Danmarks energiforug voksede fra 2015 til 2016
28-03-2017
Energistyrelsen meddeler 28.3.2017, at Danmarks totale energiforbrug steg 4 % fra 2015 til 2016. Det skyldtes især, at det var lidt koldere i 2016 end i 2015. Vi importerede desuden lidt mindre CO2-fri strøm fra vore nabolande. Ialt medførte det, at vores CO2-udslip voksede med 5,6 %.
Læs mere
Støtte til dansk forskning og udvikling af thorium-reaktor.
27-03-2017
Det er gruppen Seeborg Tecnologies med Troels Schönfeldt i spidsen, der i nogle år har arbejdet på at udvikle en reaktor - baseret på thorium som brændsel. ​Gruppen har nu fået støtte fra den danske stat gennem innovationsfondens InnoBoost. Det meddeler dagbladet Børsen den 26.3.2017. VLAK-regeringen åbnede i sit regeringsgrundlag mulighed for støtte til udvikling af thorium-teknologi, altså thoriumreaktorer. - Og dette er altså nu en realitet.
Læs mere
GENERALFORSAMLING og to FOREDRAG
07-03-2017
Efter generalforsamlingen var der to foredrag, hvor ca. 40 deltog.
Læs mere
Kort Nyt nr. 59 er udsendt
05-03-2017
Indhold: Hvor skal strømmen komme fra på en tåget vindstille vinterdag? Dunkelflaute. (= vindstille). Rullende blackout i Syd Australien. Fukushima ulykken fylder 6 år. DONG erstatter kul med biomasse. Er skovens rolle i CO2-regnskabet mere kompliceret end hidtil antaget? - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - PS. Om brændes CO2-neutralitet: Se forklaring under FAQ: "Hvorfor er brænde næsten CO2-neutralt?"
Læs mere
Kort Nyt nr. 58
02-02-2017
Indhold: Vindmøller og elbiler efterlader et affaldsproblem i Kina (Indre Mongoliet). Mulig produktion af uran og sjældne jordarter i Grønland. Risø's radioaktive affald i nye dimensioner. Hidtil største produktion fra Oscarshamn 3 (O3). Udbygningen af svensk vindkraft daler.
Læs mere
Kort Nyt nr. 57
08-01-2017
Indhold: Decentrale kraftvarmeværker bliver ikke brugt. VE skal ikke længere have forkørselsret. Det globale energiforbrug vil vokse. Atomkraft er nødvendig for at løse klimakrisen. I USA truer lukning af atomreaktorer klimamålene. Fuglelivet vigtigere end vindkraft - på Öland.
Læs mere
Rapport om den nødvendige backup til de mange vindmøller
20-12-2016
Ny rapport analyserer mulighederne for miljøvenlig backup fra de nordiske vandkraftværker.
Læs mere
REN ENERGI nr. 144 er udsendt. - REO stopper hermed udsendelse af medlemsbladet - men nyhedsbrevet KORT NYT fortsætter som hidtil.
09-12-2016
Sidste nummer af REN ENERGI indeholder: En fremtidsvision: ENERGI og KLIMA i 2056 (Karl Iver-Madsen). KERNEKRAFT i en POLITISERET ENERGISEKTOR (Otto Brøns-Petersen). REN ENERGI 1983 - 2016 (Thomas Grønlund Nielsen - i anledning af "REO 40 år", og at det er sidste nummer af bladet).
Læs mere
Liberal Alliance vil tale om atomkraft i Danmark
08-12-2016
Efter regeringspartierne er blevet enige om at fjerne barrierer for forskning i thorium-energi, tager Liberal Alliance et skridt videre, og vil starte diskussionen om at indføre atomkraft i dansk energiproduktion. De øvrige regeringspartier er endnu ikke parate til den drøftelse endnu.
Læs mere
Kort Nyt nr 56
07-12-2016
Indhold: Borgerne i Schweiz vil beholde atomkraften. EU's skove fældes for at skaffe biobrændsel! Følg med i Nordens elproduktion!
Læs mere
En generel snak om thorium og verdens energisituation
29-11-2016
Der er store udfordringer for verden, de kommende 50 til 100 år. Enorm mangel på energi, overbefolkning, flygtninge, migranter, sult, sygdomme, milliardstore opkommende og krævende middelklasser, vand, brændstof, klima, etc. etc.
Læs mere
Måske kan Danmark nu forske i atomkraft?
29-11-2016
I den nye V-LA-K regerings "regeringsgrundlag" åbnes der mulighed for dansk forskning i thoriumenergi. Se mere under Viden om energi/DEBATTEN.
Læs mere
Kort Nyt nr. 55
08-11-2016
Indhold. Har vedvarende energi (sol, vind, vandkraft) overhalet kul? Dansk vindkraft dækkede IKKE 42% af elforbruget i 2015. Atomkraft er af vital betydning for Sustainable Devellopment Goals, SDG. Rapport om dansk og europæisk energi (rapporten viser sammenhængen mellem vind-el og eksport/import af strøm).
Læs mere
Kernekraft og orkaner?
16-10-2016
Orkanen Matthew i USA gav kortvarige problemer på kernekraftværkerne ved Østkysten.
Læs mere
REO's hjemmeside er ændret lidt.
03-10-2016
Det skyldes, at vores netudbyder gik konkurs. Derfor er REO.dk overført til en ny vært. Det har medført en del ændringer - og desværre nogle få fejl, som REO vil udbedre hurtigst muligt.
Læs mere
Kort Nyt nr. 54
03-10-2016
Indhold: Kina bygger kulkraft i Balkan. Strammere regler for vindkraft i Polen. EU's nukleare politik utilfredsstillende. Levetidsforlængelse til 80 år!
Læs mere
En hilsen fra Norge - om betydningen af atomkraft
23-09-2016
En norsk forfatter og foredragsholder, Truls Sevje, fortæller her, hvorfor atomkraft er vigtig, hvis Verden skal neddrosle de fossile brændstoffer. Altså hvis klimamålene skal opfyldes - og hvis fattigdommen i Verden skal mindskes.
Læs mere
KORT NYT nr. 53
03-09-2016
Emner: Kina bremser udbygningen af vindkraft. Russisk hurtig reaktor (FBR) på fuld effekt. Rusland undersøger thoriumvejen. Emiraternes projekt i god gænge.
Læs mere
Ny REO-plakat
11-08-2016
REO har fået designet en kampagne-plakat, som kan bruges af alle, der ønsker at argumentere for en mere effektiv energi- og klimapolitik. Plakaten kan rekvireres hos REO's formand på adressen tgn@reo.dk
Læs mere
Japan forsinket med genstart af kraftværker
08-08-2016
Efter de voldsomme ulykker på 4 reaktorer i marts 2011 blev resten af de ca. 50 reaktorer i Japan midlertidigt lukket. De skulle alle "stress-testes", før de igen skulle på nettet. REO's konsulent gav et bud på situationen i juli 2016. Men af forskellige årsager er endnu kun to reaktorer genstartet (august 2016).
Læs mere

Klage over p1 morgen den 24. Juni

Onsdag, 01. Juli 2015 00:00

P1 Morgen den 24. juni 2015. I anledning af, at energiselskabet E.on har meddelt, at det vil lukke en række svenske reaktorer tidligere end planlagt, inviterede DR en repræsentant for Greenpeace, kommunikationschef Birgitte Lessander, ind til at belyse situationen.

På Greenpeace’s hjemmeside oplyses, at ”Birgitte har en baggrund på DR og er uddannet journalist og cand.scient.soc.”

Begrundelse for klagen.
I DR’s PUBLIC SERVICE-KONTRAKT FOR 2015-2018 hedder det i afsnit 3: FORMÅL MED PUBLIC SERVICE bl.a.:

”At fremme viden og forståelse
DR skal stimulere danskernes interesse for og viden om en bred vifte af emner gennem velformidlet indhold”​


REO finder, at udsendelsen indeholder forkerte, ufuldstændige og vildledende oplysninger på mindst 3 punkter:

  1. Kan vindkraft uden videre erstatte atomkraft
  2. Har lukning af svenske atomkraftværker konsekvenser for dansk forsyningssikkerhed
  3. Udgør de svenske reaktorer en sikkerhedsrisiko for Danmark

Udsendelsen har derfor ikke bidraget til at stimulere danskernes interesse for og viden om elforsyning og atomkraft, af hvilken grund DR ikke opfylder Public Service kontrakten.

Klagens punkter.
Ad 1.
I udsendelsen forklarer repræsentanten for Greenpeace, at hvis svenskerne lukker de pågældende reaktorer, så de kunne nemt bare lave en havvindmøllepark og så var det dækket ind.

Samfundets elforsyning er en kompliceret sag: der skal i hvert øjeblik året rundt produceres netop den el, som forbrugerne efterspørger. Derfor kan man ikke alene se på den samlede elektriske energi, der kan produceres på et år af forskellige energikilder. Vindkraft kan f. eks. producere masser af energi på et år. Men på nogle tidspunkter kan vindkraften ikke dække efterspørgslen og på andre tidspunkter er der overskud. Dette grundlæggende spørgsmål kommer ikke frem i udtalelserne fra Greenpeace. REO har bedt civ. ing. Paul-Frederik Bach (www.pfbach.dk ), der har over 40 års erfaring med elforsyning, om en kommentar, som er gengivet på side 4. Hans vurdering er, at det er forkert at sige, at det er nemt, men hele hans svar er mere nuanceret, hvorfor det gengives i sin helhed.

Ad 2.
I udsendelsen spørger DR: ”Hvad betyder det så for den energi, som vi ikke kan få fra Sverige, hvis deres eksport daler?”, hvortil Greenpeace svarer, at Vores egen energiproduktion er jo stigende, så der er virkelig ingen problemer forbundet med det, sådan energisikkerhedsmæssigt.
Dette er i direkte modstrid med en udtalelse fra Dansk Energi, som kan læses i dette link:

Overskriften er: ”Speeder på svensk a-kraftlukning presser dansk elforsyning og i teksten hedder det bl.a. To af det svenske atomkraftværk Ringhals' reaktorer lukkes allerede mellem 2018 og 2020. Det er fem til syv år førend planlagt. Det risikerer at sætte dansk elforsyning under pres. (REO’s fremhævelse).


Ad 3.
Greenpeace mener dog, at lukningen får stor betydning for os, idet der efter lukningen er mindre risiko ved at bo i København. Greenpeace: Jeg synes, at det får rigtig megen betydning for os. Det er sådan, at de fire reaktorer, som de er i gang med at lukke nu, de ligger i Ringhals ved Göteborg og i Oscarshamn ovre på den anden side af Sverige, hvis nu vi sidder i København. .. det er sådan,at disse fire reaktorer er rigtig gamle, nogle af de ældste i Europa, .. og der er en massiv sikkerhedsrisiko med dem og var der sket ulykker, .. så kunne det nemt have ramt København.

Dette er ikke i overensstemmelse med de faktiske forhold. Svenske reaktorer er systematisk vedligeholdt og opfylder alle krav til sikkerhed, som det fremgrå af flg. video:​

​Det forholder sig således, at atomreaktorer ikke bliver farligere med alderen, da de vedligeholdes og kontrolleres systematisk. I USA har 74 reaktorer fået tilladelse til drift indtil de fylder 60 år. Inden det tidspunkt vil man undersøge, om de kan køre videre. Når Tyskland lukker reaktorer, der har kørt mindre end 40 år, så er det en rent politisk beslutning, som ikke har sin grund i reaktorernes sikkerhed.

REO er ikke bekendt med, at DR i de seneste årtier har bragt oplysninger om atomkraft ud fra en positiv synsvinkel. Derfor vil en henvisning til, at Public Service kontrakten gælder for udsendelserne som helhed og ikke for den enkelte udsendelse ikke være troværdig.

På REO’s vegne

Thomas Grønlund Nielsen, lektor i fysik

Formand for REO​

Kommentar af Paul-Frederik Bach til udtalelser fra Greenpeace

i P1 Morgen, den 24. juni 2015

REO: Er det korrekt, at fjernelsen af ca. 3.000 MW nuklear kapacitet i Sverige nemt kan erstattes af en havmøllepark?

PFB: Det er forkert at sige at det er nemt, men det er lige så forkert at sige, at det er umuligt. 3 GW kernekraft producerer ca. 20 TWh el om året. Der skal ca. den dobbelte kapacitet i havmøller og den tredobbelte kapacitet i landmøller til for at producere den samme energi, alt efter de lokale vindforhold.

Hertil kommer, at der skal skaffes styrbar kapacitet i en eller anden form til udjævning af vindkraftens udsving. Svenskernes vandkraft kan bidrage hertil, men der er flaskehalse, som skal udbygges, før det batter noget, både i nettet og på vandkraftværkerne.

REO: Vil fjernelsen af den omtalte produktionskapacitet fra det svenske elsystem have nogen indflydelse på dansk forsyningssikkerhed?

PFB: Det er et paradoks, at selv om Danmark på årsbasis producerer elektrisk energi nok til eget brug, er Danmark ikke længere selvforsynende med el. Vi er stærkt afhængige af forsyninger udefra, når det ikke blæser. Denne tilstand er blevet mulig og acceptabel, takket være udviklingen af et europæisk elmarked.

På længere sigt bliver spørgsmålet, om der i Europa vil være nok styrbar kapacitet til udligning af svingningerne i den voksende andel af el fra sol og vind.

Tyskland er gået i forvejen med udbygning af sol og vind og med nedlæggelse af kernekraftværker. Her viser flaskehalsene sig nu allerede i transmissionsnettet, og der er stigende bekymring for forsyningssikkerheden for el. Derfor har Tyskland den 8. juni 2015 fremlagt en musketér-ed som resultat af et møde med 12 nabolande. EU hilser samme dag det regionale samarbejde velkommen.

Alle europæiske lande er opmærksomme på, at manglen på styrbar kapacitet før eller siden vil påvirke forsyningssikkerheden. Flere lande, herunder Storbritannien, Belgien, Frankrig og Italien er ved at opbygge kapacitetsmarkeder for reserveeffekt.Ekstraudgifterne hertil skal betales af de enkelte landes elforbrugere.

http://bmwi.de/DE/Presse/pressemitteilungen,did=713064.html(Engelsk version: http://bmwi.de/EN/Press/press-releases,did=713038.html)

https://ec.europa.eu/energy/en/commission-welcomes-reinforced-regional-cooperation

Forenings-information

REO

Kulsvierparken 71
2800 Lyngby

tlf-ikon  21 25 54 20

mail-ikon  info@reo.dk

REO arbejder for en nuanceret energidebat, hvor kernekraft vurderes på lige fod med andre energikilder ud fra samfundsøkonomiske og miljømæssige hensyn.​