Links

REO linker her til en række andre hjemmesider og energi-oversigter, som er relevante for den danske energi- og klimadebat.

Olieselskabet BP udsender hvert år i juni en oversigt over de fleste landes energi-produktion og forbrug.
Den nyeste er: BP Statistical Review of World Energy, june 2016.
Den er på en måde REO's bibel, fordi den indeholder energi-data for de fleste lande: For olie, kul, naturgas, kernekraft, vandkraft og fornybar energi (VE).

Kort resume:  
Verdens totale energiforbrug voksede 1,0 % fra 2014 til 2015. (Året før: 0,9 %) Det er mindre end de foregående år. Ialt var energiforbruget 13.147 mio. ton olie-ækvivalent.
Olieforbruget voksede +1,9%, gas: +1,7%, kul: -1,8%, kernekraft: +1,3%, vandkraft: +1,0%, fornybar energi: +15% og flydende biobrændsler: +0,9%.
Verdens energiforbrug fordeler sig således: 32% olie, 30% kul, 23% naturgas, 4,4% kernekraft, 6,7% vandkraft og 2,4% "anden vedvarende energi (sol og vind)".
Se 2016-udgaven her

Thorium-Reaktorer forventes at være en del af fremtidens reaktorer.
Der er to danske grupper, der arbejder på at udvikle modul-opbyggede thorium-reaktorer (MSR-reaktorer = Molten Salt Reactors).
Den ene gruppe er Seaborg Tecnologies, der har en hjemmeside: Se hjemmesiden her
Den anden er Copenhagen Atomics, der også har en hjemmeside: Se hjemmesiden her
Begge går kraftigt ind for MSR reaktorer, og en britisk rapport anbefalede (august 2015) Seaborg Technologies’ thoriumreaktorprojekt som kandidat til videreudvikling.
Reaktorerne kan "brænde" thorium og affald (brugt brændsel) fra almindelige letvands-reaktorer (LWR) - og på denne måde producere "næsten grøn el".
Affaldet fra reaktorerne består af fissionsprodukter, der har meget kortere halveringstid end affaldet fra uranbaserede reaktorer, der også producerer transuraner (= isotoper, der er tungere end uran).

Svar fra DONG/Ørsted.

DONG/Ørsted svarede 5.11 i Politiken på REO's åbne brev til DONG, som blev bragt i Politiken 31.10. DONG, skrev i brev til kunderne, at de med garanti leverede grøn strøm fra DONGs havvindmøller.

Det klagede REO over, og DONGs svar ses her (midlertidigt lagt her, så det kan læses i debatten)​.

Læs det her

Holger Skjerning

Hjemmeside om atomkraft.

Her omtales de mange reaktortyper, radioaktivitet, affaldet, debatten, m.m.m.  

www.akraft.dk

Hjemmeside om energi - og om debatten

En ældre herre med stor erfaring og indlevelse i den danske energi- og klimadebat redigerer denne side, som giver svar på en række spørgsmål: 

Kernekraft, uran, thorium, plutonium, affald, a-bomber, stråling, radon, de tre a-kraft-ulykker, strålesyge og dødsfald, hormese, vindkraft og backup, smart grid, Greenpeace, - og meget mere. 

Se den her

TV-udsendelse om kernekraft
DR2 bragte i 2011 i "Viden om" en udsendelse om kernekraft. Om deponering af affald og om det kommende store kernekraftværk, Olkiluoto 3, i Finland.
Det var journalisten Line Friis Frederiksen, der stod for udsendelsen, og den kan ses på Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=wQ6CNm5Eo4M
Den blev anmeldt af Bjørn Bredal i Politiken. Han skrev bl.a: "Udsendelsen var ikke blot god, den var stjerne-god!"
Se den her.

HJEMMESIDE, der støtter øget anvendelse af atomkraft
REO er for nylig blevet bekendt med, at der er en særdeles åbenhjertig hjemmeside, der agiterer for at benytte kernekraft - også i Danmark.
Den er udarbejdet af en politiker fra LA, men dens oplysninger om kernekraft er særdeles relevante.
Den er dog lidt mere "agiterende" end REO's hjemmeside.
Se den her - og vælg ENERGI.

SVENSK HJEMMESIDE, der viser nyheder og analyser vedr. atomkraft både i Sverige og i verden.
Fukushima, opinionsundersøgelser, livscyklusanalyser, m.v.
Bl.a. ses, at langt de fleste svenskere ønsker fortsat anvendelse af kärnkraft i Sverige.
Se hjemmesiden her

Om atomkraft og Greenpeace.
En interessant og oplysende hjemmeside om atomkraft og om debatten er udarbejdet af pensioneret civ. ing. Thorkil Søe.
Den omtaler bl.a. de argumenter, som Greenpeace fremfører imod kernekraft (atomkraft).
Se hjemmesiden her.

Situationen omkring Fukushima-kraftværkerne er beskrevet af IAEA (det Internationale Atom-Energi Agentur). December 2013.
En kortfattet beskrivelse af hændelsesforløbet siden 11.3.2011 og status for oprydningen.
Desuden beskrives helbreds-risikoen for mandskab og folk omkring værkerne.
Læs statusrapporten her.

HVORFOR KERNEKRAFT?
Her er et link til en hjemmeside, hvor en række energi-interesserede fra Sverige, Holland og Japan giver deres begrundelser for at være tilhængere af kernekraft. Engelsk tekst.
Læs hjemmesiden her

Atomic Insights
Se en meget alsidig hjemmeside, Atomic Insights, der bl.a. sammenfatter artikler og kommentarer til energinyheder fra 2013. Ikke blot om kernekraft, men også fossile energikilder.
Den redigeres af Rod Adams, som er pro-nuclear advocate med en fortid i US Navy. Engelsk tekst.
Se hjemmesiden her

Tekniske oplysninger om kernekraft, bl.a. om reaktortyper, brændsel m.v. kan ses på hjemmesiden: www.akraft.dk

El-data. Dansk Vindmølleforening har en hjemmeside, der linker til EMD's hjemmeside.
Begge steder kan man - særdeles overskueligt - se aktuelle data for:
►De store kraftværkers el-produktion
►decentrale kraftværkers produktion
►vindmøllernes produktion
►Solcellernes omtrentlige produktion
►Eksport og import af el
►markedsprisen (Øst- og Vest-Danmark)
Tallene kan ses både for Vest-danmark, Øst-danmark og hele landet.
Øverst til venstre på siden kan vælges mellem Øst og Vest, samt dato og antal dage, der ønskes studeret.
Se Vindmølleforeningens hjemmeside her: - og klik på kurven under "El-produktion og forbrug"
Se EMD's hjemmeside her:

Forenings-information

REO

Kulsvierparken 71
2800 Lyngby

tlf-ikon  21 25 54 20

mail-ikon  info@reo.dk

REO arbejder for en nuanceret energidebat, hvor kernekraft vurderes på lige fod med andre energikilder ud fra samfundsøkonomiske og miljømæssige hensyn.​