Afslørende kommentar til den højt besungne danske CO2-reduktion.

Carsten Murmanns kommentar:

​Lande, der forbruger rigtig meget energi, har også råd til at få

placeret en del produktion & CO2 uden for landets grænser!​

- Eksempler: textiler, blomster, biler, Lego, grønt og elektronik fra fjerne

egne. Men den tilhørende CO2-emission regnes ikke med i den danske.

Også varetransporten til vands og luftfarten falder uden for vores CO2 regnskab.

​En ironisk konklusion er derfor: Jo mere vareimport og outsourcing jo bedre !

Og når vi nu også vil købe vores elektricitet, oksekød, el-biler

og flyrejser i vore nabolande, kan vi - ligesom Liechtenstein -

fremvise et flot CO2 regnskab.

Forenings-information

REO

Kulsvierparken 71
2800 Lyngby

tlf-ikon  21 25 54 20

mail-ikon  info@reo.dk

REO arbejder for en nuanceret energidebat, hvor kernekraft vurderes på lige fod med andre energikilder ud fra samfundsøkonomiske og miljømæssige hensyn.​