Kort Nyt nr. 69 er udsendt
07-01-2018
Indhold: Elmangel truer Sverige (og dets nabolande). Sverige har gennem en årrække reduceret kernekraftværkernes samlede effekt betydeligt. Sidst er Oscarshamn 2 blevet lukket - på trods af, at værket for nylig er blevet moderniseret for 8 mia skr.
Læs mere
Kort Nyt nr. 68 er udsendt
14-12-2017
Indhold: Frankrig udsætter reduktion af atomkraft. - Medvind! (om at franske atomkraftværker kan variere effekten). - REO klager over DONGs markedsføring. - Vindmøller rives ned i Englands "Lake District".
Læs mere
REO har klaget over DONG's markedsføring
10-12-2017
DONG, nu Ørsted, garanterede for nylig i breve til kunderne, at de nu leverer 100 % grøn strøm fra DONGs havvindmøller. Da dette er forkert, klagede REO i dagbladet Politiken, 31.10.17, og da DONG svarede undvigende, har vi nu, 4.12.17 sendt klage over markedsføringen til Forbrugerombudsmanden. - Også el-selskabet Vindstød.dk påstår, at de sælger "100 % strøm fra vindmøller" !
Læs mere
Klimakonferencen COP 23
18-11-2017
En - gennem mange år - flittig energi- og klimadebattør, Jonna Vejrup Carlsen, har i DEN KORTE AVIS kommenteret den netop afholdte konference, - og giver her en kommentar til konferencens resultat.
Læs mere
Skal Danmark anlægge et nyt elkabel til England ?
10-11-2017
Energinet.dk har foreslået at lægge et 770 km langt søkabel til Storbritannien. Pris 11 mia kr. Formålet er, at Danmark og Storbritannien så kan udveksle elektricitet, når et af landene har overskud, - især på grund af de mange vindmøller. REO har undersøgt behovet for denne udveksling. Og vi vurderer, at der det meste af tiden vil være overskud af vindmøllestrøm næsten samtidig i vore to lande, så det er en meget tvivlsom investering. Se Kort Nyt nr. 67 og yderligere dokumentationen her.
Læs mere
Kort Nyt nr. 67 er udsendt
07-11-2017
Indhold: Kabel til Storbritannien. - Energilagring. - Angst for stråling dominerer vores tilværelse.
Læs mere
Verdens energiforbrug vokser, men langsommere.
07-10-2017
Flere nyhedsmedier citerer IEA, og skriver (oktober 2017), at verdens energiforbrug er stagnerende. Ifølge sidste udgave af BP's oversigt over verdens energiforbrug og fordeling, voksede energiforbruget fra 2008 til 2016 med 17,8 %. Fra 2015 til 2016 voksede det 1,3 %, så stigningen (væksten) bliver mindre og mindre. Tal for 2017 kender vi naturligvis ikke endnu! - Vedvarende energi, VE, leverede 3,1 % og vandkraft: 6,8 %.- CO2-fri energi (vandkraft, solenergi og kernekraft) leverede tilsammen 14,5 %. - Det betyder, at olie, kul og naturgas tilsammen stadig (2016) leverer ca. 85 % af energien.
Læs mere
Kort Nyt nr. 66 er udsendt
07-10-2017
Indhold: Voksende interesse for små reaktorer i UK. - Storbritannien: trods 18 % mere landvind kapacitet, 8 % mindre el fra landvind i 2016. - Flere scenarier for fremtidens elforsyning i Storbritannien. - Hvad sker der nu med Tysklands ”Energiewende”? - Atter ”SMOG” i London.
Læs mere
Deponering af affald fra Risø
21-09-2017
Risø's affald giver igen anledning til debat. Regeringen foreslår nu (september 2017), at det opbevares på Risø, - evt. i en forstærket bygning, hvor det skal lagres i 30-50 år. Det er ikke blot Risø's affald, men også affald fra industrien og fra hospitaler. Derfor vil der fortsat komme affald, som skal kunne lagres samme sted. REO udarbejdede i 2007 en grundig rapport, som desværre ikke ses her. Men i 2014 leverede REO et kortere høringssvar: Offentlig høring om miljøvurdering af forslag til plan for etablering af slutdepot for dansk lav- og mellemaktivt affald.
Læs mere
Ny rapport om dansk vindkraft
15-09-2017
September 2017. Danish Windpower, jan-jun-2017. Civ. ing. Søren Kjærsgaard har udarbejdet en ny rapport, der belyser alt omkring vindkraftens betydning i det danske el-system. Et af resultaterne er, at vindkraften ikke dækker de ofte påståede 44 %, men kun 34 % af det danske el-behov. Det skyldes, at vi i kraftig blæst ikke kan udnytte det hele, men er nødt til at eksportere el til vore nabolande.
Læs mere
Kort Nyt nr. 65 er udsendt
05-09-2017
Indhold: Kina's elforsyning. BP's årlige rapport over Verdens energi er "på gaden". Vind er afhængig af vore nabolande.
Læs mere
Kort Nyt nr. 64 er udsendt
07-08-2017
Indhold: IEA: "Tab af nuklear kapacitet vil banke os 15 år tilbage". - 6. august. - Franske præsident Macron viderefører den tidligere regerings energipolitik. - Dansk elforsyning afhængig af udlandet.
Læs mere
Kort Nyt nr. 63 er udsendt
02-07-2017
Indhold: DONG indvier 582 MW havvind i Tyskland. DONG bygger Asnæsværket om for 1,2 mia. kr. Vigtigt at holde eksisterende atomkraftværker kørende. Kun én reaktor tilbage i Oscarshamn. Kan USA bevare lederskab på det nukleare område? Rusland starter forskningsreaktor.
Læs mere
Kort Nyt nr. 62 er udsendt
01-06-2017
Indhold: Knap 25% af vælgerne i Schweiz beslutter "Energiwende" efter tysk forbillede. Tidligere tysk minister advarer Schweiz imod energiomstilling. Ingen energiminister i Frankrig. Hurtigt overblik over forskellige landes CO2-udslip og elpris (dag til dag). Solcellefirma konkurs. Regeringen begrænser udbygningen med solceller.
Læs mere
Vindmøller og solceller kan ikke levere stabil energi
30-05-2017
REO har nu i flere år forklaret, at vindmøller kun leverer strøm, når det blæser, og at solceller kun leverer strøm, når solen skinner! Alligevel ønsker mange politikere flere vindmøller - uden at forklare, hvor strømmen skal komme fra de ca. 100 dage om året, hvor møllerne står stille. Læs hvor galt det er gået i Sydaustralien.
Læs mere
Kort Nyt nr. 61 er udsendt
27-04-2017
Indhold. Videnskabernes Akademi i Frankrig: Borgerne kan blive vildledt! Videnskabernes Akademi i Frankrig om tysk energi-omstilling - "Man kan ikke tale om en succes". Videnskabernes akademi i Frankrig om lagring af el. Lagring af energi (som el eller som varme) er højt på dagsordenen. Atomar fjernvarme interesserer i Finland.
Læs mere
Kort Nyt nr. 60 er udsendt
05-04-2017
Indhold: Danskere i front med forskning og udvikling i atomenergi. Usikkerhed om fortsat drift af USA's atomkraftværker. Verdens ælste havvindmøllepark rives ned efter 25 år. Syd Australien vil fylde huller i vindkraften med dieselgeneratorer. Vestager godkender Kriegers Flak Havmøller og Ungarns næste reaktor.
Læs mere
Atomkraft, et statsanliggende - måske
02-04-2017
I Ingeniøren beskrives de kommercielle problemer i atomkraftindustrien, og der konkluderes at atomkraft fremover må være et statsligt anliggende. Det kan der være en pointe i, men det ville være mere overbevisende, hvis der også blev set på årsagerne til problemerne.
Læs mere
Danmarks energiforbrug voksede fra 2015 til 2016
28-03-2017
Energistyrelsen meddeler 28.3.2017, at Danmarks totale energiforbrug steg 4 % fra 2015 til 2016. Det skyldtes især, at det var lidt koldere i 2016 end i 2015. Vi importerede desuden lidt mindre CO2-fri strøm fra vore nabolande. Ialt medførte det, at vores CO2-udslip voksede med 5,6 %.
Læs mere
Støtte til dansk forskning og udvikling af thorium-reaktor.
27-03-2017
Det er gruppen Seaborg Tecnologies med Troels Schönfeldt i spidsen, der i nogle år har arbejdet på at udvikle en reaktor - baseret på thorium som brændsel. ​Gruppen har nu fået støtte fra den danske stat gennem innovationsfondens InnoBoost. Det meddeler dagbladet Børsen den 26.3.2017.
Læs mere

Klage over p1 morgen den 24. Juni

Onsdag, 01. Juli 2015 00:00

P1 Morgen den 24. juni 2015. I anledning af, at energiselskabet E.on har meddelt, at det vil lukke en række svenske reaktorer tidligere end planlagt, inviterede DR en repræsentant for Greenpeace, kommunikationschef Birgitte Lessander, ind til at belyse situationen.

På Greenpeace’s hjemmeside oplyses, at ”Birgitte har en baggrund på DR og er uddannet journalist og cand.scient.soc.”

Begrundelse for klagen.
I DR’s PUBLIC SERVICE-KONTRAKT FOR 2015-2018 hedder det i afsnit 3: FORMÅL MED PUBLIC SERVICE bl.a.:

”At fremme viden og forståelse
DR skal stimulere danskernes interesse for og viden om en bred vifte af emner gennem velformidlet indhold”​


REO finder, at udsendelsen indeholder forkerte, ufuldstændige og vildledende oplysninger på mindst 3 punkter:

  1. Kan vindkraft uden videre erstatte atomkraft
  2. Har lukning af svenske atomkraftværker konsekvenser for dansk forsyningssikkerhed
  3. Udgør de svenske reaktorer en sikkerhedsrisiko for Danmark

Udsendelsen har derfor ikke bidraget til at stimulere danskernes interesse for og viden om elforsyning og atomkraft, af hvilken grund DR ikke opfylder Public Service kontrakten.

Klagens punkter.
Ad 1.
I udsendelsen forklarer repræsentanten for Greenpeace, at hvis svenskerne lukker de pågældende reaktorer, så de kunne nemt bare lave en havvindmøllepark og så var det dækket ind.

Samfundets elforsyning er en kompliceret sag: der skal i hvert øjeblik året rundt produceres netop den el, som forbrugerne efterspørger. Derfor kan man ikke alene se på den samlede elektriske energi, der kan produceres på et år af forskellige energikilder. Vindkraft kan f. eks. producere masser af energi på et år. Men på nogle tidspunkter kan vindkraften ikke dække efterspørgslen og på andre tidspunkter er der overskud. Dette grundlæggende spørgsmål kommer ikke frem i udtalelserne fra Greenpeace. REO har bedt civ. ing. Paul-Frederik Bach (www.pfbach.dk ), der har over 40 års erfaring med elforsyning, om en kommentar, som er gengivet på side 4. Hans vurdering er, at det er forkert at sige, at det er nemt, men hele hans svar er mere nuanceret, hvorfor det gengives i sin helhed.

Ad 2.
I udsendelsen spørger DR: ”Hvad betyder det så for den energi, som vi ikke kan få fra Sverige, hvis deres eksport daler?”, hvortil Greenpeace svarer, at Vores egen energiproduktion er jo stigende, så der er virkelig ingen problemer forbundet med det, sådan energisikkerhedsmæssigt.
Dette er i direkte modstrid med en udtalelse fra Dansk Energi, som kan læses i dette link:

Overskriften er: ”Speeder på svensk a-kraftlukning presser dansk elforsyning og i teksten hedder det bl.a. To af det svenske atomkraftværk Ringhals' reaktorer lukkes allerede mellem 2018 og 2020. Det er fem til syv år førend planlagt. Det risikerer at sætte dansk elforsyning under pres. (REO’s fremhævelse).


Ad 3.
Greenpeace mener dog, at lukningen får stor betydning for os, idet der efter lukningen er mindre risiko ved at bo i København. Greenpeace: Jeg synes, at det får rigtig megen betydning for os. Det er sådan, at de fire reaktorer, som de er i gang med at lukke nu, de ligger i Ringhals ved Göteborg og i Oscarshamn ovre på den anden side af Sverige, hvis nu vi sidder i København. .. det er sådan,at disse fire reaktorer er rigtig gamle, nogle af de ældste i Europa, .. og der er en massiv sikkerhedsrisiko med dem og var der sket ulykker, .. så kunne det nemt have ramt København.

Dette er ikke i overensstemmelse med de faktiske forhold. Svenske reaktorer er systematisk vedligeholdt og opfylder alle krav til sikkerhed, som det fremgrå af flg. video:​

​Det forholder sig således, at atomreaktorer ikke bliver farligere med alderen, da de vedligeholdes og kontrolleres systematisk. I USA har 74 reaktorer fået tilladelse til drift indtil de fylder 60 år. Inden det tidspunkt vil man undersøge, om de kan køre videre. Når Tyskland lukker reaktorer, der har kørt mindre end 40 år, så er det en rent politisk beslutning, som ikke har sin grund i reaktorernes sikkerhed.

REO er ikke bekendt med, at DR i de seneste årtier har bragt oplysninger om atomkraft ud fra en positiv synsvinkel. Derfor vil en henvisning til, at Public Service kontrakten gælder for udsendelserne som helhed og ikke for den enkelte udsendelse ikke være troværdig.

På REO’s vegne

Thomas Grønlund Nielsen, lektor i fysik

Formand for REO​

Kommentar af Paul-Frederik Bach til udtalelser fra Greenpeace

i P1 Morgen, den 24. juni 2015

REO: Er det korrekt, at fjernelsen af ca. 3.000 MW nuklear kapacitet i Sverige nemt kan erstattes af en havmøllepark?

PFB: Det er forkert at sige at det er nemt, men det er lige så forkert at sige, at det er umuligt. 3 GW kernekraft producerer ca. 20 TWh el om året. Der skal ca. den dobbelte kapacitet i havmøller og den tredobbelte kapacitet i landmøller til for at producere den samme energi, alt efter de lokale vindforhold.

Hertil kommer, at der skal skaffes styrbar kapacitet i en eller anden form til udjævning af vindkraftens udsving. Svenskernes vandkraft kan bidrage hertil, men der er flaskehalse, som skal udbygges, før det batter noget, både i nettet og på vandkraftværkerne.

REO: Vil fjernelsen af den omtalte produktionskapacitet fra det svenske elsystem have nogen indflydelse på dansk forsyningssikkerhed?

PFB: Det er et paradoks, at selv om Danmark på årsbasis producerer elektrisk energi nok til eget brug, er Danmark ikke længere selvforsynende med el. Vi er stærkt afhængige af forsyninger udefra, når det ikke blæser. Denne tilstand er blevet mulig og acceptabel, takket være udviklingen af et europæisk elmarked.

På længere sigt bliver spørgsmålet, om der i Europa vil være nok styrbar kapacitet til udligning af svingningerne i den voksende andel af el fra sol og vind.

Tyskland er gået i forvejen med udbygning af sol og vind og med nedlæggelse af kernekraftværker. Her viser flaskehalsene sig nu allerede i transmissionsnettet, og der er stigende bekymring for forsyningssikkerheden for el. Derfor har Tyskland den 8. juni 2015 fremlagt en musketér-ed som resultat af et møde med 12 nabolande. EU hilser samme dag det regionale samarbejde velkommen.

Alle europæiske lande er opmærksomme på, at manglen på styrbar kapacitet før eller siden vil påvirke forsyningssikkerheden. Flere lande, herunder Storbritannien, Belgien, Frankrig og Italien er ved at opbygge kapacitetsmarkeder for reserveeffekt.Ekstraudgifterne hertil skal betales af de enkelte landes elforbrugere.

http://bmwi.de/DE/Presse/pressemitteilungen,did=713064.html(Engelsk version: http://bmwi.de/EN/Press/press-releases,did=713038.html)

https://ec.europa.eu/energy/en/commission-welcomes-reinforced-regional-cooperation

Forenings-information

REO

Kulsvierparken 71
2800 Lyngby

tlf-ikon  21 25 54 20

mail-ikon  info@reo.dk

REO arbejder for en nuanceret energidebat, hvor kernekraft vurderes på lige fod med andre energikilder ud fra samfundsøkonomiske og miljømæssige hensyn.​