REO har uddybet sin klage over DONG's markedsføring.

Det nyeste er, at en datamatiker, Olivier Corradi, i Politiken, den 3.9.2018 oplyser, at den danske ordning, hvor man kan købe "grønne certifikater", og derefter sælge "grøn strøm" fra vindmøller, bør afskaffes.

Af to grunde:

Dels er det vildledende, fordi strømmen naturligvis fra kommer fra andre energikilder, når det ikke blæser,

- dels skader de den "grønne omstilling". Det gør de, fordi de, der køber certifikaterne, fristes til at tro, at nu har de gjort noget for klimaet, - og så tager de måske en ekstra flyvetur til Thailand!! 

OC fremlagde sin kritik ved en teknik-konference i København den 5. - 9. september 2018. 

**

REO har derfor skrevet til forbrugerombudsmanden og tilføjet ønsket om at de "grønne cetifikater" også tages op til vurdering.

Forenings-information

REO

Kulsvierparken 71
2800 Lyngby

tlf-ikon  21 25 54 20

mail-ikon  info@reo.dk

REO arbejder for en nuanceret energidebat, hvor kernekraft vurderes på lige fod med andre energikilder ud fra samfundsøkonomiske og miljømæssige hensyn.​