GENERALFORSAMLING og to FOREDRAG

​Det første foredrag handlede om formidling af viden om atomkraft.

Det andet handlede om dansk udvikling af en thorium-reaktor

Læs om de to foredrag i MEDLEMSINFO

Se omtalen på Facebook: https://www.facebook.com/events/781234895367841/?ti=cl

Forenings-information

REO

Kulsvierparken 71
2800 Lyngby

tlf-ikon  21 25 54 20

mail-ikon  info@reo.dk

REO arbejder for en nuanceret energidebat, hvor kernekraft vurderes på lige fod med andre energikilder ud fra samfundsøkonomiske og miljømæssige hensyn.​