Verdens energiforbrug vokser, men langsommere.

Flere nyhedsmedier citerer IEA, og skriver (oktober 2017), at verdens energiforbrug er stagnerende.

Ifølge sidste udgave af BP's oversigt over verdens energiforbrug og fordeling, voksede energiforbruget fra 2008 til 2016 med 17,8 %.

Fra 2015 til 2016 voksede det 1,3 %, så stigningen (væksten) bliver mindre og mindre. Tal for 2017 kender vi naturligvis ikke endnu! -

Vedvarende energi, VE, leverede 3,1 % og vandkraft: 6,8 %.-

CO2-fri energi (vandkraft, solenergi og kernekraft) leverede tilsammen 14,5 %. -

Det betyder, at olie, kul og naturgas tilsammen stadig (2016) leverer ca. 85 % af energien.


Tallene er hentet fra "BP Statistical Review of World Energy. June 2017.

Tal for 2017 kommer medio 2018.

Hele rapporten ses her

Forenings-information

REO

Kulsvierparken 71
2800 Lyngby

tlf-ikon  21 25 54 20

mail-ikon  info@reo.dk

REO arbejder for en nuanceret energidebat, hvor kernekraft vurderes på lige fod med andre energikilder ud fra samfundsøkonomiske og miljømæssige hensyn.​