Danmarks energiforug voksede fra 2015 til 2016
28-03-2017
Energistyrelsen meddeler 28.3.2017, at Danmarks totale energiforbrug steg 4 % fra 2015 til 2016. Det skyldtes især, at det var lidt koldere i 2016 end i 2015. Vi importerede desuden lidt mindre CO2-fri strøm fra vore nabolande. Ialt medførte det, at vores CO2-udslip voksede med 5,6 %.
Læs mere
Støtte til dansk forskning og udvikling af thorium-reaktor.
27-03-2017
Det er gruppen Seeborg Tecnologies med Troels Schönfeldt i spidsen, der i nogle år har arbejdet på at udvikle en reaktor - baseret på thorium som brændsel. ​Gruppen har nu fået støtte fra den danske stat gennem innovationsfondens InnoBoost. Det meddeler dagbladet Børsen den 26.3.2017. VLAK-regeringen åbnede i sit regeringsgrundlag mulighed for støtte til udvikling af thorium-teknologi, altså thoriumreaktorer. - Og dette er altså nu en realitet.
Læs mere
GENERALFORSAMLING og to FOREDRAG
07-03-2017
Efter generalforsamlingen var der to foredrag, hvor ca. 40 deltog.
Læs mere
Kort Nyt nr. 59 er udsendt
05-03-2017
Indhold: Hvor skal strømmen komme fra på en tåget vindstille vinterdag? Dunkelflaute. (= vindstille). Rullende blackout i Syd Australien. Fukushima ulykken fylder 6 år. DONG erstatter kul med biomasse. Er skovens rolle i CO2-regnskabet mere kompliceret end hidtil antaget? - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - PS. Om brændes CO2-neutralitet: Se forklaring under FAQ: "Hvorfor er brænde næsten CO2-neutralt?"
Læs mere
Kort Nyt nr. 58
02-02-2017
Indhold: Vindmøller og elbiler efterlader et affaldsproblem i Kina (Indre Mongoliet). Mulig produktion af uran og sjældne jordarter i Grønland. Risø's radioaktive affald i nye dimensioner. Hidtil største produktion fra Oscarshamn 3 (O3). Udbygningen af svensk vindkraft daler.
Læs mere
Kort Nyt nr. 57
08-01-2017
Indhold: Decentrale kraftvarmeværker bliver ikke brugt. VE skal ikke længere have forkørselsret. Det globale energiforbrug vil vokse. Atomkraft er nødvendig for at løse klimakrisen. I USA truer lukning af atomreaktorer klimamålene. Fuglelivet vigtigere end vindkraft - på Öland.
Læs mere
Rapport om den nødvendige backup til de mange vindmøller
20-12-2016
Ny rapport analyserer mulighederne for miljøvenlig backup fra de nordiske vandkraftværker.
Læs mere
REN ENERGI nr. 144 er udsendt. - REO stopper hermed udsendelse af medlemsbladet - men nyhedsbrevet KORT NYT fortsætter som hidtil.
09-12-2016
Sidste nummer af REN ENERGI indeholder: En fremtidsvision: ENERGI og KLIMA i 2056 (Karl Iver-Madsen). KERNEKRAFT i en POLITISERET ENERGISEKTOR (Otto Brøns-Petersen). REN ENERGI 1983 - 2016 (Thomas Grønlund Nielsen - i anledning af "REO 40 år", og at det er sidste nummer af bladet).
Læs mere
Liberal Alliance vil tale om atomkraft i Danmark
08-12-2016
Efter regeringspartierne er blevet enige om at fjerne barrierer for forskning i thorium-energi, tager Liberal Alliance et skridt videre, og vil starte diskussionen om at indføre atomkraft i dansk energiproduktion. De øvrige regeringspartier er endnu ikke parate til den drøftelse endnu.
Læs mere
Kort Nyt nr 56
07-12-2016
Indhold: Borgerne i Schweiz vil beholde atomkraften. EU's skove fældes for at skaffe biobrændsel! Følg med i Nordens elproduktion!
Læs mere
En generel snak om thorium og verdens energisituation
29-11-2016
Der er store udfordringer for verden, de kommende 50 til 100 år. Enorm mangel på energi, overbefolkning, flygtninge, migranter, sult, sygdomme, milliardstore opkommende og krævende middelklasser, vand, brændstof, klima, etc. etc.
Læs mere
Måske kan Danmark nu forske i atomkraft?
29-11-2016
I den nye V-LA-K regerings "regeringsgrundlag" åbnes der mulighed for dansk forskning i thoriumenergi. Se mere under Viden om energi/DEBATTEN.
Læs mere
Kort Nyt nr. 55
08-11-2016
Indhold. Har vedvarende energi (sol, vind, vandkraft) overhalet kul? Dansk vindkraft dækkede IKKE 42% af elforbruget i 2015. Atomkraft er af vital betydning for Sustainable Devellopment Goals, SDG. Rapport om dansk og europæisk energi (rapporten viser sammenhængen mellem vind-el og eksport/import af strøm).
Læs mere
Kernekraft og orkaner?
16-10-2016
Orkanen Matthew i USA gav kortvarige problemer på kernekraftværkerne ved Østkysten.
Læs mere
REO's hjemmeside er ændret lidt.
03-10-2016
Det skyldes, at vores netudbyder gik konkurs. Derfor er REO.dk overført til en ny vært. Det har medført en del ændringer - og desværre nogle få fejl, som REO vil udbedre hurtigst muligt.
Læs mere
Kort Nyt nr. 54
03-10-2016
Indhold: Kina bygger kulkraft i Balkan. Strammere regler for vindkraft i Polen. EU's nukleare politik utilfredsstillende. Levetidsforlængelse til 80 år!
Læs mere
En hilsen fra Norge - om betydningen af atomkraft
23-09-2016
En norsk forfatter og foredragsholder, Truls Sevje, fortæller her, hvorfor atomkraft er vigtig, hvis Verden skal neddrosle de fossile brændstoffer. Altså hvis klimamålene skal opfyldes - og hvis fattigdommen i Verden skal mindskes.
Læs mere
KORT NYT nr. 53
03-09-2016
Emner: Kina bremser udbygningen af vindkraft. Russisk hurtig reaktor (FBR) på fuld effekt. Rusland undersøger thoriumvejen. Emiraternes projekt i god gænge.
Læs mere
Ny REO-plakat
11-08-2016
REO har fået designet en kampagne-plakat, som kan bruges af alle, der ønsker at argumentere for en mere effektiv energi- og klimapolitik. Plakaten kan rekvireres hos REO's formand på adressen tgn@reo.dk
Læs mere
Japan forsinket med genstart af kraftværker
08-08-2016
Efter de voldsomme ulykker på 4 reaktorer i marts 2011 blev resten af de ca. 50 reaktorer i Japan midlertidigt lukket. De skulle alle "stress-testes", før de igen skulle på nettet. REO's konsulent gav et bud på situationen i juli 2016. Men af forskellige årsager er endnu kun to reaktorer genstartet (august 2016).
Læs mere

Nyheder og DEBAT

Her kan du læse REOs artikler, analyser, rapporter, læserbreve og debatindlæg.​

Kort Nyt nr. 51 er udsendt 4.7.2016

Indhold:  Storbritanniens klimamål er uændret.  Bred energipolitisk aftale i Sverige.  Rapport om dansk og europæisk vindkraft.  Atomkraft under pres i USA.

Kommentar: Især aftalen i Sverige er positiv. De 10 reaktorer kan nu forventes at køre videre, og de kan erstattes af nye mere moderne.​

Læs det her

​REN ENERGI nr 143, juni 2016

Den 20. juni 2016

Indhold: Danskerne støtter offentlig forskning i atomenergi. Tysklands "grønne" revulotion kaster en mørk skygge (Bertel Lohmann Andersen). Sværere at eksportere el til Tyskland (Paul-Frederik Bach). Fossil energi dominerer stadig (Bertel Lohmann Andersen).

Læs det her​

Kort Nyt nr. 50 er udsendt 1.6.2016

Indhold: Dansk Energi erkender atomkraftens muligheder. IEA anbefaler Belgien at opretholde atomkraften. EU's holdning til atomkraft.

Læs det her

​Ny rapport om Elforsyningen i Danmark og Europa 2015

​REO har fået udarbejdet en grundig rapport om dansk og europæisk el-forsyning i 2015.

Den indeholder data, der er nødvendige for kvalificeret deltagelse i den danske energidebat.
Forfatter: Civ.ing. Søren Kjærsgård, 12.5.2016.
Se rapporten - og omtalen af rapporten - under UDGIVELSER

Kort Nyt nr. 49 er udsendt 2.5.2016

​Indhold: Vindmøller påvirker kyst-turismen negativt. To interessante udsendelser om energi i Dannarks Radio. Mere CO2 medvirker til en grønnere jordklode. Svensk industri urolig ved udsigten til ringere forsyningssikkerhed.

Læs det her

Foredrag om fremtidens reaktorer

Tirsdag, 01. marts 2016

REO inviterede til foredrag den 12. marts om fremtidens atomkraft, bl.a. thoriumreaktorer.

Der kom ca. 60 medlemmer og andre for at høre om thoriumreaktor-forskning og om Svensk energipolitik.

Programmet ses her

Japan genstarter atomkraftværker

Tirsdag, 15. december 2015

Japan genstarter nogle af sine kernekraftværker nu 4-5 år efter Fukushima.
Jyllands-Postens "FINANS" meddeler, citat:
Japan energiforsynes fortsat af atomkraftværker, idet to af landets reaktorer er i drift, imens 41 reaktorer står stille. Japan har alternativt øget sit forbrug af gas, kul og olie for at modvirke manglen på energi fra atomkraftværkerne. Før katastrofen i marts 2011 fik Japan 80 pct. af sin energiforsyning fra atomkraft.
REO korrigerer:
Det sidste er ikke rigtigt! - Det er 80% af el-forsyningen, der før Fukushima kom fra japans kernekraftværker (= 56 reaktorer).

Folder: 7 argumenter og 5 myter.

Søndag, 06. december 2015

argumenter og 5 myter om atomkraft.
REO udarbejdede i oktober 2015 en tre-fløjet folder (pjece).
Den forklarer kort, hvorfor REO går ind for atomkraft - og retter 5 udbredte misforståelser.
Den kan rekvireres, hvis man ønsker den trykte version.
Den blev 15.12.2015 sendt til alle medlemmer.
Læs den her

Høring om thorium-reaktorer på Christiansborg

Mandag, 30. november 2015

REO og Liberal Alliance arrangerede høring om thorium-reaktorer på Christiansborg d. 27. november 2015.
Emnet var: Thorium - den nære fremtids grønne energikilde. Program: klik på overskriften!
Læs også Ekstrabladets omtale af høringenher

En af høringens arrangører, Jonna Vejrup Carlsen, har skrevet en sammenfatning.
JVC er glødende tilhænger af thorium-energi, og sammenfatningen skal læses som hendes prioritering af de oplysninger, vi fik.
En vigtig tilføjelse fra REO: Thorium-reaktorer er under udvikling og kræver lang tids forskning og afprøvning, før lande som Danmark evt. kan købe nøglefærdige reaktorer.
Det vil derfor være useriøst at udsætte bygning af konventionelle reaktorer med henvisning til, at vi kan "vente" med kernekraft til thorium-reaktorer er klar!
Læs sammenfatningen her
Læs mere…

REN ENERGI nr 142, november 2015 er udsendt

Lørdag, 28. november 2015

Indhold: Om thorium: Seaborg Tecnologies - dansk thoriumenergi. Hvorfor thorium? Genanvender affald. Mere sikker. International blåstempling. (Kaspar Hewitt klenø). Pandoras Promise - Filmen, der blev væk. (Bertel Lohmann Andersen). 30 år gammel beslutning spærrer for grøn innovation. (Thomas Grønlund Nielsen). Nyeste om elpriser fra forskellige kilder i flere lande. (Bertel Lohmann Andersen).
Læs det her.

Dansk vindkraft, januar-juni 2015

Onsdag, 07. oktober 2015

En ny aktuel rapport om dansk vindkraft i første halvdel af 2015 er udkommet.
Den afslører bl.a:
1. Vi importerer nu ca. 10% af vores elforbrug.
2. Netto-handelen med strøm (eksport og import) varierer mellem (2633 og 3187 MW).
3. Netto-eksporten følger effekten fra vindmøllerne.
Rapporten er udarbejdet af civ.ing. Søren Kjærsgaard, Grenå.
Læs rapporten her

Hvad koster strøm?

Fredag, 11. september 2015

Ny rapport fra IEA: Hvad koster strøm fra nye kraftværker?
IEA (International Energy Agency) udarbejder rapporter, der sammenligner priser for strøm fra kernekraft, kul og VE (sol og vind).
Se den nyeste rapport og læs en kort sammenfatning af resultaterne under FAQ.

Sverige ville lukke mindst to reaktorer, men dropper det nu!

Lørdag, 05. september 2015

Vattenfall meddelte i 2015, at Ringhals 1 og 2 - af økonomiske grunde - vil blive lukket før tid i 2020. Sverige var dermed på vej til at melde sig ud af klimakampen mod CO2 !!

Læs mere…

Tilføjelse 10.6.2016:  Et energiforlig i Sverige medfører, at effektskatten på strøm fra kernekraft nedtrappes og afskaffes, så det igen bliver økonomisk attraktivt af køre videre med kraftværkerne. Og de nuværende 10 reaktorer kan erstattes af nye, hvis effekt-behovet og økonomien gør det ønskeligt. 

30 år gammel folketingsbeslutning spærrer for grøn dansk innovation

Lørdag, 05. september 2015

Folketingsbeslutning imod atomkraft i 1985 stopper dansk innovationn i grøn energi. Beslutningen må tages op til revision.

Læs mere…

Dansk thorium-gruppe får det blå stempel

Lørdag, 15. august 2015

En dansk gruppe, Seaborg Tecnologies, der udvikler helt ny reaktortype, har fået det blå stempel i en britisk rapport.
Gruppen består af fysikere, reaktor-teknikere, kemikere og ingeniører. En af de ledende deltagere sidder i REO's bestyrelse.

Læs mere om denne "udnævnelse"

Læs om gruppen Seaborg Tecnologies.

Frankrig, omstilling til "Grønt".

Lørdag, 08. august 2015

Nu vil også Frankrig "agere grønt" og bl.a. begrænse anvendelse af atomkraft.
Bertel Lohmann Andersen forklarer her de vigtigste punkter.
Læs det her

BP's årlige oversigt over verdens energiforbrug er udkommet

Fredag, 17. Juli 2015       Denne skal erstattes af 2016-udgaven, når vi igen kan redigere. Og rykkes op.

BP Statistical Review of World Energy, juni 2015.
Oversigt over alle landes energiproduktion og forbrug til og med 2014.

Se rapporten her

Læs mere…

Ønsket om en grøn fremtid – et konkret forslag til Søren Pape og Per Stig Møller

Onsdag, 08. Juli 2015

Søren Pape og Per Stig Møller ønsker at sætte grænser for CO2-udledningen, ved at støtte innovative miljøteknologiske projekter. Formanden for REO har et forslag til et projekt.

Læs mere…

Greenpeace's påstande i radioens P1 kommenteres af formanden

Søndag, 05. Juli 2015

REO's formand giver svar på de absurde påstande, som Greenpece leverer i P1 Morgen. DR burde tage deres ansvar for public service og saglighed på sig.

Læs mere…

Klage over P1 morgen den 24. juni

Onsdag, 01. Juli 2015

REO klager over P1 Morgen, hvor Greenpeace repræsentant bliver brugt som ekspert på atomkraft i Sverige.

Læs mere…

Positiv evaluering af svensk slutdepot

Mandag, 29. juni 2015

Svenske planer om anlæg til slutdeponering af brugt atombrændsel får positiv vurdering af myndighederne.

Læs mere…

Thorium høringen I Videnskabens Verden på DR

Lørdag, 20. juni 2015

Efter Thorium høringen på Christiansborg, lavede Videnskabens Verden på DR et program om Thorium.

Læs mere…

Kronik om REO på hjemmesiden www.klimadebat.dk

Tirsdag, 20. januar 2015

Kernekraften skal ind i debatten om energi og klima!

Læs mere…

IPCC om klimaet - og hvad vi kan gøre...

Søndag, 02. november 2014

IPCC har 2. november udsendt en sammenfattende rapport om klimaudviklingen og om vores muligheder for at begrænse klimaændringerne.
Desværre er rapporten meget lidt konkret, når den nævner , hvilke energikilder, der bør erstatte de fossile energier. Dog nævnes VE og kernekraft (atomkraft).
Læs mere…

REO har produceret en powerpoint-serie om energi

Mandag, 20. oktober 2014

Den hedder "Omstillinger" og består af 22 plancher, der er et debatindlæg til brug ved foredrag, på skoler m.v. Serien kan ses på 10 - 15 min. 

Den er produceret af Bertel Lohmann Andersen.
Læs mere…

Hvordan får vi el og fjernvarme efter 2020 og 2030?

Mandag, 10. marts 2014

På REO's landsmøde i Fredericia 8.3.2014 fortalte Paul-Frederik Bach om det fremtidige danske el- og varmesystem. Det skal baseres på mere vedvarende energi, der som bekendt er meget fluktuerende.
Paul-Frederik har arbejdet 40 år i dansk elforsyning, og hans rapporter kan ses på hjemmesiden www.pfbach.dk


Vindmøller og solceller leverer som bekendt ikke varme, så der skal ske store ændringer også i fjernvarmeforsyningen.
Dette beskriver Paul-Frederik Bach her

REO om den kommende klimalov

Tirsdag, 25. februar 2014

REO er af Energistyrelsen blevet bedt om kommentarer til den foreslåede Klimalov - og Klimarådet.
REO udarbejdede et "høringssvar", som 25. februar 2014 blev sendt til Energistyrelsen.
Kommentarerne er indsat i selve lovforslaget, så du her kan se både forslag og kommentarer.
Læs forslaget og høringssvaret her

DOX-film om kernekraft: Pandoras Promise

Søndag, 03. november 2013

ENESTÅENDE FILM OM KERNEKRAFT
- det enestående består i, at den forklarer, hvad kernekraft er, og at denne energikilde har potentiale til at afhjælpe både verdens energiproblemer og klimaproblemerne.
Filmen blev vist ved CPH/DOX-festivalen i november 2013 i Imperial.
Efter filmen var REO indbudt til debat om filmen og til at besvare spørgsmål fra salen. Ministeren var senere også inviteret til debat om filmen, men han udeblev!
Filmen blev senere vist på DR2 i Temalørdag den 23. april 2016.
Filmen viser både modstanden imod kernekraft og argumenterne for og imod. Flere fremtrædende modstandere, der har skiftet mening, interviewes. Engelsk tale.

De medvirkende i filmen har meget forskellig baggrund.
Læs om dem her

Den nævner bl.a. den lovende reaktor IFR (= Integrated fast Reactor), hvor affaldet er mere håndterligt end fra de almindelige BWR og PWR.
Læs om IFR-reaktoren her

Skifergas I Danmark?

Lørdag, 20. oktober 2012.  

REO bliver tit spurgt om vores stilling til skifergas-udvinding i Danmark. I Frederiksborg Amts Avis og i Information har læsere advaret imod dansk skifergas. Her svarer vi på spørgsmålet.

Læs mere…

Skolevalg 2015

  • 20. januar 2015    Dette skal rykkes op, når vi igen kan redigere.

Undervisningsministeriet udskrev et Skolevalg2015, som blev afviklet i januar 2015.
Skolernes 8. klasser skulle vælge imellem "25 mærkesager", hvor de skulle lave kampagner for deres mærkesag. En af mærkesagerne var: Ja til atomkraft.
I den anledning udarbejdede REO en lille "flyer", som viser, hvad Danmark gør (især vindkraft), - sammenlignet med, hvad vi KUNNE gøre (kernekraft). Se den her
Læs mere…

Affald fra Risø

Onsdag, 19. september 2012

REO har den 24.8.2012 sendt brev til borgmestrene i de fem kommuner, der blev udvalgt til at huse et depot for radioaktivt affald fra Risø.

Affaldet stammer dels fra Risøs tre nedlagte reaktorer, dels fra dansk industri og hospitaler gennem en årrække.
Brevet argumenterer for, at affaldet billigere kan forblive på Risø, hvor det hidtil har ligget uden problemer.
Det sidste nye er, at flere partier har ændret holdning, så REO's forslag muligvis følges.
Læs brevet her


REO udarbejdede allerede i 2007 en grundig rapport om Risø-affaldet.
Den beskriver mængden af affald - og foreslår en simplere og langt billigere løsning af problemet.
Læs den her

Forenings-information

REO

Kulsvierparken 71
2800 Lyngby

tlf-ikon  21 25 54 20

mail-ikon  info@reo.dk

REO arbejder for en nuanceret energidebat, hvor kernekraft vurderes på lige fod med andre energikilder ud fra samfundsøkonomiske og miljømæssige hensyn.​