strøm fra kernekraft, kul og VE (sol og vind).
Se den nyeste rapport og læs en kort sammenfatning af resultaterne under FAQ.

Sverige ville lukke mindst to reaktorer, men dropper det nu!

Lørdag, 05. september 2015

Vattenfall meddelte i 2015, at Ringhals 1 og 2 - af økonomiske grunde - vil blive lukket før tid i 2020. Sverige var dermed på vej til at melde sig ud af klimakampen mod CO2 !!

Læs mere…

Tilføjelse 10.6.2016:  Et energiforlig i Sverige medfører, at effektskatten på strøm fra kernekraft nedtrappes og afskaffes, så det igen bliver økonomisk attraktivt af køre videre med kraftværkerne. Og de nuværende 10 reaktorer kan erstattes af nye, hvis effekt-behovet og økonomien gør det ønskeligt. 

30 år gammel folketingsbeslutning spærrer for grøn dansk innovation

Lørdag, 05. september 2015

Folketingsbeslutning imod atomkraft i 1985 stopper dansk innovationn i grøn energi. Beslutningen må tages op til revision.

Læs mere…

Dansk thorium-gruppe får det blå stempel

Lørdag, 15. august 2015

En dansk gruppe, Seaborg Tecnologies, der udvikler helt ny reaktortype, har fået det blå stempel i en britisk rapport.
Gruppen består af fysikere, reaktor-teknikere, kemikere og ingeniører. En af de ledende deltagere sidder i REO's bestyrelse.

Læs mere om denne "udnævnelse"

Læs om gruppen Seaborg Tecnologies.

Frankrig, omstilling til "Grønt".

Lørdag, 08. august 2015

Nu vil også Frankrig "agere grønt" og bl.a. begrænse anvendelse af atomkraft.
Bertel Lohmann Andersen forklarer her de vigtigste punkter.
Læs det her

BP's årlige oversigt over verdens energiforbrug er udkommet

Fredag, 17. Juli 2015       Denne skal erstattes af 2016-udgaven, når vi igen kan redigere. Og rykkes op.

BP Statistical Review of World Energy, juni 2015.
Oversigt over alle landes energiproduktion og forbrug til og med 2014.

Se rapporten her

Læs mere…

Ønsket om en grøn fremtid – et konkret forslag til Søren Pape og Per Stig Møller

Onsdag, 08. Juli 2015

Søren Pape og Per Stig Møller ønsker at sætte grænser for CO2-udledningen, ved at støtte innovative miljøteknologiske projekter. Formanden for REO har et forslag til et projekt.

Læs mere…

Greenpeace's påstande i radioens P1 kommenteres af formanden

Søndag, 05. Juli 2015

REO's formand giver svar på de absurde påstande, som Greenpece leverer i P1 Morgen. DR burde tage deres ansvar for public service og saglighed på sig.

Læs mere…

Klage over P1 morgen den 24. juni

Onsdag, 01. Juli 2015

REO klager over P1 Morgen, hvor Greenpeace repræsentant bliver brugt som ekspert på atomkraft i Sverige.

Læs mere…

Positiv evaluering af svensk slutdepot

Mandag, 29. juni 2015

Svenske planer om anlæg til slutdeponering af brugt atombrændsel får positiv vurdering af myndighederne.

Læs mere…

Thorium høringen I Videnskabens Verden på DR

Lørdag, 20. juni 2015

Efter Thorium høringen på Christiansborg, lavede Videnskabens Verden på DR et program om Thorium.

Læs mere…

Kronik om REO på hjemmesiden www.klimadebat.dk

Tirsdag, 20. januar 2015

Kernekraften skal ind i debatten om energi og klima!

Læs mere…

IPCC om klimaet - og hvad vi kan gøre...

Søndag, 02. november 2014

IPCC har 2. november udsendt en sammenfattende rapport om klimaudviklingen og om vores muligheder for at begrænse klimaændringerne.
Desværre er rapporten meget lidt konkret, når den nævner , hvilke energikilder, der bør erstatte de fossile energier. Dog nævnes VE og kernekraft (atomkraft).
Læs mere…

REO har produceret en powerpoint-serie om energi

Mandag, 20. oktober 2014

Den hedder "Omstillinger" og består af 22 plancher, der er et debatindlæg til brug ved foredrag, på skoler m.v. Serien kan ses på 10 - 15 min. 

Den er produceret af Bertel Lohmann Andersen.
Læs mere…

Hvordan får vi el og fjernvarme efter 2020 og 2030?

Mandag, 10. marts 2014

På REO's landsmøde i Fredericia 8.3.2014 fortalte Paul-Frederik Bach om det fremtidige danske el- og varmesystem. Det skal baseres på mere vedvarende energi, der som bekendt er meget fluktuerende.
Paul-Frederik har arbejdet 40 år i dansk elforsyning, og hans rapporter kan ses på hjemmesiden www.pfbach.dk


Vindmøller og solceller leverer som bekendt ikke varme, så der skal ske store ændringer også i fjernvarmeforsyningen.
Dette beskriver Paul-Frederik Bach her

REO om den kommende klimalov

Tirsdag, 25. februar 2014

REO er af Energistyrelsen blevet bedt om kommentarer til den foreslåede Klimalov - og Klimarådet.
REO udarbejdede et "høringssvar", som 25. februar 2014 blev sendt til Energistyrelsen.
Kommentarerne er indsat i selve lovforslaget, så du her kan se både forslag og kommentarer.
Læs forslaget og høringssvaret her

DOX-film om kernekraft: Pandoras Promise

Søndag, 03. november 2013

ENESTÅENDE FILM OM KERNEKRAFT
- det enestående består i, at den forklarer, hvad kernekraft er, og at denne energikilde har potentiale til at afhjælpe både verdens energiproblemer og klimaproblemerne.
Filmen blev vist ved CPH/DOX-festivalen i november 2013 i Imperial.
Efter filmen var REO indbudt til debat om filmen og til at besvare spørgsmål fra salen. Ministeren var senere også inviteret til debat om filmen, men han udeblev!
Filmen blev senere vist på DR2 i Temalørdag den 23. april 2016.
Filmen viser både modstanden imod kernekraft og argumenterne for og imod. Flere fremtrædende modstandere, der har skiftet mening, interviewes. Engelsk tale.

De medvirkende i filmen har meget forskellig baggrund.
Læs om dem her

Den nævner bl.a. den lovende reaktor IFR (= Integrated fast Reactor), hvor affaldet er mere håndterligt end fra de almindelige BWR og PWR.
Læs om IFR-reaktoren her

Skifergas I Danmark?

Lørdag, 20. oktober 2012.  

REO bliver tit spurgt om vores stilling til skifergas-udvinding i Danmark. I Frederiksborg Amts Avis og i Information har læsere advaret imod dansk skifergas. Her svarer vi på spørgsmålet.

Læs mere…

Skolevalg 2015

  • 20. januar 2015    Dette skal rykkes op, når vi igen kan redigere.

Undervisningsministeriet udskrev et Skolevalg2015, som blev afviklet i januar 2015.
Skolernes 8. klasser skulle vælge imellem "25 mærkesager", hvor de skulle lave kampagner for deres mærkesag. En af mærkesagerne var: Ja til atomkraft.
I den anledning udarbejdede REO en lille "flyer", som viser, hvad Danmark gør (især vindkraft), - sammenlignet med, hvad vi KUNNE gøre (kernekraft). Se den her
Læs mere…

Affald fra Risø

Onsdag, 19. september 2012

REO har den 24.8.2012 sendt brev til borgmestrene i de fem kommuner, der blev udvalgt til at huse et depot for radioaktivt affald fra Risø.

Affaldet stammer dels fra Risøs tre nedlagte reaktorer, dels fra dansk industri og hospitaler gennem en årrække.
Brevet argumenterer for, at affaldet billigere kan forblive på Risø, hvor det hidtil har ligget uden problemer.
Det sidste nye er, at flere partier har ændret holdning, så REO's forslag muligvis følges.
Læs brevet her


REO udarbejdede allerede i 2007 en grundig rapport om Risø-affaldet.
Den beskriver mængden af affald - og foreslår en simplere og langt billigere løsning af problemet.
Læs den her

Forenings-information

REO

Kulsvierparken 71
2800 Lyngby

tlf-ikon  21 25 54 20

mail-ikon  info@reo.dk

REO arbejder for en nuanceret energidebat, hvor kernekraft vurderes på lige fod med andre energikilder ud fra samfundsøkonomiske og miljømæssige hensyn.​