Artikel om "Fake News" - v/REO's formand,Thomas Grønlund.
12-11-2018
Fake News er ikke noget Trump har fundet på! - REO's formand nævner en række energi-relaterede emner, som har givet anledning til mange "Fake News" gennem tiden.
Læs mere
Debat: Tre ministre afslørede, at de næsten intet ved om Atomkraft!
11-11-2018
På et debatmøde den 1. november på Aahus Universitet kunne de studerende stille spørgsmål til Lars Løkke, Jakob Ellemann og Tommy Ahlers, - alle ministre i regeringen. De studerende skulle foreslå emnerne, og på væggen bag panelet blev emnerne skrevet med større tekst, jo flere der ønskede dem debatteret. Atomkraft blev valgt af langt flest! Og hvad blev der så svaret?
Læs mere
Kort Nyt nr 80 er udsendt
03-11-2018
Indhold: Hambacher Forst (om Tysklands brunkul). - "Kohlekommission" (om Tysklands fremtidige kul-forbrug). - Rusland bygger flere atomdrevne isbrydere. - Brug atomkraft, ikke kul. - Norsk TV producerer og viser oplysende film om atomkraft.
Læs mere
Kort Nyt nr 79 er udsendt
02-10-2018
Indhold: Finlands parti De Grønne vil basere sin politik på fornuft! - To reaktorer i Finland får 20 år ekstra. - Kernekraftværket "Isar 2" i Bayern er den tredje reaktor i verden, som passerer 350 MWh. - Kan man stole på vindkraften?
Læs mere
Besøg på engelsk atomkraftværk, Sizewell B.
01-10-2018
REO's formand, Thomas Grønlund, har for nylig besøgt dette kraftværk.
Læs mere
REO har uddybet sin klage over DONG's markedsføring.
13-09-2018
DONG, nu Ørsted, solgte i 2017 strøm, der kom 100 % fra danske havvindmøller! Da dette naturligvis ikke er korrekt, klagede REO den 4.12.2017 til Forbrugerombudsnanden. Se hele sagen under MEDLEMSNYT.
Læs mere
Kort Nyt 78 er udsendt
03-09-2018
Indhold: Oliefyret kraftværk i Karlshamn gøres klar! - Oscarshamn 2 havde forbedret kølevandsindtag. - Tysk vindkraft i krise. - Energilagring i stor skala er meget kostbar.
Læs mere
Kort Nyt nr 77 er udsendt
03-08-2018
Indhold: Tørkens konsekvenser for elforsyningen. - Svensk forsyningssikkerhed lavere i de kommende vintre. - Mangel på strøm i Californien. - To atomreaktorer af generation III+ i drift i Kina.
Læs mere
BP's årlige "BP Statistical Review of World Energy, juni 2018" er udkommet
22-07-2018
Den udkommer både som papirudgave og på nettet. Den leverer tal for de vigtigste landes produktion og forbrug af energi. Det totale energiforbrug samt olie, gas, kul, kernekraft, vandkraft, fornybar energi (VE), biobrændsler, el-forbrug og CO2-emission.
Læs mere
Kort Nyt nr 76 er udsendt
11-07-2018
Indhold: Andel af vandkraft i EU ned med 15 % fra 2016 til 2017. - EU sætter mål på 32% VE i energiforbruget i 2030. - Citat: "Borgere tværs over Europa mister tilliden til politik, når de ser, at vi sætter meget ambitiøse mål, og at vi nogle år senere må udsætte disse". - Genbrug af brugt atombrændsel ikke længere tabu i USA.
Læs mere
Aktuel kommentar til artikel i Politiken
26-06-2018
Dagbladet Politiken skrev 19/6 på forsiden: "CO2-udslippet ventes at stige trods energiplan". Årsagen er de 3-6 datacentre, som forventes af blive placeret i Danmark de kommende år. De vil ifølge Politiken øge det danske elforbrug med hver 4 %, - og så er det ikke mærkeligt, at CO2-udslippet kan vokse!
Læs mere
Euratom konference på Christiansborg
25-06-2018
Thomas Grønlund Nielsen, formand for REO, var med på Euratom konferencen på Christiansborg. Det var en forstemmende oplevelse for atomkrafttilhængere.
Læs mere
Kort Nyt nr 75 er udsendt
07-06-2018
Indhold: Holland når bunden af gastanken! - Mere naturgas i belgisk elproduktion! - Sverige forbyder al produktion af uran. - Rusland hjælper Argentina med produktion af uran. - Tysk udslip af CO2 lever ikke op til håbet.
Læs mere
Kort Nyt nr. 74 er udsendt
07-05-2018
Indhold: Kul er det sikreste til back-up! - Hvor stor en del af elforbruget kommer fra vindkraft? - Kina bygger 1600 kulkraftværker i 62 lande. - Kom til filmpremiere i Cinemateket den 11. maj kl. 16.30.
Læs mere
Støtte til videreudvikling af thorium-reaktorer
18-04-2018
Energy Supply meddeler 17. april, at den danske gruppe Seaborg Technologies har modtaget et millionbeløb til videreudvikling af deres MSR-reaktor (Molten Salt Reactor). De arbejder på en modulopbygget reaktor, der kan fremstilles centralt og transporteres til en vilkårlig lokalitet og evt. sammenbygges til større enheder. På langt sigt vil den - sammen med konventionelle reaktorer - kunne erstatte kul-, olie- og gas-kraftværker med næsten CO2-fri energi og dermed kunne reducere de klimaændringer, som IPCC's klimamodeller forudser.
Læs mere
Kort Nyt nr 73 er udsendt
14-04-2018
Indhold: Ude af trit med virkeligheden. - Flere havvindmøller. - Politikere i Belgien siger, at atomkraften skal væk 2025. - Kan USA modvirke Ruslands gasmonopol i Europa?
Læs mere
REO inviterer alle til at se en ny film om atomkraft: "The New Fire".
02-04-2018
Filmen vises i Cinemateket fredag den 11. maj kl. 16.30 - 18.30. I filmen fortæller unge ingeniører om den forsømte teknologi atomkraft, der bl.a. kan bidrage til løsning af klimaproblemerne.
Læs mere
Frit valg mellem strøm fra svensk kernekraft og dansk kulkraft.
01-04-2018
Forskere på DTU har for længe siden gjort det muligt at undgå el fra atomkraft i vore boliger. Og projektet blev ifølge Svend Auken støttet af Energistyrelsen.
Læs mere
Ny bog "Den grønne Atomkraft" af Thomas Grønlund Nielsen
21-03-2018
REO's formand har skrevet ny bog: "Den grønne Atomkraft - Opgør med de farveblinde miljøforkæmpere". Forlaget Kharius. Bogen er 21.3.2018 anmeldt på Den korte Avis af Jonna Vejrup Carlsen, der er stor tilhænger af atomkraft og ikke mindst thorium-energi.
Læs mere
Kort Nyt nr 72 er udsendt
20-03-2018
Indhold: Det radioaktive affald bliver på Risø. - Elforsyningens stabilitet. - Storbritannien såvel som EU er afhængig af russisk gas.
Læs mere

Klage over p1 morgen den 24. Juni

Onsdag, 01. Juli 2015 00:00

P1 Morgen den 24. juni 2015. I anledning af, at energiselskabet E.on har meddelt, at det vil lukke en række svenske reaktorer tidligere end planlagt, inviterede DR en repræsentant for Greenpeace, kommunikationschef Birgitte Lessander, ind til at belyse situationen.

På Greenpeace’s hjemmeside oplyses, at ”Birgitte har en baggrund på DR og er uddannet journalist og cand.scient.soc.”

Begrundelse for klagen.
I DR’s PUBLIC SERVICE-KONTRAKT FOR 2015-2018 hedder det i afsnit 3: FORMÅL MED PUBLIC SERVICE bl.a.:

”At fremme viden og forståelse
DR skal stimulere danskernes interesse for og viden om en bred vifte af emner gennem velformidlet indhold”​


REO finder, at udsendelsen indeholder forkerte, ufuldstændige og vildledende oplysninger på mindst 3 punkter:

  1. Kan vindkraft uden videre erstatte atomkraft
  2. Har lukning af svenske atomkraftværker konsekvenser for dansk forsyningssikkerhed
  3. Udgør de svenske reaktorer en sikkerhedsrisiko for Danmark

Udsendelsen har derfor ikke bidraget til at stimulere danskernes interesse for og viden om elforsyning og atomkraft, af hvilken grund DR ikke opfylder Public Service kontrakten.

Klagens punkter.
Ad 1.
I udsendelsen forklarer repræsentanten for Greenpeace, at hvis svenskerne lukker de pågældende reaktorer, så de kunne nemt bare lave en havvindmøllepark og så var det dækket ind.

Samfundets elforsyning er en kompliceret sag: der skal i hvert øjeblik året rundt produceres netop den el, som forbrugerne efterspørger. Derfor kan man ikke alene se på den samlede elektriske energi, der kan produceres på et år af forskellige energikilder. Vindkraft kan f. eks. producere masser af energi på et år. Men på nogle tidspunkter kan vindkraften ikke dække efterspørgslen og på andre tidspunkter er der overskud. Dette grundlæggende spørgsmål kommer ikke frem i udtalelserne fra Greenpeace. REO har bedt civ. ing. Paul-Frederik Bach (www.pfbach.dk ), der har over 40 års erfaring med elforsyning, om en kommentar, som er gengivet på side 4. Hans vurdering er, at det er forkert at sige, at det er nemt, men hele hans svar er mere nuanceret, hvorfor det gengives i sin helhed.

Ad 2.
I udsendelsen spørger DR: ”Hvad betyder det så for den energi, som vi ikke kan få fra Sverige, hvis deres eksport daler?”, hvortil Greenpeace svarer, at Vores egen energiproduktion er jo stigende, så der er virkelig ingen problemer forbundet med det, sådan energisikkerhedsmæssigt.
Dette er i direkte modstrid med en udtalelse fra Dansk Energi, som kan læses i dette link:

Overskriften er: ”Speeder på svensk a-kraftlukning presser dansk elforsyning og i teksten hedder det bl.a. To af det svenske atomkraftværk Ringhals' reaktorer lukkes allerede mellem 2018 og 2020. Det er fem til syv år førend planlagt. Det risikerer at sætte dansk elforsyning under pres. (REO’s fremhævelse).


Ad 3.
Greenpeace mener dog, at lukningen får stor betydning for os, idet der efter lukningen er mindre risiko ved at bo i København. Greenpeace: Jeg synes, at det får rigtig megen betydning for os. Det er sådan, at de fire reaktorer, som de er i gang med at lukke nu, de ligger i Ringhals ved Göteborg og i Oscarshamn ovre på den anden side af Sverige, hvis nu vi sidder i København. .. det er sådan,at disse fire reaktorer er rigtig gamle, nogle af de ældste i Europa, .. og der er en massiv sikkerhedsrisiko med dem og var der sket ulykker, .. så kunne det nemt have ramt København.

Dette er ikke i overensstemmelse med de faktiske forhold. Svenske reaktorer er systematisk vedligeholdt og opfylder alle krav til sikkerhed, som det fremgrå af flg. video:​

​Det forholder sig således, at atomreaktorer ikke bliver farligere med alderen, da de vedligeholdes og kontrolleres systematisk. I USA har 74 reaktorer fået tilladelse til drift indtil de fylder 60 år. Inden det tidspunkt vil man undersøge, om de kan køre videre. Når Tyskland lukker reaktorer, der har kørt mindre end 40 år, så er det en rent politisk beslutning, som ikke har sin grund i reaktorernes sikkerhed.

REO er ikke bekendt med, at DR i de seneste årtier har bragt oplysninger om atomkraft ud fra en positiv synsvinkel. Derfor vil en henvisning til, at Public Service kontrakten gælder for udsendelserne som helhed og ikke for den enkelte udsendelse ikke være troværdig.

På REO’s vegne

Thomas Grønlund Nielsen, lektor i fysik

Formand for REO​

Kommentar af Paul-Frederik Bach til udtalelser fra Greenpeace

i P1 Morgen, den 24. juni 2015

REO: Er det korrekt, at fjernelsen af ca. 3.000 MW nuklear kapacitet i Sverige nemt kan erstattes af en havmøllepark?

PFB: Det er forkert at sige at det er nemt, men det er lige så forkert at sige, at det er umuligt. 3 GW kernekraft producerer ca. 20 TWh el om året. Der skal ca. den dobbelte kapacitet i havmøller og den tredobbelte kapacitet i landmøller til for at producere den samme energi, alt efter de lokale vindforhold.

Hertil kommer, at der skal skaffes styrbar kapacitet i en eller anden form til udjævning af vindkraftens udsving. Svenskernes vandkraft kan bidrage hertil, men der er flaskehalse, som skal udbygges, før det batter noget, både i nettet og på vandkraftværkerne.

REO: Vil fjernelsen af den omtalte produktionskapacitet fra det svenske elsystem have nogen indflydelse på dansk forsyningssikkerhed?

PFB: Det er et paradoks, at selv om Danmark på årsbasis producerer elektrisk energi nok til eget brug, er Danmark ikke længere selvforsynende med el. Vi er stærkt afhængige af forsyninger udefra, når det ikke blæser. Denne tilstand er blevet mulig og acceptabel, takket være udviklingen af et europæisk elmarked.

På længere sigt bliver spørgsmålet, om der i Europa vil være nok styrbar kapacitet til udligning af svingningerne i den voksende andel af el fra sol og vind.

Tyskland er gået i forvejen med udbygning af sol og vind og med nedlæggelse af kernekraftværker. Her viser flaskehalsene sig nu allerede i transmissionsnettet, og der er stigende bekymring for forsyningssikkerheden for el. Derfor har Tyskland den 8. juni 2015 fremlagt en musketér-ed som resultat af et møde med 12 nabolande. EU hilser samme dag det regionale samarbejde velkommen.

Alle europæiske lande er opmærksomme på, at manglen på styrbar kapacitet før eller siden vil påvirke forsyningssikkerheden. Flere lande, herunder Storbritannien, Belgien, Frankrig og Italien er ved at opbygge kapacitetsmarkeder for reserveeffekt.Ekstraudgifterne hertil skal betales af de enkelte landes elforbrugere.

http://bmwi.de/DE/Presse/pressemitteilungen,did=713064.html(Engelsk version: http://bmwi.de/EN/Press/press-releases,did=713038.html)

https://ec.europa.eu/energy/en/commission-welcomes-reinforced-regional-cooperation

Forenings-information

REO

Kulsvierparken 71
2800 Lyngby

tlf-ikon  21 25 54 20

mail-ikon  info@reo.dk

REO arbejder for en nuanceret energidebat, hvor kernekraft vurderes på lige fod med andre energikilder ud fra samfundsøkonomiske og miljømæssige hensyn.​