• 4.jpg
  • 7.jpg
  • 6.jpg
  • 5.jpg
  • 3.jpg
  • 2.jpg
  • 1.jpg


KORT NYT nr 21 udsendt 13.4.14
Indhold: FN's klimapanel nævner kernekraftens potentielle betydning, hvis verdens klimabelastning skal reduceres. Men de formulerer det så vagt, at det er de færreste, der vil opfatte det som opbakning til kernekraften.
Læs det nyeste her
 
KORT NYT nr. 20 er udsendt 29.3.14
Indhold: Tysk kernekraftværk lukker før tiden. - Er der et liv efter de 60 år (altså for kk-værker!)? - Hed strid om klimaet. - Energi fra atomaffald.  
Læs det her
deleliniendele 
 
To rapporter om vindkraft i Danmark og Europa
Nyhed: To aktuelle rapporter om vindkraftens muligheder i Danmark og Europa.
De ses under "VIDEN OM ENERGI" - UDGIVELSER.
 
Hvordan får vi el og fjernvarme efter 2020 og 2030?
På REO's landsmøde i Fredericia 8.3.2014 fortalte Paul-Frederik Bach om det fremtidige danske el- og varmesystem. Det skal baseres på mere vedvarende energi, der som bekendt er meget fluktuerende.
Paul-Frederik har arbejdet 40 år i dansk elforsyning, og hans rapporter kan ses på hjemmesiden www.pfbach.dk
Vindmøller og solceller leverer som bekendt ikke varme, så der skal ske store ændringer også i fjernvarmeforsyningen.
Dette beskriver Paul-Frederik Bach her
 

 
REO
Kulsvierparken 71
2800 Lyngby
T: 2125 5420
E: info@reo.dk
REO arbejder for en nuanceret energidebat, hvor kernekraft vurderes på lige fod med andre energikilder udfra samfundsøkonomiske og miljømæssige hensyn.